Energietransitie

Een transitie naar fossielvrije energie is noodzakelijk om vergaande klimaatverandering te voorkomen en de wereld ook in de toekomst te voorzien van genoeg energie. BMC is strategisch partner van overheden, regio's en publieke organisaties en ondersteunt in de energietransitie met samenwerkings-, bestuurs- en uitvoeringskracht. Hierbij staat het maatschappelijk resultaat centraal.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen? Lees dan verder, of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat speelt er binnen de energietransitie?
De visie van BMC op de energietransitie
Onze expertises
Onze dienstverlening binnen de energietransitie
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen de energietransitie 
Adviseurs energietransitie

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Wat speelt er binnen de energietransitie?

De urgentie van de energietransitie neemt toe. Europese en nationale overheden ontwikkelen snel nieuwe wetten, nieuw beleid, nieuwe programma’s en activiteiten. Hier zijn grote Europese en nationale geldstromen aan gekoppeld. Daarnaast worden maatregelen genomen om toegang tot energie voor alle inwoners zeker te stellen.

Vraagstukken voor de komende jaren zijn onder andere:

 • De transformatie van de gebouwde omgeving: energiebesparing en verduurzaming van warmte en elektriciteit in de gebouwde omgeving (aardgasvrij). Hierbij gaat het niet alleen over woonwijken, maar ook over bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed.
 • Energiearmoede en energiebetaalbaarheid voor inwoners, bedrijven en organisaties.
 • Regionale energiestrategieën voor de realisatie van duurzame elektriciteit en de verdeling van bovenlokale warmtebronnen en energie-infrastructuur.
 • Veranderingen in omgevingsbeleid voor het realiseren van duurzame energie en infrastructuur.
 • Arbeidsmarkt voor de energietransitie. 
 • Veranderingsproces in de samenleving: veranderingen samen met en door inwoners, waaronder vraagstukken over zeggenschap, eigendom en gedragsverandering
 • Netcongestie door de snelle elektrificatie, met op de korte termijn het versneld realiseren van energie-infrastructuur en congestiemanagement en op de langere termijn nieuwe vormen van governance, strategievorming, data organisatie en voor een nieuw energiesysteem zoals de ontwikkeling van energiehubs.
 • Samenwerkingskracht, bestuurskracht en uitvoeringskracht van overheden, regio’s en publieke organisaties zoals woningcorporaties, scholen en zorginstellingen.
   

De visie van BMC op de energietransitie

​De energietransitie is een complexe maatschappelijke opgave: het is een socio-technische verandering met een onduidelijk eindbeeld. De transitie speelt zich op verschillende niveaus af en is niet vanuit één partij of overheid aan te sturen. Daarbij is toegang tot energie een basisbehoefte, waardoor de energietransitie ook gaat over maatschappelijke verhoudingen en verdelingsvraagstukken.

Dit vraagt onder andere om:

 • Verandering in de ruimtelijke omgeving en technologie in samenhang zien met de sociaal-maatschappelijke verandering.
 • Groots denken en deze plannen uitvoerbaar maken om praktische stappen te ondernemen.
 • Omgaan met onzekerheden, verschillende perspectieven, inzichten en belangen en met verschil in mogelijkheden van inwoners om mee te doen.
 • Strategie en bestuurs-, samenwerkings- en uitvoeringskracht van overheden, regio’s en publieke organisaties.
   

Onze expertises

BMC is in de energietransitie partner van overheden, regio's en publieke organisaties op strategie en op samenwerkings-, bestuurs- en uitvoeringskracht. We leveren interim professionals, geven advies en doen onderzoek. In advies- en onderzoeksteams werken we samen vanuit onze verschillende expertises. Wanneer veel technische expertise nodig is, werken we samen met andere partijen.

Energiebeleid en -programma’s

De versnelling van de energietransitie vraagt om keuzes in de rol, strategie en uitvoering van gemeenten, provincies, het Rijk en publieke organisaties. Dit gaat samen met aanpassing van bestaand beleid en de ontwikkeling van nieuw beleid, plannen en programma’s.

BMC helpt publieke opdrachtgevers met strategie, de ontwikkeling van beleid, programma’s en aanpakken. Daarnaast kan BMC ondersteunen met data, onderzoek en het uitvoeren van beleid. BMC doet onderzoek naar beleid, programma's en beleidsevaluaties, waaronder rekenkameronderzoeken. 

Meer over energiebeleid en energieprogramma's

Regionale samenwerking energie

Veel van de vraagstukken in de energietransitie komen samen op regioniveau, zoals in Regionale Energiestrategieën en de regionale energie-arbeidsmarkt. Dit vraagt om regionale samenwerking tussen overheden en andere organisaties,. Ook kan door regionale samenwerking de uitvoeringskracht van overheden vergroot worden, zoals in flexpools en regionale projectbureaus. 

BMC helpt overheden en publieke organisaties met het vormen van regionale samenwerkingen, regionale strategieën en aanpakken en met het versterken van  uitvoeringskracht door regionale samenwerking.

Meer over regionale samenwerking energie

Energieke wijken

De energietransitie brengt grote veranderingen in wijken met zich mee. Alle woningen en andere gebouwen gaan van het aardgas af. Hiervoor moeten ook de infrastructuur en de openbare ruimte aangepast worden. Het vraagt om keuzes hoe de wijk gaat veranderen, uitvoering van de verandering en aanpassing in organisatie van energie in de wijk en van gedrag. Gemeenten hebben hierin een regierol. 

De energietransitie is daarbij een van de vele vraagstukken die in een wijk spelen. BMC heeft veel expertise op wijkaanpakken en heeft jarenlange ervaring met samenwerkingen in de wijk. Deze zetten we in voor de energietransitie in wijken.

Meer over energieke wijken
 

Onze dienstverlening binnen de energietransitie

Advies en onderzoek

BMC is partner van overheden in de energietransitie. We geven advies over en doen onderzoek naar hoe de energietransitie het beste vormgegeven kan worden. We bieden directe uitvoeringskracht binnen organisaties en zorgen zo dat plannen ook echt uitgevoerd worden. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van de energietransitie? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC binnen de energietransitie 

Een team van gedreven adviseurs zet zich iedere dag in om samen met collega’s en opdrachtgevers uit het publieke domein de energietransitie vorm te geven. Als adviseur van BMC weet jij zaken zoals strategie, proces, organisatie en samenwerkings-kennis en kunde te bundelen met kennis en kunde op de energieopgaven. Je werkt aan uiteenlopende opdrachten en vraagstukken met betrekking tot energiearmoede, klimaatroutekaarten, RESsen, energiesystemen, warmteaanpakken in wijken etc. voor publieke opdrachtgevers.

Ook jouw ontwikkeling is voor ons belangrijk. We hebben een breed aanbod aan scholings- en trainingsmogelijkheden. Zo kun je nog meer groeien binnen je expertise. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk al onze vacatures of kijk eens tussen ons aanbod aan traineeships.
 

Adviseurs energietransitie

Meer informatie over de energietransitie? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs: 

Lenny Putman
partner energietransitiePortret Lenny Putman
"Ik haal resultaten door een oplossingsgerichte aanpak. Ik werk vanuit de opgave door organisatiegrenzen en werkvelden heen en daag anderen daartoe uit. Ik werk aan gedragen resultaten in complexe krachtenvelden door samenwerking vanuit eigenaarschap." 

Stefan Scholten
senior commercieel manager
"Het is mijn passie mensen bij elkaar te brengen en zo kennis, ervaring en expertise van advPortret Stefan Scholteniseurs duurzaam te verbinden met complexe opgaven bij lokale, provinciale en landelijke overheden. De ontwikkelambitie van onze adviseurs staat hierbij centraal. Dat leidt namelijk tot blije opdrachtgevers, impactvolle opdrachten en blije adviseurs. Ik ben iedere dag weer trots en tevreden dat ik op die manier mijn steentje bij mag dragen aan de complexe opgaven binnen het fysieke domein én de ontwikkeling van kennis binnen ons bedrijf. Dát geeft mij energie!" 

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement