Sport

Sport inspireert, sport verbroedert en sport draagt bij aan maatschappelijke waarden, zoals gezondheid en participatie. Voor gemeenten en sportbedrijven zijn sport als basisvoorziening, samenwerking met het onderwijs en talentontwikkeling belangrijke pijlers voor de sturing en regie op het (top)sportbeleid. BMC biedt hiervoor benchmarks,  bezuinigings- en verduurzamingstrajecten en onze sportbeleidsscan.

Oplossingen

Toon alles

Actueel

Toon alles

Praktijkcases

Toon alles