Over BMC

hoogwaardig advies en implementatie met daadkracht

missie en kernwaarden

kwaliteit en certificeringen

BMC en Yacht: partners met een plus

al 35 jaar BMC

In 1986 is BMC opgericht vanuit de overtuiging dat de bedrijfsvoering binnen de overheid kon worden verbeterd. In 35 jaar is BMC uitgegroeid tot een gerenommeerd adviesbureau en hebben wij samen met onze opdrachtgevers veel bijzondere verbeterpraktijken ontwikkeld.

BMC draagt bij aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. Met raad en daad: advies dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen én praktische implementatie. Hierbij staat het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt centraal.

Hoogwaardig advies en implementatie met daadkracht

BMC voert hoogwaardige onderzoeks- en adviesopdrachten uit binnen de domeinen Bestuur en bedrijfsvoering, Data en dienstverlening, Fysiek domein, Jeugd en onderwijs, Sociaal domein en Wonen en woningcorporaties en werken we domeinoverstijgend aan de opgaven Digitale transformatie, Energietransitie en economische transitie en Optimale ontwikkelkansen voor kinderen.

Daarnaast biedt BMC ondersteuning bij de implementatie van verbeteringen in beleid en uitvoering. Zo zijn wij uw partner op het gebied van werving en selectie, ook op executive level, en hebben wij deskundige mensen in dienst voor interim- en veranderopdrachten. Onze professionals vormen het antwoord op zowel uw implementatievraagstukken als tijdelijke bezettingsproblemen op alle niveaus binnen uw organisatie.

BMC faciliteert ook een groot aantal opleidingsactiviteiten voor haar opdrachtgevers en professionals in de publieke sector.

Wij zijn partner van gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties, culturele instellingen en meer. Wilt u weten wat BMC voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

Hart voor de publieke zaak? Kom werken bij BMC en voer zelfstandig opdrachten uit bij verschillende opdrachtgevers. Bekijk onze vacatures of verstuur een open sollicitatie.

Betrokken ondernemen

In het kader van ‘betrokken ondernemen’ geven wij de opgedane kennis uit onze dagelijkse adviespraktijk terug aan de sector in debatten, intervisiebijeenkomsten, trainingen, workshops en masterclasses. BMC is inhoudelijk hoofdsponsor van veel branche- en beroepsverenigingen en verbindt zich graag aan maatschappelijke initiatieven van onze opdrachtgevers.

Dagelijks bestuur

De directie wordt gevormd door Pieter Vermaas (Algemeen directeur), Ingrid Geveke, Masja Schuyt, Koos van Huissteden en Bas Kroeske.

Afbeelding van het directieteam van BMC

Missie en kernwaarden

Het is onze missie om bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke sector. In het belang van de inwoner, de cliënt en de leerling.

De wijze waarop BMC haar diensten verleent aan opdrachtgevers en BMC adviseurs onderling met elkaar omgaan wordt bepaald door vier kernwaarden, die aan onze missie zijn ontleend.

Bijdrage aan de publieke sector

In de bijdrage aan de publieke sector gaat het vooral om de realisering van publieke waarden. Rechtvaardigheid, toegankelijkheid, betrouwbaarheid, transparantie, democratische legitimiteit, betaalbaarheid, kwaliteit van dienstverlening, bescherming en veiligheid zijn voorbeelden van die publieke waarden. De bijdrage aan de publieke sector levert maatschappelijke engagement op. De aanwezigheid en het werk doen ertoe. De werkzaamheden van BMC leveren een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en/of financiële vraagstukken. Niet alleen op de korte, maar ook op de middellange en lange termijn.

Expertisebureau

BMC neemt de individuele eindgebruiker als vertrekpunt van de dienstverlening: de inwoner, de cliënt en de leerling. Op vrijwel alle beleidsvelden is BMC in staat om te voorzien in hoogwaardige strategische adviezen. De inspanningen op het gebied van innovatie ondersteunen ook de profilering van BMC als toonaangevend expertisebureau, betrokken en verbonden met de uitvoeringskracht van de publieke sector. De kwaliteit van de uitvoeringspraktijk is maatgevend voor ons advies en vormt de bron voor onze inspiratie.

Marktgericht en ondernemend

Bij marktgerichtheid gaat het om ‘zicht hebben op wat er in de markt en bij opdrachtgevers speelt’. Het gaat dan met name om trends, informatiebronnen, maatschappelijke ontwikkelingen, regionale ontwikkelingen, (her)kennen van knelpunten et cetera. Daarnaast dienen gerichte activiteiten de marktgerichtheid verder inhoud te geven. Ondernemen is ook beginnen, hard werken en geloven in iets wat nog geen realiteit is.

Betrokken bij elkaar

Deze kernwaarde gaat over betrokkenheid bij elkaar als professional en betrokkenheid bij de onderneming en de ‘omgeving’ van haar opdrachtgevers. Die betrokkenheid betreft onder andere het werken in teams en het uitwisselen van expertise en ervaringen. Het gaat echter ook over de ontmoetingen tussen de medewerkers onderling en tussen medewerkers en opdrachtgevers. De BMC-collega’s treffen elkaar zowel online via ons intranet als tijdens BMC-dagen en bij intervisie- en expertisebijeenkomsten.

Kwaliteit en certificeringen

BMC is ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’ van Lloyd’s Register Quality Assurance en is lid van de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) en de Raad van Interim-management (RIM). Op adviesopdrachten zijn de bepalingen van de ROA van toepassing en op interim- en veranderopdrachten zijn de bepalingen van de RIM van toepassing. Voor onze onderzoeksopdrachten conformeren wij ons aan de gedragscode van de VBO. Voor andere typen opdrachten kent BMC haar eigen scherpe kwaliteitsregels.

logo roaLogo RIM

Onze aanpak en werkwijze is vastgelegd in een kwaliteitssysteem op grond waarvan BMC is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 door KIWA (Certificaat KSC-K91134/03 D). Wij zijn gecertificeerd voor onze werkprocessen inzake advies, coaching, training, onderzoek, verandermanagement en detachering en interim-management. Sinds 2016 is BMC Advies tevens ACP-gecertificeerd (Accredited Consulting Practice) door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs.

BMC zorgt voor de beveiliging van uw gegevens en de gegevens van uw inwoners, cliënten en leerlingen. Dat borgen we met een Managementsysteem voor Informatiebeveiliging (ISMS) dat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Op grond daarvan is BMC door KIWA gecertificeerd volgens de internationale norm ISO 27001:2017 (Certificaat K-0202817/01 D-E ).

Dit betekent dat BMC  structureel aandacht besteed aan het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van informatiebeveiliging. BMC heeft alle 114 maatregelen uit Annex A van de norm geïmplementeerd.
Denk hier bijvoorbeeld aan risicomanagement, toegangscontrole, logging, leveranciersmanagement, fysieke beveiliging, bedrijfscontinuïteitsbeheer, incidentmanagement en privacy.

Wanneer u gebruik maakt van de tijdelijke inzet van interim-managers of interim-professionals van BMC, is er geen sprake van inleners- en ketenaansprakelijkheid. Alle onderdelen van BMC zijn namelijk NEN 4400 gecertificeerde ondernemingen. Een dergelijk gecertificeerde onderneming maakt gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst bij het inlenen van zzp’ers. De Stichting Normering Arbeid houdt bij welke ondernemingen NEN 4400-1 gecertificeerd zijn. Via deze website vindt u de NEN 4400-1 certificeringen van alle onderdelen van BMC en kunt u deze certificeringen eventueel downloaden voor uw eigen administratie.

De opleidingen van BMC zijn sinds 2016 Cedeo-gecertificeerd. Cedeo is het toonaangevende instituut voor de certificering van opleidingen en toetst de klanttevredenheid in het gehele proces; van voorbereiding tot evaluatie, inclusief de kwaliteit van opleidingen en de docenten/trainers.

Ten slotte is BMC door Consultancy.nl uitgeroepen beste Publieke sector adviesbureaus en tot beste Gemeente adviesbureau van Nederland. Bij de rankings zijn tot stand gekomen op basis van o.a. expertise, track record, branchekennis, 'werken bij'-aantrekkelijkheid en imago onder werkzoekenden.

BMC en Yacht: partners met een plus

Sinds 2017 is BMC, samen met Yacht, onderdeel van de Yacht Group. Yacht Group richt zich op het professionalssegment onder de vlag van Randstad Groep Nederland. Sinds jaar en dag verbindt Yacht de beste professionals uit de markt met organisaties die het verschil willen maken, in onder andere IT, Finance en Engineering. BMC vormt door haar diverse expertises hét Center of Excellence voor de publieke sector.