Preventie in de jeugdzorg

In het nieuwe regeerakkoord staat dat iedereen in Nederland een goed bestaan en een plek in de maatschappij verdient. Dit begint bij het bieden van optimale ontwikkelkansen aan kinderen en jongeren, zodat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien in de eigen omgeving. Effectieve preventie is cruciaal voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling. Het verkleint de behoefte aan aanvullende hulp in de kinder- en tienerjaren en voorkomt ernstige situaties. Daarnaast bevordert preventie de gezondheid, opleidingskansen en kansen op de arbeidsmarkt op latere leeftijd. 

BMC ondersteunt in de preventie in de jeugdzorg en het versterken van de sociale basis voor kinderen. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van jeugdpreventie
De visie van BMC op preventieve jeugdhulp
De preventieve aanpak voor de jeugdzorg
Onze dienstverlening op het gebied van jeugdpreventie
Praktijkcases en oplossingen
Werken binnen het domein preventie
Adviseurs preventie jeugdhulp

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van jeugdpreventie

Sinds de decentralisering van de jeugdzorg is er veel werk bij de gemeenten komen te liggen. Door de groeiende vraag naar hulp is de werkdruk binnen de jeugdzorg enorm toegenomen. In de huidige situatie ligt de focus voornamelijk op het herstel. Dit kost veel tijd, energie en geld. Het is de uitdaging om de preventieve aanpak te normaliseren. Bij BMC ondersteunen we in de verschuiving naar preventie binnen de jeugdzorg en het versterken van de sociale basis voor kinderen. Samen met betrokken partijen, zoals gemeenten, verbeteren we de pedagogische samenleving.
 

De visie van BMC op preventieve jeugdhulp

Bij BMC zijn we ervan overtuigd dat een goede preventieve inzet bijdraagt aan een stabiele sociale basis voor kinderen. Waar momenteel nog veel wordt geïnvesteerd in het herstel, geloven wij dat preventie een meer rendabele aanpak is. Aandacht voor de beschermende factoren is hier - naast de aandacht voor de risicofactoren - extra belangrijk. Hierbij nemen we de leefwereld en de omgeving van mensen zelf als uitgangspunt. 

Daarnaast zorgt een preventieve aanpak voor een afname in de vraag naar jeugdhulp. De jeugdhulp is in de afgelopen jaren gegroeid. De decentralisatie, vernieuwingen en bezuinigingen hebben hier aan bijgedragen.

Ook de ontwikkelingen in de opvoeding en het opgroeien zijn veranderd; voor gewone opvoed- en opgroeivragen wordt steeds vaker een beroep gedaan op jeugdhulp. De hoge geluksnorm, prestatiedruk en het maakbaarheidsdenken dragen hieraan bij. Bovendien wordt er veel verwacht van de jeugdzorg, terwijl de kennis en ontwikkeling binnen de sector nog niet altijd op niveau zijn (Nederlands Jeugdinstituut, 2019). 

Om deze situatie te verbeteren is een sterke basis nodig. Zo moet er een gedeelde visie komen over opvoeden en opgroeien, de kwaliteit en verwachtingen van de jeugdzorg, worden verbeterd en aangescherpt en het stelsel worden vernieuwd (Nederlands Jeugdinstituut, 2019). Een preventieve aanpak en het versterken van de sociale basis spelen hierin een cruciale rol. 

Onze adviseurs weten hoe ze preventie effectief moeten inzetten. Hiermee ondersteunen ze betrokken partijen, zoals gemeenten, om opgaven preventief én doeltreffend aan te pakken. Door het benutten van de verschillende expertises vanuit het sociaal domein gaan we voor optimale, duurzame resultaten. 
 

De preventieve aanpak voor de jeugdzorg

Bij BMC analyseren we beschermende en risicofactoren binnen de samenleving en bekijken we hoe een preventieve inzet daarop optimaal kan inspelen. Een onderdeel hiervan is een efficiënte netwerksamenwerking tussen professionals en ervaringsdeskundigen met verschillende expertises vanuit diverse organisaties, zoals de jeugdgezondheidszorg, GGD, VVE, peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen en middelbare scholen, jeugd- en jongerenwerk, wijkteams, sportverenigingen en stichting Leergeld.

Daarnaast brengen wij het maatschappelijke en financiële rendement van een investering in preventie in kaart. Dit doen we door middel van het opstellen van maatschappelijke business cases. Met de methode Maatschappelijk rendement in beeld maken we inzichtelijk wat een investering in een project oplevert voor de betrokken deelnemers en hun omgeving én wat het financiële rendement is. Dit doen we zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau, door ook de feedback van kinderen, jongeren en gezinnen mee te nemen in de resultaten.

De methodiek van het in kaart brengen van het maatschappelijke en financiële rendement door middel van maatschappelijke business cases wordt versterkt door een datagedreven aanpak. Bij het in gang zetten van een preventieve werkwijze worden bepaalde (risico)indicatoren opgenomen in de metingen. Zo monitoren we gaandeweg de effecten. 
 

Onze dienstverlening op het gebied van jeugdpreventie

Advies en onderzoek

Onze ervaren adviseurs analyseren de risicofactoren in wijken en woonomgevingen en geven advies aan lokale partners. We leggen de focus op de beschermende factoren en we bekijken waar we deze kunnen versterken en wat dus preventief werkt. Daarnaast coördineren we de samenwerkingen binnen het sociaal domein en bieden we uitvoeringskracht in organisaties. 

Ook hanteren we de methodiek van het in kaart brengen van het maatschappelijke en financiële rendement door middel van maatschappelijke business cases en een datagedreven aanpak. Zo gaan we voor een optimale preventieve inzet, versterking van de pedagogische samenleving en een stevige eerste lijn. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van preventie? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van preventie

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen preventie maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs preventie jeugdzorg

Jaël ElkerboutPortret adviseur preventie in de jeugdzorg Jael Elkerbout
adviseur

"Mijn persoonlijke ambitie is om altijd waardegedreven te werken vanuit de leefwereld van degene om wie het gaat en samen met hen en onze partners de meest passende, preventieve en innovatieve oplossingen te vinden."

Peter HulsenPortret managing consultant preventie in de jeugdzorg Peter Hulsen
managing consultant

"Door verbanden te leggen in het lokale domein kunnen we verder bouwen aan effectieve preventie en een sterke sociale basis voor kinderen. Dat is cruciaal voor gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling en verkleint de behoefte aan aanvullende hulp in de kinder- en tienerjaren."

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen jeugd en onderwijs

Deze expertise is gelinkt aan jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Jeugd

Onderwijs

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement