Bestuur & Organisatie

BMC draagt bij aan de ontwikkeling van het Nederland van morgen. Binnen het domein Bestuur & Organisatie (B&O) richten we ons in de breedte op het inrichten, (be)sturen, organiseren en bemensen van de publieke sector. We zien B&O als het kloppend hart, als het centrum waar onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners terechtkunnen voor alle vragen rondom deze thema’s.  

Onze adviseurs hebben stuk voor stuk ruime, relevante ervaring in de sector. Zij bieden inhoudelijke expertise en ondersteuning bij de ontwikkelopgaven van klanten. Deze ondersteuning leveren ze in de vorm van advies, procesbegeleiding, ontwikkelprogramma's en interim oplossingen.

Vanuit onze expertises helpen we een breed scala aan klanten. Zo werken we onder meer voor de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Omgevingsdiensten, Zorg- en Welzijnsinstellingen, Culturele Instellingen en het Onderwijs. Hierbij werken we domeinoverstijgend samen met collega’s uit andere expertisegebieden. Zo bieden we integrale oplossingen voor de meest complexe vraagstukken binnen de publieke sector.

Neem contact met ons op

BMC draagt bij aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. Met raad en daad: advies dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen én praktische implementatie. Hierbij staat het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt centraal.

Op deze pagina:
Wat speelt er rond het thema Bestuur & Organisatie?
De visie van BMC op Bestuur & Organisatie
Onze expertises op het gebied van Bestuur & Organisatie
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen het domein Bestuur & Organisatie
Adviseurs Bestuur & Organisatie

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Wat speelt er binnen Bestuur & Organisatie?

Er zijn een aantal belangrijke thema’s binnen de publieke sector: de kwaliteit van de lokale democratie, uitvoeringskracht (mensen, middelen, organiseren) en de digitale transformatie. De veranderingen die op gemeenten en overheden af komen worden steeds groter en complexer. Ook volgen ze elkaar in steeds sneller tempo op. Dit vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook moet de bestuurlijke basis goed op orde zijn. Zo kunnen de primaire taken voor inwoners en ondernemers effectief efficiënt uitgevoerd worden.
 

De visie van BMC op Bestuur & Organisatie

Onze samenleving is constant in ontwikkeling. Hierin speelt de publieke sector een bijzondere rol. Overheidsorganisaties staan voor het algemeen belang en geven daar samen met vele betrokkenen vorm aan. Hierbij zijn politieke richting, samenwerking en organisatie nodig. Om dit te realiseren, is samenspel cruciaal. Samenspel tussen politiek, bestuur en organisatie. Tussen netwerkpartners (publiek en privaat), tussen  verschillende overheidslagen en tussen overheid en inwoners. 

BMC staat voor denken en doen. We gaan voor duurzaam resultaat, het toevoegen van waarde en het maken van impact waar opdrachtgevers mee verder kunnen. We bekijken een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en bieden advies, procesbegeleiding en implementatie. Per context kijken we samen met onze opdrachtgevers naar wat er nodig is. Soms is dat een grondige analyse, soms verander- en interimmanagement, soms een combinatie daarvan. 

We werken met een negental adviesgroepen op actuele thema's:

Onze expertises

Als domein richten we ons op vragen op het gebied van bestuur, leiderschap, interim-management, samenwerking tussen teams en organisaties, organisatiecultuur, organisatieontwikkeling, kwaliteitsontwikkeling, HRM, recruitment, zorginnovatie en bedrijfsvoering in de zorg. Hiertoe vervullen we verschillende rollen en functies: we diagnosticeren, adviseren, ontwikkelen en bekleden uiteenlopende posities.

Bestuur

De samenleving ontwikkelt continu. Binnen maatschappelijke thema’s, zoals wonen, klimaatverandering en de ontwikkeling van de bestuurscultuur, worden vraagstukken steeds complexer. De publieke sector speelt een belangrijke rol als verbinder. Samenspel tussen verschillende betrokkenen is namelijk cruciaal voor een goede aanpak van deze opgaven. Wij kennen de politiek en bestuurlijke dynamiek. Wij weten de juiste partijen aan elkaar te verbinden en helpen om interne en externe samenwerking te verbeteren.

Alles over Bestuur

Organisatie & Bedrijfsvoering

Onze maatschappij verandert in snel tempo. We hebben te maken met verschillende belangrijke transities, onder meer op het gebied van energie, klimaat, zorg en de arbeidsmarkt. Dit brengt majeure maatschappelijke opgaven voor gemeenten met zich mee. En dat in een tijd waarin we zien dat gedeelde waarden en ons maatschappelijk
fundament minder solide is dan we dachten. 

Deze externe en interne uitdagingen hebben gevolgen voor zowel strategie, structuur als systemen van de gemeentelijke organisatie van de toekomst. Mede daarom is er een organisatie nodig die wendbaar, taakgericht en efficiënt is. Een organisatie waarin de mens centraal staat en niet de procedure. Gemeenten hebben behoefte aan een vitale organisatie, maar ook aan ‘fitheid’ in de zin van ‘passende’ en toekomstbestendige keuzes.

Lees meer over Organisatie & Bedrijfsvoering

HRM

Binnen het domein Bestuur & Organisatie is een van onze expertises HRM. Met en voor opdrachtgevers ondersteunen wij op het vlak van HRM in diverse rollen en ontwikkelen we (maatwerk)producten die bijdragen aan fitte en toekomstbestendige medewerkers en organisaties. We bekijken graag samen met u uw behoefte en de kern van het vraagstuk. Benieuwd wat wij voor u kunnen tekenen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Lees meer over HRM

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van Bestuur & Organisatie

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur op het gebied van bestuur en bedrijfsvoering maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs Bestuur & Organisatie

Marjolein Verhallen
Portret van managing partner bestuur en bedrijfsvoering Marjolein Verhallenmanaging partner Bestuur & Organisatie

"Complexe opgaven in het publieke domein vragen om samenwerking, verbinding en effectief organiseren. Het is mijn passie om samenwerkingsverbanden en organisaties effectiever te maken en het beoogde maatschappelijke effect te laten realiseren."

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement