Seminarreeks Digital Ethics By Design voor publieke organisaties

Waardengericht ontwerpen van digitale innovatie

Voor professionals van publieke organisaties die meer willen weten over ‘digital ethics by design’. Deze seminarreeks levert je een stevige theoretische basis op en een in de praktijk toepasbare aanpak voor je eigen organisatie.

 • opleidingsvorm: seminars en werkatelier
 • domein: data en dienstverlening
 • duur: vier seminars (vier dagdelen) en één werkatelier (één dagdeel).
   

Startdata en inschrijven

Voor wie

Deze training is bedoeld voor beleidsmakers, managers, dataspecialisten, informatiemanagers en privacy-experts bij het Rijk, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen. Specifieke voorkennis is niet vereist.

Doel

Technologische ontwikkelingen en het gebruik van data bieden onze samenleving veel kansen op het gebied van welzijn, welvaart en veiligheid. Denk aan de geautomatiseerde toekenning van toeslagen, het inzetten van drones voor toezicht of het gebruik van algoritmen voor fraudebestrijding. Tegelijkertijd roepen deze ontwikkelingen veel ethische vragen op rond publieke waarden, zoals autonomie, eerlijkheid, veiligheid en inclusiviteit. Hoe komen we tot een verantwoorde inzet van algoritmen? Hoe overbruggen we de kloof tussen abstracte ethische discussies en concrete digitale innovaties? Hoe zorgen we voor technologie waar burgers en de samenleving uiteindelijk het meeste uit kunnen halen?

In de seminarreeks ‘Digital ethics bij design’ van BMC en het Digital Ethics Centre van de TU Delft krijg je een stevige theoretische basis op het gebied van digitale ethiek. Daarna vertaal je het geleerde naar een in de praktijk toepasbare aanpak voor je eigen organisatie.

Inhoud

De seminarreeks duurt vijf dagdelen. De eerste vier dagdelen bestaan uit seminars, waarin leden van het Digital Ethics Centre van de TU Delft je alles vertellen over digital ethics by design. Daarin komen globaal de volgende onderdelen aan bod:

 1. Theorie: introductie op ethiek, maatschappelijk verantwoord innoveren en waardegericht ontwerpen.
 2. Praktijkvoorbeelden op basis van recent en lopend onderzoek aan de TU Delft.
 3. Verder uitdiepen van waarden als transparency, fairness, contestability.
 4. Oefeningen, waarbij de geselecteerde casus steeds centraal staat.

Het laatste dagdeel van de seminarreeks bestaan uit een door BMC begeleid werkatelier. Hierin concretiseren we de theorie uit de seminars in praktijksituaties die door jou en de andere deelnemers zijn ingebracht. Het werkatelier levert een set best practices op, die je in je eigen dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Resultaat

Na het volgen van de training beschik je over kennis over en handvatten voor het waardegericht ontwerpen van digitale producten en systemen:

 • bewustwording over het belang van ethische waarden in het digitale domein;
 • de stappen die nodig zijn voor waardegericht ontwerpen;
 • leren identificeren van en omgaan met conflicterende waarden in het digitale domein, zoals privacy en veiligheid, eerlijkheid en accuraatheid.

Opzet

 • Duur training: 5 dagdelen (seminars van 13.00-17.00u, werkatelier van 9.30-12.30u). Het werkatelier wordt op twee verschillende dagen aangeboden, je kan je aanmelden voor het moment dat jou het beste uitkomt.
 • Zelfstudie: optioneel doornemen van achtergrondliteratuur zoals wetenschappelijke publicaties
 • Aantal deelnemers: 18 tot 25
 • Locatie: de eerste vier cursusdagen vinden plaats op de Campus van TU Delft. De beide werkateliers vinden op twee verschillende locaties in het land plaats. Je kan je later voor één van de twee werkateliers inschrijven.

Vervolgtraject

N.v.t.

Certificaat en punten

Na afronding van de seminarreeks ontvang je een bewijs van deelname.

Trainers

afbeelding van Jeroen van den HovenJeroen van den Hoven: ‘Ik ben hoogleraar ethiek en technologie aan de TU Delft en houd me al zo’n dertig jaar bezig met maatschappelijke en ethische aspecten van digitale technologie. Voor deze seminarreeks verzorg ik een deel van de theorie rond maatschappelijk verantwoord innoveren en waardegericht ontwerpen.’
 

afbeelding van Ibo van de PoelIbo van de Poel: ‘Ik ben hoogleraar ethiek en technologie aan de TU Delft. Mijn onderzoek richt zich op verschillende thema's in de ethiek en filosofie van technologie: waardeverandering, verantwoorde innovatie, ontwerp voor waarden, de morele aanvaardbaarheid van technologische risico's, morele verantwoordelijkheid in onderzoeksnetwerken en de ethiek van nieuw opkomende technologieën.’


afbeelding van Antonia SattleggerAntonia Sattlegger: ‘Mijn werk als PhD-kandidaat aan de TU Delft richt zich op het verantwoord ontwerp van datatoepassingen in de publieke sector. Mijn kracht ligt in het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar praktische handvatten voor organisaties. Seminars begeleiden doe ik met veel enthousiasme en met een coachende houding. Daar hoort interactie bij, en afwisseling tussen theorie en praktijkgerichte oefeningen.’

afbeelding van Rob van 't Zand
Rob van ‘t Zand: ‘Als partner data bij BMC verzorg ik de moderatie van de werkateliers. Tijdens de werkateliers breng ik de positionering in van ethiek in de bredere context van datamanagement en -governance.’

 

afbeelding van Alex Commandeur
Alex Commandeur: ‘Als partner privacy bij BMC bewaak ik tijdens de werkateliers de methodische toepassing van het theoretisch kader vanuit de training.’

 

Kosten

Prijs op aanvraag.

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Meer weten over ons aanbod? Ga naar Training en opleiding. Of neem contact op met het BMC Ontwikkelcentrum via 033 - 445 90 94 of academie@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Gerelateerde opleidingen en trainingen