Bestaanszekerheid

Kunnen voorzien in je basisbehoeften, actief meedoen in de samenleving en ertoe doen, dat wil iedereen. Maar als er geen bestaanszekerheid is, kan ‘meedoen’ al een brug te ver zijn. Daarom wordt veel beleid, hulpverlening en regelgeving bedacht vanuit de wens hieraan bij te dragen. In de praktijk heeft dit helaas niet altijd het gewenste effect. BMC helpt bij de verbetering van beleid en uitvoering, zodat het grondrecht op bestaanszekerheid voor ieder mens ook zo wordt beleefd en elke inwoner zich kan ontplooien.

Ook bij andere vraagstukken binnen het sociaal domein staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat is bestaanszekerheid?
Onze aanpak op het gebied van bestaanszekerheid
Onze dienstverlening op het gebied van bestaanszekerheid
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs bestaanszekerheid

Actueel

Toon alles

Wat is bestaanszekerheid?

Bestaanszekerheid is kunnen nadenken over morgen, zonder alleen maar bezig te hoeven zijn met overleven. De overheid heeft de plicht om mensen hierin te ondersteunen en doet dat met onder andere uitkeringen, toeslagen, wonen, zorg en onderwijs. Bestaanszekerheid kan onder druk komen te staan door ingrijpende gebeurtenissen of armoede, maar ook door de complexiteit van systemen. Wanneer bestaanszekerheid lange tijd geen positief perspectief kent, neemt kansenongelijkheid toe. De onzekerheid geeft zorgen en stress, wat grote sporen achterlaat. 
 

Onze aanpak op het gebied van bestaanszekerheid

Verschillende overheden en publieke en private partijen werken samen om bestaanszekerheid te vergroten. Voor bestaanszekerheid moet de basis van mensen structureel verbeterd worden. Zo krijgen zij de ruimte om beter voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Samen vormen overheid en inwoners een vangnet voor mensen die onder druk staan. BMC helpt hierbij door het thema ‘bestaansonzekerheid’ te ontrafelen. Wat maakt dat mensen de regie over hun leven verliezen, welke rol speelt regelgeving hierbij en welke rol spelen culturele diversiteit en kansenongelijkheid? We doen dat met data, kennis en realisatie. Ook bieden we een vooruitblik waar de komende jaren extra druk verwacht kan worden en aan welke knoppen gedraaid kan worden. Direct aan de slag gaan kan bijvoorbeeld door:

Taal en toon uitnodigend maken voor mensen met een hulpvraag

Voor elk probleem is vaak al een oplossing, potje of professional beschikbaar. Maar hoe breng je deze ondersteuning goed bij de mensen die het nodig hebben? Is het ondersteuningsaanbod begrijpelijk, duidelijk en vanuit de belevingswereld opgezet? De taal van het armoede-, schulden- en minimabeleid en de uitvoering kan het startpunt zijn van deze verbetering. 

Menselijke maat uitvoerbaar maken (training)

Om bestaanszekerheid te versterken, nemen we de behoefte van de inwoner als uitgangspunt. Weten professionals hoe ze de mens als maat kunnen nemen? BMC traint professionals hierbij.

  • Ervaringskennis ophalen en centraal stellen
  • Regels en uitvoering eenvoudiger maken
  • Samenwerken met organisaties/aanpakkers die ‘in de kloof’ aanwezig zijn 
     

Onze dienstverlening op het gebied van bestaanszekerheid

Advies en onderzoek 

BMC geeft advies en biedt strategische visie en analyses, onderbouwd met data en ervaringskennis. We vertalen dit altijd door naar een werkbare uitvoering met impact. Daarnaast hebben we adviseurs beschikbaar met expertise op armoede en schulden, participatiewet, energietoeslag, wijkaanpak, kansengelijkheid, integrale vraagstukken binnen het sociaal domein en het brede perspectief van bestaanszekerheid. 

Meer over advies en onderzoek

Daarnaast kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Adviseurs bestaanszekerheid

Meer informatie over bestaanszekerheid? Neem dan contact op met een van de onderstaande adviseurs:Portret van Yvonne Bieshaar

Yvonne Bieshaar
partner sociaal domein
“Veranderingen hebben altijd een sense of urgency nodig om tot nieuwe concepten te komen. Nú is het moment om bestaanszekerheid te ontwikkelen en realiseren; inclusief en voor iedereen.”

 

Yasmine BayoumyPortret van Yasmine Bayoumy
managing consultant sociaal domein
“Democratisering begint met alle perspectieven aan - en op tafel van onze diverse samenleving.” 

 

Wimke Schuurmans
managing consultant sociaal domeinPortret van Wimke Schuurmans
“Dat iets complex is, is geen reden niet te proberen wel verandering in gang te zetten. Zeker als het gaat om kwesties die mensen in de weg staan het goede voor zichzelf en hun omgeving te doen.” 

Neem contact met ons op

Meer informatie over de arbeidsmarkt

Deze expertise valt onder arbeidsmarkt binnen het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement