28 feb 2019

Draagvlak als voorwaarde voor de energietransitie

Duurzaamheid kan dan wel op de lokale politieke agenda staan, draagvlak voor de te nemen maatregelen is daarbij cruciaal.

In een middelgrote gemeente in Friesland ageerde het maatschappelijk veld tegen de aanstaande winning van gas en olie; Slochteren ligt immers om de hoek. Als eerste adviseur van het bestuur begreep Mandy Brussaard, senior adviseur Energie, dat de betrokken private partij ook aardwarmte kon winnen.

Samen met het bestuur heeft zij onder grote politieke en maatschappelijk druk een strategisch besluitvormingsproces inzake het winnen van aardwarmte en daarmee inzet op duurzame energie neergezet. Dat heeft een enorme impuls gegeven aan het maatschappelijk draagvlak voor de winning van geothermie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij het mobiliseren van inversteringen voor de energietransitie? Voor meer informatie of een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Mandy Brussaard via telefoonnummer 06 - 24 76 35 42 of per e-mail naar mandy.brussaard@bmc.nl.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ENERGIETRANSITIE PRAKTIJKCASE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING ENERGIETRANSITIE ENERGIETRANSITIE GEBIEDSONTWIKKELING SAMENWERKING-ENERGIE REGIONALE-ENERGIESTRATEGIE

    Gerelateerde artikelen