7 jul 2023

Dashboard arbeidsmarktregio’s: krijg met actuele data inzicht in onbenut arbeidspotentieel

Door het oplopende personeelstekort dreigen de economie en ons publieke stelsel binnen tien jaar vast te lopen. Arbeidsmarktregio’s kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen hiervan. Er is een stortvloed aan data beschikbaar om tot de juiste maatregelen te komen. Maar welke informatie is echt relevant? Om hier inzicht in te geven, presenteert BMC het ‘Dashboard arbeidsmarktregio’s’. Hiermee krijgt een regio of gemeente een helder beeld van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Op deze pagina:
De uitdaging bij arbeidsmarktregio’s en data
Dit levert het dashboard uw organisatie op
Regionale krapte versus landelijke krapte
Ontwikkeling beroepsbevolking
Onbenut arbeidspotentieel
Gegevens koppelen en verfijnen
Dashboard op maat voor uw organisatie?

 

Wat zijn de opgaven in mijn arbeidsmarktregio?

Data zijn cruciaal om de arbeidsmarktproblematiek in uw regio in kaart te brengen. Er is enorm veel arbeidsmarktdata beschikbaar vanuit bronnen als CBS, SCP, UWV en arbeidsmarktinzicht.nl. Maar welke cijfers zijn nou écht belangrijk en wat zeggen ze? Dit zijn voor veel gemeenten en regio’s prangende vragen.

Ons dashboard combineert deze cijfers en geeft relevante inzichten. Het belicht de arbeidsmarktregio vanuit verschillende kanten en geeft u de mogelijkheid om gegevens te koppelen. Zo worden de regionale opgaven en aanknopingspunten voor oplossingen duidelijk en krijgt u antwoord op uw vragen.

Op 4 manieren inzicht in onbenut arbeidspotentieel per regio

We maken gebruik van de data van het CBS, DUO, UWV en Randstad. Deze data combineren we, zodat u een compleet en begrijpelijk beeld krijgt van de actuele situatie in uw arbeidsmarktregio. Het dashboard geeft inzicht in de volgende vier thema’s:

1. Regionale krapte versus landelijke krapte

Per arbeidsmarktregio (in onderstaand voorbeeld Flevoland) hebben we voor tien beroepsklassen de krapte in beeld gebracht. Aan de hand van een spanningsindicator laten we zien hoe de regionale krapte zich verhoudt tot het Nederlands gemiddelde. 
Tabel - Krapte per beroepsklasse

2. Ontwikkeling beroepsbevolking

Er zijn verschillende indicatoren die ons inzicht geven in de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Deze informatie kan ons helpen begrijpen waar er mogelijkheden zijn om de krapte op de arbeidsmarkt te beïnvloeden. Zo hebben we het percentage mbo-studenten per sector in beeld gebracht, de netto arbeidsmarktparticipatie, het onbenut arbeidspotentieel en het opleidingsniveau.

3. Onbenut arbeidspotentieel

Veel werkzoekenden en werkgevers vinden elkaar vanzelf of door bemiddeling van de marktpartijen, zoals Randstad of Monsterboard. Toch laten we veel talent onbenut in ons land. Simpelweg omdat we niet genoeg inzicht hebben in waar de mensen zijn en in hun mogelijkheden. Of omdat we geen rekening houden met arbeidsmigranten, statushouders, vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opgeteld zijn er zo’n 1,5 miljoen mensen die willen en kunnen werken, maar niet worden bereikt of niet de juiste ondersteuning vinden. Ons dashboard geeft de mogelijkheid om dit per gemeente of regio inzichtelijk te maken.

Tabel Onbenut ArbeidspotentieelVoor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt geldt hetzelfde. De huidige populatie mbo-studenten biedt niet altijd een antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt. 

Tabel Huidige populatie MBO

4. Gegevens koppelen en verfijnen

Op basis van de eerste analyse kan er verdieping plaatsvinden en doen we onderzoek naar specifieke beroepsgroepen, transities, opleidingen en waar het talent zich bevindt in de regio. Hiervoor vullen we de data uit het dashboard aan met specifieke data van een arbeidsmarktregio (zie onderstaand voorbeeld). Op deze manier is het mogelijk om gegevens te koppelen en te verfijnen, zodat concrete aanknopingspunten voor beleid, uitvoering en monitoring ontstaan. 

Tabel Arbeidsmarktregio Flevoland

Dashboard op maat voor uw organisatie?

BMC ontwerpt het dashboard voor de arbeidsmarkt op maat voor uw organisatie. In overleg houden we daarbij rekening met lopende initiatieven en aanvullende producten die het dashboard nog effectiever maken. Ook helpen met het implementeren van het dashboard bij uw personeel. Zo zorgen we ervoor dat het dashboard bij uw organisatie gaat leven, en dat u optimaal inzicht krijgt in de kansen op de arbeidsmarkt. Interesse? Vul dan onderstaand formulier in. Dan nemen wij contact met u op en bespreken we de mogelijkheden.

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    OPLOSSING ARBEIDSMARKT SOCIAAL-DOMEIN ORGANISEREN-IN-HET-SOCIAAL-DOMEIN INBURGERING DIGITALE-TRANSFORMATIE DATA-EN-DIENSTVERLENING DATAGEDREVEN-WERKEN

    Gerelateerde artikelen