15 nov 2023

Whitepaper 'De toekomst van georganiseerde speeltuinen'

Georganiseerde speeltuinen kunnen een sleutelrol spelen in de brede sociaal-maatschappelijke vraagstukken waar Nederland voor staat. Maar hun toekomst staat onder druk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek van BMC op verzoek van Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton. In een whitepaper doen we aanbevelingen voor gemeenten, de speeltuinsector en lokale organisaties om samen te werken aan versterking en behoud.

Download whitepaper

De georganiseerde speeltuinen hebben een belangrijke functie in de maatschappij. Ze bieden niet alleen een veilige plek voor kinderen om onder toezicht te kunnen buitenspelen, bewegen en ontdekken. Er is ook aandacht voor interactie, ontwikkeling en gemeenschapsvorming. Daarmee vormen ze een belangrijke sociale voorziening voor de directe omgeving. Hierdoor kunnen ze een cruciale bijdrage leveren aan de bredere sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en klimaatgerelateerde uitdagingen waar Nederland voor staat.

Voortbestaan onder druk

De meerwaarde van deze speeltuinen komt grotendeels voort uit de organisaties die erachter zitten: veelal vrijwilligers die zich verantwoordelijk maken en voelen voor het faciliteren en stimuleren van buitenspelen. Maar deze organisaties maken zich zorgen over de toekomst, bijvoorbeeld door een gebrek aan opvolgers en budget. Ook het buitenspelen zelf staat onder druk. Daardoor dreigen steeds meer georganiseerde speeltuinen te verdwijnen. Terwijl ze juist nu heel waardevol kunnen zijn in de ontwikkeling van een gezonde en duurzame leefomgeving en het versterken van de sociale cohesie.

Behouden en versterken

In ons onderzoek voor Jantje Beton keken we naar de toekomstbestendigheid van de georganiseerde speeltuin. In het whitepaper laten we zien dat voor de huidige woningbouwopgave en gezonde leefomgevingen veel meerwaarde heeft om de georganiseerde speeltuinen te behouden en zelfs uit te breiden. We vragen met name gemeenten om deze handschoen op te pakken en hun krachten te bundelen met het speeltuinwerk als sector en de lokale speeltuinorganisaties in het bijzonder. Door om te beginnen een heldere visie op buitenspelen te ontwikkelen en van daaruit goede randvoorwaarden te bieden. Door de landelijke en lokale organisaties structureel te ondersteunen en te versterken met advies en middelen. En door de functionaliteit van de speeltuinen te vergroten voor een bredere doelgroep en in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Zodat de sociale waarde toeneemt en de samenleving optimaal kan profiteren van deze cruciale speeltuinen.

Download whitepaper

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over ons onderzoek, of heeft u vragen over de whitepaper? Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met de auteur, Bas van der Heijden.

Download Whitepaper

Foto

Stel uw vraag aan Bas van der Heijden

Sociaal Domein, Sport managing consultant

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ONDERZOEK SOCIAAL-DOMEIN VERSTERKEN-SOCIALE-BASIS SPORT-EN-BEWEGEN WIJKAANPAK ORGANISEREN-IN-HET-SOCIAAL-DOMEIN JEUGD-EN-ONDERWIJS OPTIMALE-ONTWIKKELKANSEN-KINDEREN

    Gerelateerde artikelen