Duurzaam wonen

In tijden van de klimaatcrisis en energietransitie zijn duurzame woningen essentieel. Het bespaart energie, zorgt voor minder CO2-uitstoot, is geïntegreerd met de natuurlijke omgeving én het is een gezondere manier van wonen. Om duurzaam wonen de norm te maken, moeten niet alleen nieuwe duurzame woningen gebouwd worden. Ook bestaand vastgoed moet verduurzaamd worden. Een integrale samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij van groot belang. Niet alleen tussen corporaties, maar juist ook tussen verschillende overheden. 

Belangrijk is dat de woningen ook betaalbaar blijven. Dit is een grote opgave voor woningcorporaties, maar ook voor overheden. Onze adviseurs zijn betrokken bij veel overheidsinstanties. Ze staan in nauw contact met elkaar en brengen zo efficiënte samenwerkingsverbanden tot stand. Hierdoor hebben we alle expertise in huis om woningcorporaties goed advies en ondersteuning te bieden. Zo zorgen we ervoor dat duurzaam en betaalbaar wonen hand in hand gaan.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Maatschappelijke uitdagingen van duurzaam wonen
Onze visie op duurzaam wonen
Onze aanpak van duurzaam wonen
Praktijkcases en oplossingen binnen duurzaam wonen
Werken bij BMC op het gebied van duurzaam wonen
Adviseurs duurzaam wonen

Actueel

Toon alles

Maatschappelijke uitdaging van duurzaam wonen

Door klimaatverandering wordt het voor woningcorporaties steeds moeilijker om een veilige en gezonde leefomgeving te realiseren. De grondstoffen zijn schaars, waardoor hergebruik zoveel mogelijk moet worden gestimuleerd. Vanuit de overheid zijn hiervoor al ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Aan deze doelstellingen zit wel een prijskaartje.

De duurzaamheidsambities botsen daarom met het belangrijkste doel van de woningcorporaties: het bouwen van woningen voor doelgroepen die een bescheiden inkomen hebben en doelgroepen die om andere redenen zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen zijn hierbij cruciaal. 

Duurzaam wonen omvat vier essentiële thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en natuurinclusiviteit. Voor de energietransitie zijn heldere doelen gesteld voor 2030 en 2050. Op andere gebieden kan er nog veel terrein gewonnen worden. Zo kan de bewustwording op het gebied van natuurinclusiviteit nog een sterke impuls gebruiken.

Wij helpen woningcorporaties en overheden met het betaalbaar verduurzamen van het woonbeleid. We adviseren en ondersteunen onder andere bij:

  • Het uitwerken van een duurzaamheidsvisie en strategie;
  • Het integreren van de opgave in vastgoedsturing;
  • De uitvoering van duurzame bouwprojecten. 
     

De visie van BMC op duurzaam wonen

Om duurzaam wonen beter te integreren in de strategie, vastgoedsturing en beleidsplannen is er een domeinoverstijgende aanpak nodig. Wij geloven dat er drie belangrijke ontwikkelingen moeten plaatsvinden om duurzaam wonen beter te organiseren:

In verbinding met stakeholders

Duurzaam wonen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties, het gaat iedere partij aan die in het gebouwde gebied werkzaam is. Om een effectieve en efficiënte transitie naar duurzaam wonen te realiseren, zijn partnerschappen nodig met de betrokken partijen, zoals gemeenten en waterschappen. Zo worden kennis, kunde en verantwoordelijkheden gebundeld. Door het creëren van een gezamenlijke route en integrale samenwerking, kunnen lokale opgaven beter aangepakt worden.

De 4 thema’s in balans

Energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en natuurinclusiviteit: de vier thema’s die van belang zijn bij duurzaam wonen. Een sterkere verbinding van deze onderwerpen verbetert de doelmatigheid. Zo worden omwegen en dus hoge kosten voorkomen. De vier thema’s beïnvloeden elkaar. Er moet dus voor ieder thema oog zijn. Deze integratie is nodig om uitvoeringsprogramma’s te realiseren voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheer. Door de thema’s in balans te brengen, voorkom je onderlinge overlap of concurrentie.
 

Onze aanpak van duurzaam wonen

BMC biedt een gevarieerd scala aan adviseurs met ervaring en kennis van allerlei thema’s binnen duurzaam bouwen. Onze aanpak bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Aan de hand van een specifieke omgevingsscan geven onze adviseurs advies bij het opstellen van een strategie voor de korte, midden- en lange termijn. Dit gebeurt op basis van vier duurzaamheidsonderwerpen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en natuurinclusiviteit. De strategie is afgestemd op de koers en de financiële mogelijkheden van de corporatie. 
  2. Vervolgens werken we de duurzaamheidsambities per thema uit naar beleid. Wanneer het beleid is vastgesteld integreren we dit in de vastgoedsturing van een corporatie.
  3. Vastgoedsturing leidt tot een actieplan. Onze adviseurs denken mee over welke duurzaamheidsinstrumenten het best ingezet kunnen worden om dit actieplan zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. BMC begeleidt en adviseert woningcorporaties bij het totale proces: van het bepalen van de strategie tot de daadwerkelijke uitvoering van het beleid.

Advies en onderzoek

Wij doen onderzoek naar het beste startpunt voor uw organisatie, en adviseren bij het bepalen van een een strategie en het implementeren hiervan. 

Lees hier alles over advies en onderzoek

Werving en selectie

Op zoek naar de juiste expertise om een bijdrage te leveren aan duurzame bouw? Wij nemen het werving- en selectiebeleid bij u uit handen en koppelen uw organisatie aan de professional met het geschikte profiel.

Lees hier alles over werving en selectie

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals, en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat voor woningcorporaties en overheidsinstellingen. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werken bij BMC op het gebied van duurzaam wonen

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen duurzaam wonen maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we adviseurs die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs duurzaam wonen

Joris Sprangers
Portret senior adviseur duurzaam wonen Joris Sprangerssenior adviseur

“Vanuit mijn rol als portefeuillemanager draag ik zorg voor de koers van de organisatie waar duurzaamheid een integraal onderdeel van is. Met kennis van duurzaamheid in de brede vorm en  klimaatadaptatie als specialisme ben ik in staat om mede zorg te dragen voor een veilige en duurzame leefomgeving voor de inwoners.”

Henrike KlokPortret managing partner duurzaam wonen Henrike Klok
managing partner
“Bij BMC is veel expertise en kennis op verschillende domeinen, van uitvoering tot strategie. Er ligt enorm veel potentie in het verbinden hiervan, om zo wijken en steden te versterken. Ik draag graag bij aan deze verbinding door samen te werken aan handelingsperspectieven voor de vraagstukken van vandaag en morgen.”

Neem contact met ons op

Meer expertises binnen wonen en woningcorporaties

Deze expertise is gelinkt aan wonen en woningcorporaties. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement