Plannen en advies in het onderwijs

Schoolbesturen, onderwijsinstellingen, overheden en andere partijen (zoals brancheorganisaties en het regionaal bedrijfsleven) die willen samenwerken maken plannen. Soms is daarbij onvoldoende duidelijk wat de partijen precies willen bereiken. Goed onderbouwd advies kan helpen om deze doelen scherp te krijgen. BMC ondersteunt samenwerkende partijen in en om het onderwijs bij het maken van plannen en geeft daarbij advies. 

Ook bij andere vraagstukken op het gebied van samenwerking in het onderwijs staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Onze aanpak bij plannen en advies in het onderwijs
Onze dienstverlening bij plannen en advies in het onderwijs
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur plannen en advies in het onderwijs

Onze aanpak bij plannen en advies in het onderwijs

BMC stelt plannen en adviezen op bij verschillende vragen op het gebied van regionale samenwerking waar schoolbesturen of onderwijsinstellingen bij betrokken zijn. Het gaat hierbij om uiteenlopende vragen, zoals: 

 • ondersteuning van partijen in een regio bij het aanvragen van subsidie voor Sterk Techniekonderwijs (STO);
 • ondersteuning bij het aanvragen van subsidie voor regionale activiteitenplannen in het kader van leerlingendaling;
 • het opstellen van een advies voor versterking van de kennisinfrastructuur binnen de provincie Zeeland;
 • het opstellen van een advies over de samenwerking tussen onderwijs en werkgevers in de Achterhoek en hoe deze samenwerking vitaal en effectief kan blijven.

De plannen en adviezen die BMC opstelt in het onderwijs hebben altijd de volgende kenmerken: 

 • Ieder advies is gebaseerd op kwantitatief of kwalitatief onderzoek. 
 • BMC is neutraal en stelt zich dienstbaar maar onafhankelijk op. Onze adviseurs redeneren altijd vanuit de maatschappelijke opgave van de regio, verbinden partijen en proberen hen te binden aan de regionale maatschappelijke opgaven.
 • BMC vertaalt de woorden en wensen van de betrokkenen in documenten en afspraken waaraan alle partijen zich kunnen verbinden.
   

Onze dienstverlening bij plannen en advies in het onderwijs

Advies en onderzoek 

BMC ondersteunt samenwerking tussen onderwijspartijen of andere partijen binnen de regio op verschillende manieren: 

 • kwalitatief en kwantitatief onderzoek;
 • het opstellen van rapportages en adviezen in dienst van de maatschappelijke opgaven van de regio;
 • procesbegeleidingl
 • stroomlijnen van de besluitvorming door middel van ‘aangeklede’ agenda’s, het opstellen van planningen, het formuleren van besluiten en het vastleggen van gemaakte afspraken.

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Adviseur plannen en advies in het onderwijs

Meer weten over plannen en advies in het onderwijs? Neem dan contact op met de onderstaande adviseur:

Hans Schuit
partner Regionale Samenwerking Onderwijs
Portret partner plannen en advies onderwijs Hans Schuit
"Ik heb veel ervaring met het begeleiden van complexe samenwerkingsprocessen tussen onderwijsinstellingen en overheden en de relaties met aanpalende werkvelden. Binnen onze themakring staan aansluiting en samenwerking tussen beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo), arbeidsmarkt en samenleving centraal, veelal vanuit een regionaal perspectief." 

Neem contact op

Meer informatie over samenwerken in het onderwijs

Deze expertise valt onder samenwerken in het onderwijs binnen jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement