Actueel

BMC is uw partner in verbetering. Wij ondersteunen de publieke sector bij het vinden en implementeren van verbeteringen in beleid en uitvoering. Hier vindt u onze nieuwsberichten, artikelen, blogs en verslagen. 

Card
ONDERZOEK

Thesis geeft inkijk in rol van bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers

02 jun 2023 Lees meer
Card
BLOG

Starten met leidinggeven in de langdurige zorg: wegwijs in een nieuwe rol

01 jun 2023 Lees meer
Card
BLOG

Slimme samenleving: mens en opgave als uitgangspunt, technologie als slimme oplossing

25 mei 2023 Lees meer
Card
BLOG

Interview Hans du Prie: ‘Begin met co-creatie in plaats van beleid maken voor de praktijk’

16 mei 2023 Lees meer
Card
OPLOSSING

Optimaliseer uw projectteams met het capaciteitendashboard van BMC

09 mei 2023 Lees meer
Card
BLOG

Voorjaarsnota Rijk: geen verbetering van het perspectief in 2027

03 mei 2023 Lees meer
Card
VERSLAG

Terugblik Bijeenkomst Wijkaanpak

26 apr 2023 Lees meer
Card
BLOG

De woningbouwopgave: van deal naar doen!

21 apr 2023 Lees meer
Card
PRAKTIJKCASE

BMC helpt Humanitas met aantrekken nieuwe generatie vrijwilligers

17 apr 2023 Lees meer
Card
BLOG

Sleutelrol voor arbeidsmarktregio's in optimaal benutten van talent

07 apr 2023 Lees meer
Card
BLOG

Terugblik Webinar Optimale Ontwikkelkansen Kinderen

03 apr 2023 Lees meer
Card
BLOG

Geleerde lessen over het versterken van de sociale basis

28 mrt 2023 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Whitepaper Wijkeconomie: 'Werk aan de Wijk'

20 mrt 2023 Lees meer
Card
BLOG

Benut sociale structuur bij aanpak ongelijkheid in wijk

14 mrt 2023 Lees meer
Card
BLOG

Is verlaging van de caseload de oplossing voor de jeugdbescherming?

13 mrt 2023 Lees meer
Card
BLOG

‘Laten we werken vanuit het feit dat je goed voor elkaar wilt zorgen’

10 mrt 2023 Lees meer
Card
BLOG

Vitale wijkeconomie essentieel voor sterke wijk

09 mrt 2023 Lees meer
Card
BLOG

BMC onderzoekt voor SZW: werkt de Wet inburgering voor inburgeraars?

08 mrt 2023 Lees meer
Card
PRAKTIJKCASE

Ondersteuningsstructuur van jeugdprofessional in beeld

02 mrt 2023 Lees meer
Card
BLOG

Naar een structureel sluitende gemeentebegroting met strategische heroriëntatie

01 mrt 2023 Lees meer
Card
NIEUWS

De BMC zzp app

20 feb 2023 Lees meer
Card
BLOG

BMC en OpenEmbassy leiden statushouders op tot inburgeringsconsulent

14 feb 2023 Lees meer
Card
BLOG

Investeren in sportbedrijven noodzakelijk voor gezonde volgende generatie

10 feb 2023 Lees meer
Card
PODCAST

Eigen, wijs & Inspi-lerend: Een podcast over leidinggeven in het onderwijs

09 feb 2023 Lees meer
Card
OPLOSSING

Samenwerking organiseren bij zorg en veiligheid

08 feb 2023 Lees meer
Card
OPLOSSING

In vier stappen naar impact voor jeugdhulp en onderwijs

02 feb 2023 Lees meer
Card
BLOG

AP gaat handhaven: boa-werkgever moet echt werk maken van implementatie Wpg

26 jan 2023 Lees meer
Card
BLOG

Anders werken? HR pak je rol!

23 jan 2023 Lees meer
Card
BLOG

‘Geef jeugdzorgprofessionals meer handelingsvrijheid en vertrouwen’

22 dec 2022 Lees meer
Card
OPLOSSING

BMC en StackSecure gaan samen de strijd tegen cybercrime aan

20 dec 2022 Lees meer
Card
BLOG

Bij design for all is niemand meer gehandicapt

16 dec 2022 Lees meer
Card
BLOG

Gehandicapt of beperkt? Kijk eens met een andere blik

02 dec 2022 Lees meer
Card
BLOG

900.000 woningen erbij? Pak het regionaal aan!

24 nov 2022 Lees meer
Card
OPLOSSING

Dé slimme oplossing voor meer zorgcapaciteit? Het kan!

21 nov 2022 Lees meer
Card
BLOG

Breng Nederland samen met ons in beweging

11 nov 2022 Lees meer
Card
OPLOSSING

Haal meer uit uw zorgteam met de Competentiescan van BMC

10 nov 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Onderzoek maatschappelijke visitaties woningcorporaties: aanbevelingen voor een nieuwe opzet van visiteren

09 nov 2022 Lees meer
Card
BLOG

Versnellen van woningbouw vraagt actie van alle partijen

04 nov 2022 Lees meer
Card
BLOG

Gemeenten en provincies krijgen ruim € 5 miljard voor uitvoering klimaat- en energiebeleid

01 nov 2022 Lees meer
Card
BLOG

Menselijke maat en regeldruk: een gespannen relatie

18 okt 2022 Lees meer
Card
BLOG

Structurele en integrale aanpak energiebesparing voorkomt hollen en stilstaan

13 okt 2022 Lees meer
Card
BLOG

Een leven lang ontwikkelen: hoe blijven we relevant?

13 okt 2022 Lees meer
Card
BLOG

De arbeidsmarkt moet op de schop om de energietransitie te laten slagen

10 okt 2022 Lees meer
Card
BLOG

Problematiek die van iedereen en niemand is: hoe maak je het verschil?

05 okt 2022 Lees meer
Card
BLOG

Ook zonder structureel geld vaart maken met de energietransitie

28 sep 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Septembercirculaire: stabieler begrotingsbeeld voor gemeenten

23 sep 2022 Lees meer
Card
ONDERZOEK

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021: de vijf belangrijkste bevindingen

22 sep 2022 Lees meer
Card
BLOG

Succesvol omgaan met datavolwassenheid

19 sep 2022 Lees meer
Card
BLOG

Omarm de bouwsector bij aanpak wooncrisis

19 sep 2022 Lees meer
Card
BLOG

'Wams hecht één gezin, één plan, één regisseur juridisch af'

16 sep 2022 Lees meer
Card
BLOG

Werkgeluk? Kwestie van agenderen

16 sep 2022 Lees meer
Card
BLOG

Inzet ervaringsdeskundigheid betekent investeren in betekenisvol werk

15 sep 2022 Lees meer
Card
BLOG

‘We moeten af van de scheiding tussen sociale zekerheid, werk en onderwijs’

02 sep 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Jaarrekening 2021: Gemeenten € 1,8 miljard in de plus

24 aug 2022 Lees meer
Card
BLOG

Toekomstbestendig organiseren: Het fysieke domein is aan de beurt!

19 aug 2022 Lees meer
Card
BLOG

Aanpassing van de Participatiewet belooft paradigmashift

19 aug 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Meer doen met de woonopgave

08 aug 2022 Lees meer
Card
OPLOSSING

BMC ondersteunt bij Regio Deals

22 jul 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Een gezonde samenleving als gezamenlijke opgave

20 jul 2022 Lees meer
Card
VERSLAG

VNG Jaarcongres 2022: serious game geeft inzicht in uitvoeringskracht

07 jul 2022 Lees meer
Card
PODCAST

Podcastserie: Het goede gesprek, live @VNG Jaarcongres 2022

07 jul 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Eindevaluatie Proeftuinen onderwijszorgarrangementen

29 jun 2022 Lees meer
Card
BLOG

Advies voor een evenwichtige woningmarkt

10 jun 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Meicirculaire 2022 bevestigt eerdere berichten: meer geld voor gemeenten in de komende jaren

03 jun 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Voorjaarsnota Rijk: hoger accres, maar slechts incidentele middelen voor de jeugdzorg

25 mei 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Wijkaanpak: inwoner voorop

20 apr 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Datagedreven werken zorgt voor toekomstbestendige zorg

19 apr 2022 Lees meer
Card
BLOG

Focus op goede zorg in turbulente tijden

19 apr 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Wijkaanpak: hoog tijd voor slagkracht en perspectief

19 apr 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Herverdeling gemeentefonds wordt ingevoerd per 1 januari 2023

08 apr 2022 Lees meer
Card
BLOG

Hoe zit het met de veiligheid van jouw werkomgeving?

28 mrt 2022 Lees meer
Card
BLOG

Een leven lang ontwikkelen: een woud aan regelingen en een lappendeken met gaten

21 mrt 2022 Lees meer
Card
OPLOSSING

Begeleiding bij aankoop woningen

15 mrt 2022 Lees meer
Card
BLOG

Digitale transformatie nog te weinig op de agenda van raden en colleges

14 feb 2022 Lees meer
Card
NIEUWS

Nathan Stukker start als managing consultant bij BMC

03 feb 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Een netwerkorganisatie kent allerlei vormen: welke is passend?

03 feb 2022 Lees meer
Card
BLOG

Samenwerken in plaats van afstemmen op het snijvlak van zorg en veiligheid

02 feb 2022 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Startnota Rijk bevestigt eerdere analyse BMC: grotere onzekerheden op langere termijn

25 jan 2022 Lees meer
Card
VERSLAG

Analyse coalitieakkoord: wat zijn de gevolgen voor gemeenten?

23 dec 2021 Lees meer
Card
BLOG

Aanpak van problemen rond arbeidsmigratie start met inschrijving in basisregistratie personen

16 dec 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Slagvaardig jongerenwerk: dagritme als uitgangspunt

16 dec 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Gemeenten aan zet in herverdelingsdiscussie

15 dec 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Begroting 2022: Gemeenten leveren bijna € 800 miljoen in

01 dec 2021 Lees meer
Card
BLOG

De menselijke maat: brandstof voor uitvoeringskracht

30 nov 2021 Lees meer
Card
BLOG

Wonen en zorg integraal aanpakken? Stel een woonzorgvisie op!

25 nov 2021 Lees meer
Card
VERSLAG

Data brengen ons tot onconventionele oplossingen

24 nov 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Van Nee-machine naar werken vanuit de bedoeling

11 nov 2021 Lees meer
Card
OPLOSSING

De inclusieve gemeente

08 nov 2021 Lees meer
Card
BLOG

Een leven lang ontwikkelen: is ons onderwijs hier eigenlijk wel op ingericht?

03 nov 2021 Lees meer
Card
BLOG

Samen optimale resultaten boeken voor kwetsbare kinderen

01 nov 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Dr. drs. Gertrud Blauwhof MBA start als strategisch adviseur bij BMC

25 okt 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Herverdeling gemeentefonds voor veel gemeenten een black box: grote behoefte aan bestuurlijke duiding

21 okt 2021 Lees meer
Card
OPLOSSING

Cliëntervaringsonderzoek Wmo nieuwe stijl: stappenplan voor gemeenten

15 okt 2021 Lees meer
Card
BLOG

Regionale Energiestrategie: alle kikkers in de kruiwagen houden

13 okt 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Ankie van Tatenhove aan de slag bij BMC

11 okt 2021 Lees meer
Card
BLOG

Regionale Energiestrategie: alle kikkers in de kruiwagen houden

11 okt 2021 Lees meer
Card
BLOG

Regio Zaanstreek-Waterland brengt zorg- en veiligheidsdomein nader tot elkaar

07 okt 2021 Lees meer
Card
BLOG

Weet u hoe uw onderwijsinstelling er financieel voorstaat?

01 okt 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Septembercirculaire: een zonnig najaar. Accres stijgt met 750 miljoen in 2025.

22 sep 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

BMC begeleidt proeftuinen onderwijszorgarrangementen

16 sep 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

De fitte medewerker in het publieke domein: hét kapitaal van de leidinggevende

10 sep 2021 Lees meer
Card
BLOG

Ambities voor 2022 in gang zetten? Samenspel van MT en middenmanagement helpt u als zorgorganisatie op weg!

08 sep 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Coronajaar 2020: gemeenten € 4,4 miljard in de plus

02 sep 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Actualisatie herverdeling gemeentefonds leidt tot verdere verschuiving

25 aug 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

De sociale basis als ecosysteem

09 aug 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Nieuwe uitkomsten herverdeling Gemeentefonds

15 jul 2021 Lees meer
Card
BLOG

Netwerkregie in kind- en gezinsbescherming: ‘Samenwerking is belangrijker dan structuur’

15 jul 2021 Lees meer
Card
VERSLAG

Sluitende begroting lijkt voor gemeenten uitzondering op de regel

12 jul 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Rustig op vakantie dankzij de 'VNG-deal'

12 jul 2021 Lees meer
Card
VERSLAG

‘Wil je kinderen gelijke kansen geven, dan moet je ze ongelijk behandelen’

12 jul 2021 Lees meer
Card
VERSLAG

'We moeten mét elkaar werken in plaats van elkaar tegen te werken'

12 jul 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Noorden en Flevoland profiteren van de extra rijksbijdrage

08 jul 2021 Lees meer
Card
ONDERZOEK

De crux van uitvoeringskracht

08 jul 2021 Lees meer
Card
PRAKTIJKCASE

‘Een actueel draaiboek is cruciaal bij de organisatie van verkiezingen’

07 jul 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Processen optimaliseren met Robotic Process Automation

24 jun 2021 Lees meer
Card
ONDERZOEK

Financiële perspectief gemeenten verslechtert nog verder

15 jun 2021 Lees meer
Card
OPLOSSING

Is bezuinigen voor uw gemeente nog wel een remedie?

04 jun 2021 Lees meer
Card
ONDERZOEK

Meicirculaire: een balanceeract voor gemeenten

02 jun 2021 Lees meer
Card
BLOG

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling: het is het waard!

27 mei 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

De gemeente als wendbare organisatie: zes kerncompetenties voor wendbare teams

18 mei 2021 Lees meer
Card
BLOG

Samenwerken aan zorg en veiligheid: ieders rol en expertise zo effectief en efficiënt mogelijk gebruiken

12 mei 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

BMC ondersteunt Valkenswaard bij herijking van de visie op cultuureducatie

05 mei 2021 Lees meer
Card
BLOG

Drie praktijkwijsheden om het goede van de coronacrisis vast te houden in zorgorganisaties!

04 mei 2021 Lees meer
Card
BLOG

Hoe zet je als gemeente stappen in datavolwassenheid?

20 apr 2021 Lees meer
Card
OPLOSSING

Ondersteuning bij tweede ronde Nationaal Groeifonds

12 apr 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Onderzoek naar uitvoeringskracht van gemeenten in het fysieke domein: het kraakt en het piept

19 mrt 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Subsidieregeling 'Voorkomen onnodig zittenblijven'

16 mrt 2021 Lees meer
Card
ONDERZOEK

Sterkere overheid als ultieme oplossing?

15 mrt 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Unieke en omvangrijke groep van publieke en private actoren ‘Alliantie Deltaplan Jeugd’ biedt steun aan bij kabinet.

12 mrt 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Iedere dag is vrouwendag bij BMC

08 mrt 2021 Lees meer
Card
PRAKTIJKCASE

Meeneempotloden en rijdende stembureaus: verkiezingen in coronatijd

05 mrt 2021 Lees meer
Card
OPLOSSING

BMC biedt snelcursus voor stembureauleden als antwoord op calamiteiten bij verkiezingen

04 mrt 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

De lasten in balans na de financiële doordecentralisatie beschermd wonen

24 feb 2021 Lees meer
Card
OPLOSSING

Leerachterstanden voortgezet onderwijs inlopen met vakantiescholen

10 feb 2021 Lees meer
Card
BLOG

Pak die regie dan! Hoe je als leidinggevende eigen regie door zorgprofessionals kunt aanwakkeren

05 feb 2021 Lees meer
Card
NIEUWS

Van Oldambt naar Amstelveen: De effecten van de herverdeling van het gemeentefonds

03 feb 2021 Lees meer
Card
OPLOSSING

BMC adviseert over de energietransitie en uitvoering RES

02 feb 2021 Lees meer
Card
BLOG

In het democratische proces ontbreken checks and balances

01 feb 2021 Lees meer
Card
ONDERZOEK

Nieuwe regels voor cliëntervaringsonderzoek Wmo bieden kansen!

01 feb 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Data & algoritmes: mogelijkheden benutten versus risico's beperken

25 jan 2021 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Samenwerking tussen organisaties en mensen gaat niet vanzelf (whitepaper)

19 jan 2021 Lees meer
Card
OPLOSSING

Ondersteuning bij de uitvoering van de eenmalige huurverlaging 2021

18 jan 2021 Lees meer
Card
OPLOSSING

Kansrijke start: de meest zuivere vorm van preventie

06 jan 2021 Lees meer
Card
BLOG

Alle data weg – wat je kunt doen om dit te voorkomen

16 dec 2020 Lees meer
Card
BLOG

Persoonsgegevens onder de radar: loggegevens

11 dec 2020 Lees meer
Card
PUBLICATIE

Begroting 2021: Gemeenten teren een miljard in op eigen vermogen

10 dec 2020 Lees meer
Card
BLOG

Persoonsgegevens onder de radar: back-ups

04 dec 2020 Lees meer
Card
BLOG

Een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid, werkt dat?

30 nov 2020 Lees meer
Card
VERSLAG

Cultuur en leiderschap struikelblok bij invoering van een succesvolle planning- en controlcyclus

27 nov 2020 Lees meer
Card
NIEUWS

Pepperflow en BMC kondigen partnership aan

26 nov 2020 Lees meer