4 aug 2023

BMC en Zwolse Koers bundelen krachten voor betere afstemming onderwijs en arbeidsmarkt

Samen met de drie onderwijsinstellingen van de Zwolse Koers ontwikkelde BMC een dashboard dat actueel inzicht geeft in de regionale arbeidsmarkt. De scholen gebruiken de gegevens van het dashboard om hun onderwijsaanbod optimaal af te stemmen op de wensen en ontwikkelingen binnen het toekomstige werkveld van hun studenten.

Onderwijsinstellingen hebben de verantwoordelijkheid om studenten klaar te stomen voor de (regionale) arbeidsmarkt. Maar die verandert – door invloeden van onder meer digitalisering, robotisering en arbeidsmigratie – steeds sneller. En dat heeft gevolgen voor de skills die van (toekomstige) werknemers worden gevraagd. Voor scholen is het daarom belangrijk dat ze een goed en actueel beeld hebben van de vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn. Zodat ze hun opleidingsaanbod daarop kunnen afstemmen en opleidingen snel kunnen aanpassen als de arbeidsmarkt daarom vraagt.

Dashboard met vacaturegegevens

Precies met dit doel voor ogen ontwikkelden BMC en de Zwolse Koers (waarin Windesheim, Landstede Groep en Deltion samenwerken om voor hun economische mbo-opleidingen duurzame relaties met het regionale werkveld op te bouwen) een dashboard met relevante gegevens over vacatures in de regio en de daarvoor vereiste skills. Hiermee kunnen de scholen ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt voortdurend monitoren, en hun opleidingen en hun opleidingenportfolio daarop nog beter afstemmen.

Behoefte aan afstemming

Het dashboard kwam tot stand nadat de Zwolse Koers in 2020 opdracht van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO kreeg om te analyseren hoe de drie instellingen hun opleidingen beter konden aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. ‘Toen we drie jaar geleden met de Zwolse Koers in contact kwamen, waren zij bezig om hiervoor een instrument te ontwikkelen’, vertelt Hans Schuit, senior adviseur Beroepsonderwijs & Voortgezet Onderwijs bij BMC. ‘Samen richtten we ons vervolgens op de vraag welke beroepsoverstijgende skills en functies we als basis konden gebruiken om het curriculum van de opleidingen opnieuw te ontwerpen en in te richten.’

Krachten bundelen

Volgens Schuit was co-creatie de grote kracht in deze zoektocht. ‘Omdat we de specifieke kennis en vaardigheden van Zwolse Koers en BMC bundelden, kregen we nieuwe inzichten en konden we data beter duiden. In een intensieve dialoog kwamen we tot onderbouwde keuzes die we in nieuwe processen verankerden.’ Het resultaat is een dashboard waarmee de onderwijsinstellingen de regionale arbeidsmarkt voortdurend kunnen monitoren.

Inzicht in gevraagde skills

Het dashboard bevat arbeidsmarktdata van 472 economische en daaraan verwante functies en rollen op opleidingsniveau 2 tot 6, verdeeld over 29 functiegroepen. Ook geeft het dashboard inzicht in skills die werkgevers vragen, ontwikkelingen die zich daarin voordoen en de mate waarin een skill uniek is voor een specifieke groep functies. ‘De monitoring ondersteunt onderwijsinstellingen bij het maken van onderbouwde keuzes voor de doorontwikkeling van bestaande opleidingen, het ontwerpen van nieuwe opleidingen of het herontwerp van het opleidingenportfolio’, licht Schuit toe.

Opleidingenportfolio beter organiseren

BMC en Deltion gebruikten het dashboard vervolgens om te analyseren hoe de instelling haar aanbod van niveau-2-opleidingen op de lange termijn beter kan organiseren. Hieraan was behoefte, omdat juist deze opleidingen vanwege de grillige en conjunctuurgevoelige arbeidsmarkt kampen met veranderende vaardigheden. ‘Hierdoor kwamen we er bijvoorbeeld achter welke beroepsgroepen vergelijkbare skills vereisen’, legt Schuit uit. ‘Ook bleek dat sommige werkgevers specifieke skills vragen en andere juist generieke.’

Onderwijs beter organiseren

Met de nieuwe inzichten kan de onderwijsinstelling haar opleidingenaanbod effectiever organiseren en beter afstemmen op wat de arbeidsmarkt vraagt. Schuit: ‘Omdat Deltion nu weet welke beroepen vergelijkbare skills vereisen, kan ze opleidingen onderbouwd bundelen en daarmee haar portfolio betaalbaar en compact organiseren. Ook kan de instelling mbo’ers gerichter begeleiden in de overstap naar beroepen met een goed arbeidsmarktperspectief.’

Aan de slag met het aansluiten van uw opleidingen(portfolio) op de arbeidsmarkt?

Wilt u weten hoe u uw opleidingen(portfolio) beter en wendbaarder laat aansluiten op de eisen en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt? Of hoe u op basis van inzicht in arbeidsmarktdata het onderwijs betaalbaar en compact kunt organiseren? Neem dan contact op met Hans Schuit, partner Regionale Samenwerking Onderwijs, of Joukje Jurjens, managing consultant mbo/hbo, om te bespreken hoe we dat samen kunnen realiseren.

Hans Schuit Beroepsonderwijs partner regionale samenwerking onderwijs 06 - 23 58 50 85 Bekijk profiel
Joukje Jurjens managing consultant mbo/hbo 06 - 57 99 68 08
PRAKTIJKCASE ARBEIDSMARKT DIGITALE-TRANSFORMATIE DATA-EN-DIENSTVERLENING DATAGEDREVEN-WERKEN JEUGD-EN-ONDERWIJS SAMENWERKING-IN-HET-ONDERWIJS AANSLUITING-ONDERWIJS

Gerelateerde artikelen