Maatschappelijke ondersteuning

In Nederland hebben gemeenten onder andere de taak om inwoners hulp te bieden waar dat nodig is om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Voor mensen die fysiek of psychisch minder zelfredzaam zijn er daarom verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning mogelijk, zoals vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten geven de toegang tot maatschappelijke ondersteuning zelf vorm. BMC ondersteunt hen bij de vormgeving en uitvoering van dit beleid op een manier die aansluit bij de lokale context.

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op, of lees verder. 

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning? 
De uitdaging op het gebied van maatschappelijke ondersteuning
Onze aanpak op het gebied van maatschappelijke ondersteuning
Onze dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur maatschappelijke ondersteuning

Actueel

Toon alles

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning? 

De Wet maatschappelijke ondersteuning of Wmo is een wet die bepaalt dat gemeenten de maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare inwoners moeten regelen. De gemeente zorgt er zo voor dat inwoners die extra hulp nodig hebben, die thuis krijgen. 
 

De uitdaging op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

De uitvoering van maatschappelijke ondersteuning is een uitdaging voor gemeenten. Dat komt onder andere door vergrijzing en ambulantisering. Het aantal inwoners van 75 jaar en ouder neemt toe, waardoor de druk op gemeenten groter wordt. Deze groep inwoners doet namelijk vaker een beroep op ondersteuning zoals hulpmiddelen en huishoudelijke hulp. En omdat het aantal ouderen met dementie dat thuis blijft wonen ook toeneemt, komt steeds meer druk op de voorzieningen te liggen. Door de extramuralisatie van de GGZ doen ook psychisch kwetsbare inwoners vaker een beroep op ondersteuning van de gemeente. Dat betekent dat voorzieningen rondom wonen en zorg, zoals begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, meer aandacht vragen. Door deze ontwikkelingen is het een uitdaging om de kosten beheersbaar te houden en naar integraliteit te blijven streven. 
 

Onze aanpak op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

Om maatschappelijke ondersteuning goed te organiseren, is netwerksamenwerking nodig. Deze opgave vraagt daarnaast om veel creativiteit van gemeenten, ook door de krapte op de arbeidsmarkt. Door middel van het opzetten van goede monitoring kan data ingezet worden om belangrijke inzichten te verkrijgen. 

Door de toenemende vraag naar maatschappelijke ondersteuning stijgen de kosten voor gemeenten. Daarom loont het om meer in te zetten op preventie en investering in de sociale basis, waardoor duurdere zorg voorkomen kan worden. Door inwoners aan te sporen om meer te bewegen blijven ze langer fit. En door middel van datagedreven inkoopbeleid houden gemeenten beter grip op de kosten. Zo blijft maatschappelijke ondersteuning betaalbaar. 

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek is verplicht voor gemeenten. Hiermee wordt onderzocht wat de ervaring is van inwoners die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo. Daarnaast laten de resultaten zien wat het effect is van de inspanningen van de gemeente. De VNG heeft de regels voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) per 1 januari 2021 aangepast. Dit betekent dat gemeenten wel nog een CEO Wmo moeten doen, maar dat ze zelf de onderzoeksmethode mogen bepalen. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om Wmo-cliënten te bevragen met een methode die niet alleen aansluit bij de eigen informatiebehoefte, maar ook bij de leefwereld van de cliënt.
 

Onze dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

Advies en onderzoek

Onze adviseurs beschikken over expertise en ruime ervaring op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Ze zijn inzetbaar als bijvoorbeeld beleidsadviseur, interim-manager, strategisch adviseur, onderzoeker, projectleider, programmamanager of procesbegeleider. Ze geven advies, begeleiden en voeren de regie over een efficiënte aanpak voor maatschappelijke problemen. Ze bundelen expertises om zo tot optimale oplossingen te komen voor kwetsbare inwoners en hun omgeving. Onze adviseurs ondersteunen onder meer bij de volgende vraagstukken:
Verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene en voorliggende voorzieningen

  • Aanpak tegen eenzaamheid 
  • Vraagstukken rondom de huishoudelijke hulp
  • Vraagstukken rond de doordecentralisatie beschermd wonen en de scheiding van wonen en zorg
  • Vormgeven van de wettelijke kaders, zoals verordeningen en beleidsregels 
  • Vraagstukken rondom inkoop- en contractmanagement
  • Optimaliseren van werkprocessen 
  • Grip houden de uitgaven; transformeren van de voorzieningen en datagedreven werken
  • Visie op psychisch kwetsbare inwoners

Meer over advies en onderzoek

Daarnaast kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Werken bij BMC op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

Op het gebied van maatschappelijke ondersteuning zijn we bij BMC altijd op zoek naar goede adviseurs in het sociaal domein. Daarnaast zoeken we ook een nieuwe wmo-consulent

Benieuwd welke vacatures er nog meer open staan? Zoek hieronder in onze vacatures.

Zoek een vacature
 

Adviseur maatschappelijke ondersteuning

Meer informatie over maatschappelijke ondersteuning? Neem dan contact op met onderstaande adviseur:

Minke Poppens
managing consultant / partner wonen, zorg en veiligheid 

"Als managing consultant zet ik mij in voor een krachtige combinatie van zorg en veiligheMinke Poppensid. Domeinoverstijgende samenwerking (sociaal domein, (jeugd)zorg, openbare orde, justitie) vormt daarin de kern van mijn opdrachten. Binnen BMC ben ik als partner binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor wonen, zorg en veiligheid. Daarin is mijn drijfveer om ook voor meest kwetsbare inwoners, die vaak niet in de regulier georganiseerde stromen mee kunnen, passende oplossingen te realiseren." 

Neem contact op

Meer informatie over wonen, zorg en veiligheid

Deze expertise valt onder wonen, zorg en veiligheid binnen het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement