Datagedreven aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert razendsnel en er worden telkens nieuwe skills gevraagd van (toekomstige) medewerkers. De uitdaging om curricula aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt wordt daardoor voor mbo- en hbo-opleidingen steeds groter. 

Traditionele manieren om die aansluiting te waarborgen- bijvoorbeeld via een beroepenveldcommissie - zijn waardevol, maar onvolledig en vaak niet echt representatief voor de bredere (regionale) arbeidsmarkt. Met ‘datagedreven aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’ bieden BMC en Randstad daarom nieuwe mogelijkheden om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren. 

Met onze kennis van de arbeidsmarkt en geavanceerde (data)analysetechnieken creëren we waardevolle datagedreven verbeteringen. Ook bij andere vraagstukken binnen het sociaal domein staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor uw organisatie kan betekenen? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat is datagedreven aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt?
Onze aanpak op het gebied van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Onze dienstverlening op het gebied van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Actueel

Toon alles

Wat is datagedreven aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt?

Datagedreven aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt is een manier om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij wat er gevraagd wordt vanuit de arbeidsmarkt. BMC onderzoekt dit op basis van data. Hieronder leggen we verder uit hoe we dat doen. 
 

Onze aanpak op het gebied van datagedreven aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

We onderzoeken samen met u hoe opleidingen aansluiten bij de regionale arbeidsmarktvraag. Daarbij kijken we samen wat er nodig is voor een betere aansluiting en bedenken we passende interventies. 

BMC beschikt over een database van miljoenen online vacatures. Deze vacatures analyseren we met behulp van text mining. Met een door Randstad ontwikkelde skills-taxonomie identificeren we de gevraagde vaardigheden en categoriseren we deze in verschillende rubrieken. We kunnen nu al ongeveer 21.000 unieke skills onderscheiden. 

Al deze skills zijn ingedeeld in zeven ‘skill-typen’, die we indelen in twee hoofdcategorieën: soft en hard skills. Met deze taxonomieën bepalen we per beroep welke skills worden gevraagd en bij welke beroepsgroep (ISCO-classificatie) de vacature hoort. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de richting die de arbeidsmarkt opgaat. In dialoog met de opleidingen stemmen we vervolgens het curriculum hierop af. Zo komen we tot een structurele en duurzame aansluiting van het onderwijsaanbod bij de arbeidsmarkt. 

Voorbeelden van vragen en toepassingen gaan bijvoorbeeld over:

  • de huidige regionale arbeidsmarkt en te verwachten ontwikkelingen;
  • vergelijking tussen opleidingen en verwante beroepen;
  • de marktbehoefte naar nieuwe opleidingen;
  • welke uitstroomprofielen aan elkaar verwant zijn.

Vergelijking marktvraag en KD’s middels confrontatieVergelijking marktvraag en KD’s middels confrontatie
 

Onze dienstverlening op datagedreven aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Advies en onderzoek 

We doen niet alleen onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, we bieden ook begeleiding bij het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van een toekomstbestendig en beroepsgericht curriculum (mbo, hbo en wo). Naast het afstemmen van de organisatiespecifieke doelen en belangen, gaat het hier ook om het regelmatig afstemmen met externe stakeholders uit het regionale werkveld. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

Ook kunnen instellingen zelf een abonnement nemen op een vacature- en arbeidsmarktdashboard. Hiermee kunnen zij zelf hun analyses doen. BMC biedt een scholingstraject aan voor medewerkers van onderwijsinstellingen.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs datagedreven aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

Meer informatie over datagedreven aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt ? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs. 

Hans SchuitAdviseur Hans Schuit
partner regionale samenwerking onderwijs
''Ik heb veel ervaring met het begeleiden van complexe samenwerkingsprocessen tussen onderwijsinstellingen en overheden en de relaties met aanpalende werkvelden. Binnen onze themakring staan aansluiting en samenwerking tussen beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo), arbeidsmarkt en samenleving centraal, veelal vanuit een regionaal perspectief. Het is mooi om samen met instellingen voor beroepsonderwijs te kunnen werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.''

Luuk Collou
managing consultant
Portret Luuk Collou
"Als consultant werk ik samen met organisaties om optimaal gebruik te maken van de al aanwezige en nieuw te verkrijgen data, het inrichten van hr-beleid en praktijken, en aangrenzende organisatievraagstukken. Zo ben ik betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van een strategisch ontwikkelplan voor medewerkers en meerdere organisatieanalyses." 

Martijn van EngelenPortret Martijn van Engelen
partner digitale transformatie
"Ik ben ervan overtuigd dat data en technologie cruciaal zijn bij het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. Door het toepassen van data-analyse en door gebruik te maken van technologie en innovatie, kan onze wereld schoner, eerlijker en leefbaarder worden. Hier draag ik, als partner Digitale Transformatie, graag mijn steentje aan bij in de publieke sector." 

Neem contact met ons op

Meer informatie over samenwerken in het onderwijs?

Deze expertise valt onder samenwerken in het onderwijs binnen jeugd en onderwijs. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement