9 jul 2024

Bedrijfsvoering onderwijskoepel efficiënt en toekomstbestendig dankzij interim HR-advies

Toen onderwijsstichting Robijn uit Nieuwegein een interim HR-adviseur zocht voor een vervanging, klopte zij bij BMC aan. De oorspronkelijke vraag was vooral gericht op het terugdringen van verzuim en het schrijven van een formatieplan voor schooljaar 2023-2024. Maar toen BMC’er Lynn Bakker na een korte kennismaking aan de slag ging, werd al snel duidelijk dat de opdracht wel wat groter was dan dat. 

De eerste periode bij Robijn stond voor Bakker vooral in het teken van het leren kennen van de organisatie, de medewerkers en de interne processen. Net als veel andere onderwijsinstellingen kampte Robijn met uitdagingen als het lerarentekort, hoge uitstroom, krimp en begeleiding van startende leerkrachten. Bakker begon met het op orde brengen van de basis: systemen en processen rondom personele administratie.

 

Minder verzuim

Toen die klus was geklaard, was er tijd en ruimte om samen verder te werken aan ontwikkeling van personeelsbeleid. Verzuim en het oplossen van vraagstukken rondom krimp en formatie hadden prioriteit. Op beide terreinen hielp ze om nieuw beleid te ontwikkelen. Er werd een andere arbodienst aangetrokken, die aansluit bij de nieuwe doelen voor verzuim. Dankzij extra aandacht voor verzuimdossiers en begeleiding van leidinggevenden is het verzuim uiteindelijk gedaald.

 

Formatievraagstukken opgelost

In het formatieplan droeg Bakker oplossingen aan voor uitdagingen rondom krimp en personeelstekorten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de samenwerking die Robijn is aangegaan met een organisatie die vervangingen coördineert voor besturen uit de regio. 80 procent van alle vragen naar vervanging werd zodoende opgelost. Veel vacatures voor het nieuwe schooljaar werden vervuld door onder andere de inzet van arbeidsmarktcommunicatie.

 

Goed werkgeverschap

Naast inspanning voor verzuim en formatie ontwikkelde Bakker strategisch personeelsbeleid dat focust op goed werkgeverschap, binden en boeien en een aantrekkelijk personeelsbeleid. Binnen de organisatie zijn allerlei HR-zaken opgepakt. Denk aan actualisering van het functiehuis, invoering van een telefoonregeling en een attentieregeling. Dat laatste houdt in dat medewerkers bij jubilea, trouw of rouw een presentje ontvangen.

Verder is er nu een ‘cafetariaregeling’, die medewerkers de mogelijkheid biedt om hun arbeidsvoorwaardenpakket zelf samen te stellen. Het gaat dan om zaken als een fiets-, bedrijfsfitness- of ict-regeling. Tot slot is een nieuwe regeling opgesteld voor de arbeidsmarkttoelage voor scholen met een risico op onderwijsachterstanden.

 

Toekomstbestendig

Het nieuwe beleid draagt bij aan goed en toekomstbestendig werkgeverschap van Robijn. Er ligt nu een duidelijke visie en een koers waarmee Stichting Robijn verder kan. De organisatie is wendbaarder en beter in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Bakker zelf kijkt met veel plezier terug op een intensieve, leerzame en waardevolle samenwerking in een organisatie met betrokken medewerkers. ‘Wat ik ook heb gedaan zonder dat er een concrete opdracht aan vastzat, was bijdragen aan cultuurverandering. Dat zat meer in de manier van samenwerken. Afspraken maken en nakomen, zichtbaar en benaderbaar zijn, dat soort dingen.’

 

BMC

BMC Onderwijs & bedrijfsvoering biedt ondersteuning aan opdrachtgevers op het gebied van bedrijfsvoering in het onderwijs. Dit kan gaan om HR, financiën, huisvesting, kwaliteit, ICT, communicatie, bestuurssecretariaat, maar ook om cultuurverandering en organisatieontwikkeling.

Wil je meer weten over wat BMC kan betekenen voor de vraagstukken binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Lynn Bakker of Renée van den Oever.

 

Stichting Robijn

  • De naam Robijn staat voor Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein.

  • Hieronder vallen tien openbare basisscholen die onder meer dalton- en traditioneel basisonderwijs bieden.

  • Ongeveer 2.200 leerlingen bezoeken de scholen.

  • Er werken zo’n 225 mensen voor Robijn.

Bron: Stichtingrobijn.nl

OPLOSSING JEUGD-EN-ONDERWIJS PREVENTIE SAMENWERKING-ONDERWIJS,-ZORG-EN-JEUGD SPECIALISTISCHE-JEUGDHULP TOEGANG-JEUGDHULP