28 feb 2019

Innovatie als voorwaarde voor de energietransitie

De energietransitie barst van de innovatie. En dat is maar goed ook. Om de doelstellingen uit het ontwerpklimaatakkoord te behalen is er behoefte aan nieuwe technieken die de transitie kostenefficiënter maken en het energiesysteem robuuster. Lokale en regionale overheden kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het aanjagen van innovatie.

BMC ondersteunt gemeenten en regio’s bij het vormgeven en uitvoeren van hun innovatieprogramma om de energietransitie te versnellen. Zo was een van onze adviseurs verantwoordelijk voor het project Scale-UP. In het project wordt matchmaking gerealiseerd tussen aanbieders van technologische innovaties op het gebied van de energietransitie enerzijds en de gemeente, het havenbedrijf en corporate buyers die deze technologische innovaties kunnen toepassen in hun (gebieds)opgaven anderzijds.

Een voorbeeld is ‘Dutch Windwheel’, een concept waarin energieopslag en -opwekking gecombineerd wordt met een vastgoedontwikkeling van 100.00 m2. Onze adviseur verzorgde de matchmaking met de technologieprovider van de windenergie én stuurde de locatiestudie rondom de inpassing van het plan/concept binnen de gemeentelijke gebiedsontwikkeling aan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij innovatieprogramma's? Voor meer informatie of een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met Joris Stok, partner Ruimte & Energie, via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl.

Meer informatie over Scale-UP vindt u hier.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ENERGIETRANSITIE PRAKTIJKCASE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING ENERGIETRANSITIE ENERGIETRANSITIE GEBIEDSONTWIKKELING ENERGIEKE-WIJKEN ENERGIE-EN-INNOVATIE

    Gerelateerde artikelen