Versterken van de sociale basis

De sociale basis bestaat uit alle inwoners, organisaties en netwerken die zich inzetten voor een veilige, gezonde en fijne plek om met elkaar samen te leven. De sociale basis zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen en brengt mensen bij elkaar. Het versterken van de sociale basis begint met aandacht voor de gemeenschap zelf, waar nodig ondersteund door professionals.  

BMC begeleidt de samenwerking tussen organisaties, inwoners, professionele partijen en de lokale overheid. We kennen de actuele vraagstukken vanuit de verschillende perspectieven binnen het sociaal domein, zorg en onderwijs. Daarbij bieden we expertise op het gebied van inclusie, preventie, sport en bewegen, het betrekken van inwoners en sturing en bekostiging van welzijn, ondersteuning en zorg. 

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De 4 maatschappelijke uitdagingen rondom de sociale basis
Visie van BMC op de versterking van de sociale basis
Werkwijze op het gebied van het versterken van de sociale basis
Zo helpen we de sociale basis versterken
Praktijkcases en oplossingen versterken van de sociale basis
Werken bij BMC aan het versterken van de sociale basis 
Adviseurs versterken van de sociale basis

Actueel

Toon alles

De 4 maatschappelijke uitdagingen rondom de sociale basis

Uitgaven

De uitgaven in het sociaal domein lopen de afgelopen jaren steeds verder op, met name op individuele vormen van ondersteuning. In veel gemeenten wordt er daarom bezuinigd op collectieve voorzieningen; ook op sociaal werk. Zo neemt de sociale kwaliteit af, en neemt het beroep op professionele ondersteuning bij kwetsbare inwoners verder toe. Er dreigt een vicieuze cirkel. 

Polarisatie

De samenleving polariseert. We zien de spanningen tussen groepen inwoners toenemen en ook de verschillen in kansengelijkheid worden groter. Deze verschillen zijn goed te zien als we wijken met elkaar vergelijken, maar spelen zich ook binnen de wijk zelf af. Als bewoners elkaar niet meer ontmoeten, niet met elkaar in contact zijn in de wijk, dan brokkelt het onderlinge vertrouwen steeds verder af. Dan ontbreekt de basis om te werken aan een veilige, gezonde en fijne plek om met elkaar samen te leven.

Versnippering

Een grote uitdaging voor het versterken van de sociale basis, is de versnippering. Binnen gemeenten zijn meerdere wethouders betrokken op onderwerpen als gezondheid, zorg, onderwijs, accommodaties, welzijn, cultuur, inwonersparticipatie, sport en inclusie. Daarnaast kent de wereld van het onderwijs een eigen taal en structuur. Op al deze deelterreinen zijn vervolgens weer organisaties actief die werken aan passende oplossingen voor inwoners. Ook binnen deze organisaties wordt weer door verschillende teams gewerkt aan de gescheiden beleidsthema’s. Het is zowel bestuurlijk als in de uitvoering dus een uitdaging om alle actoren samen te brengen. 

Participatiesamenleving

Iedereen heeft het recht om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, en toch blijven mensen om allerlei redenen buitenspel. Een flinke uitdaging daarbij is het ontwikkelen van een nieuwe verhouding tussen inwoners, professionele partijen en de lokale overheid. Het vraagt lef en leiderschap om inwoners zeggenschap te geven bij de vormgeving van hun eigen leven en leefomgeving. Gelukkig wordt er al veel geëxperimenteerd met nieuwe vormen van inwoners- en overheidsparticipatie. Lees hier hoe BMC de participatie van inwoners wil verhogen.
 

Visie van BMC op de sociale basis

De urgentie om de sociale basis te versterken is groot. Hierbij is het belangrijk dat gemeenten en andere organisaties zich realiseren dat sterke gemeenschappen een preventieve werking hebben. Een evenwichtige sociale leefomgeving verhoogt het welzijn en zorgt dat inwoners zelf, in samenwerking met professionals, tot de juiste oplossingen komen. 

Een goed partnerschap tussen inwoners, overheid en professionals is daarbij cruciaal. Inwoners hebben meer ruimte nodig om hun eigen leefomgeving vorm te geven en professionals verdienen het vertrouwen om hun werk goed te kunnen doen. De lokale overheid heeft ten slotte als taak om kaders te stellen, te regisseren en te faciliteren. 
 

Zo draagt BMC bij aan het versterken van de sociale basis

Met onze aanpak op het versterken van de sociale basis brengen we de perspectieven van inwoners, professionals en de lokale overheid bij elkaar. Hierbij staat de maatschappelijke opgave centraal. 

Bij het formuleren van de opgave starten we altijd met een verkenning van de verschillende perspectieven, waarbij inwoners een centrale plaats innemen. Daarbij zetten we direct in op inclusiviteit: alle perspectieven zijn van belang. Wat zijn voor de mensen nu de belangrijkste uitdagingen in het leven, in hun wijk en in hun gemeente? Hoe kunnen we inwoners binnen een community nog beter met elkaar verbinden? En hoe kan professionele ondersteuning hierop aansluiten? Met de antwoorden op deze vragen ontwerpen we samen met de betrokken partijen de nieuwe aanpak om de sociale basis sterker te maken. 
 

Onze dienstverlening op het gebied van de sociale basis

Advies en onderzoek

Onze adviseurs staan organisaties bij met advies en onderzoek op dynamiek tussen inwoners, professionele organisaties en de lokale overheid. We helpen bij het formuleren van de opgaven en koppelen ons advies aan concrete uitvoeringsplannen om de sociale basis verder te versterken. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren uitvoeringskracht, met bekwame adviseurs en interim professionals,  rollen als beleidsadviseur, projectleider of programmamanager. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van de sociale basis? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van de sociale basis

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur op het gebied van de sociale basis maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs versterken van de sociale basis

Kees-Jan van de Werfhorst
Portret partner versterken sociale basis Kees-Jan van de Werfhorstpartner versterken sociale basis

“Ik ken de actuele uitdagingen voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en vooral ook voor de inwoner. De rol van de overheid is veranderd. Dit vraagt om de inbreng van inwoners  bij het vormgeven en uitvoeren van de juiste aanpak, met professionals met voldoende mandaat om inwoners daarbij te ondersteunen. Ik help overheden graag om deze veranderingen vorm te geven.”

Neem contact op

Meer expertises binnen het sociaal domein

Deze expertise is gelinkt aan het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement