1 aug 2023

Dashboard beroepsonderwijs en arbeidsmarkt: kansen zien via actuele data

Op deze continu veranderende arbeidsmarkt is het cruciaal dat het beroepsonderwijs blijft meebewegen met de trends en ontwikkelingen. Actuele data zijn de sleutel tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Daarom presenteert BMC het dashboard beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Onze uitgebreide database met Nederlandse vacatures én bijbehorende analysetools geeft mbo- en hbo-instellingen alle nodige inzichten in de arbeidsmarkt op skillsniveau. Zo stomen zij hun leerlingen zo goed mogelijk klaar voor de arbeidsmarkt.

Meteen aan de slag? Neem contact met ons op. Dan creëren we samen een dashboard op maat voor uw organisatie.

Op deze pagina:

Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen beroepsonderwijs en regionale arbeidsmarkt
Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in kaart op 4 manieren 
Ontwikkelingen arbeidsmarkt per regio
Verwante beroepen en opleidingen
Waarde nieuwe en bestaande beroepen
Clustermogelijkheden opleidingen
BMC denkt graag met u mee

6 uitdagingen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt

Vanwege de grillige arbeidsmarkt kampen veel onderwijsinstellingen met onzekerheden. Zo vragen instellingen zich af:

  • of hun onderwijs voldoende aansluit bij de beroepen waarvoor ze studenten opleiden.
  • hoe ze de arbeidsmarktwaarde van studenten kunnen vergroten door breder op te leiden, zodat ze ook inzetbaar zijn in verwante beroepen.
  • hoe ze hun opleidingenaanbod kunnen aansluiten op de wensen van Leven Lang Ontwikkelen.
  • hoe ze hun opleidingenaanbod doelmatig inrichten.
  • of ze opleidingen op basis van gemeenschappelijke skills kunnen clusteren.
  • hoe ze kunnen onderbouwen dat een nieuw op te richten opleiding van toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt is.

Aansluiting beroepsonderwijs en regionale arbeidsmarkt: ons dashboard geeft inzicht

Om deze vragen te beantwoorden is eerst inzicht nodig in de huidige situatie. Hiervoor zijn actuele data cruciaal. Ons dashboard  bevat data op het gebied van hard- en soft skills, en geeft waardevolle inzichten op een eenvoudige, visuele manier.

Onderwijsinstellingen Windesheim, Landstede Groep en Deltion hebben hier goede ervaringen mee. Tijdens een pilot in opdracht van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO), gebruikten deze onderwijsinstellingen ons dashboard. Zij vinden onze analyse van arbeidsmarktdata een waardevolle aanvulling op hun inzichten.

Het dashboard geeft hen de handvatten om hun opleidingen beter toe te spitsen op de skills die nu én in de toekomst van studenten gevraagd worden. Ook geeft het op skillsniveau meer inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen beroepen en opleidingen.

4x beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in beeld

Ons dashboard helpt organisaties bij het verzamelen van belangrijke informatie over onderwijs en de arbeidsmarkt. Informatie die onmisbaar is bij het maken van de juiste keuzes. Het dashboard geeft inzicht in de volgende aspecten:

1. Ontwikkelingen arbeidsmarkt per regio

We presenteren onze arbeidsmarktdata voor specifieke regio’s in overzichtelijke grafieken en illustraties. Zo zien onderwijsinstellingen in één oogopslag de recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, specifieke beroepenvelden of het aantal vacatures in een regio.

Kaart - Vacatures per gemeente

Grafiek - Vacatures per kwartaal

2. Verwante beroepen en opleidingen

Ons dashboard heeft een grote database op het gebied van veelgevraagde skills. Hierdoor maken we makkelijk vergelijkingen tussen beroepen die op basis van skills overeenkomen. Dit helpt onderwijsinstellingen om de doorstroom van studenten met weinig kans op werk, potentiële uitvallers en werkzoekenden effectief te begeleiden.

Grafiek - Verwante clusters

3. Waarde nieuwe en bestaande beroepen

Onze analysetechnieken helpen bepalen hoeveel behoefte er is aan een nieuwe opleiding. Zo verkenden we in opdracht van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs eerder al het arbeidsmarktperspectief voor een opleiding AI Translator.

Grafiek - Knelpunten arbeidsmarkt & loopbaanperspectief

4. Clustermogelijkheden opleidingen

Onze skills-analyses ondersteunen scholen om overlappende skills tussen opleidingen en beroepen zichtbaar te maken. Ook helpen ze bij keuzes om opleidingen (gedeeltelijk) te bundelen. We kunnen scholen daarnaast ondersteunen bij het ontwerpen van opleidingen met een brede gemeenschappelijke basis en meerdere specifieke uitstroomprofielen.

Grafiek - Clusterafstand

BMC denkt graag met u mee

BMC helpt mbo- en hbo-instellingen met advies op maat bij specifieke vraagstukken. Samen bekijken we waar een opleidingsaanbod beter en wendbaarder kan aansluiten op ontwikkelingen van de (regionale) arbeidsmarkt. Want alleen met een passend curriculum kan een onderwijsinstelling voldoen aan haar kerntaak: studenten optimaal voorbereiden op hun toekomst. Interesse? Vul onderstaand formulier in. Dan nemen wij contact met u op en bespreken we de mogelijkheden.

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    OPLOSSING ARBEIDSMARKT DIGITALE-TRANSFORMATIE DATA-EN-DIENSTVERLENING DATAGEDREVEN-WERKEN JEUGD-EN-ONDERWIJS SAMENWERKING-IN-HET-ONDERWIJS AANSLUITING-ONDERWIJS

    Gerelateerde artikelen