Energieke wijken

De energietransitie brengt grote veranderingen in wijken met zich mee. Alle woningen en andere gebouwen gaan van het aardgas af. Dit gaat gepaard met aanpassingen in de infrastructuur en openbare ruimte. Het vraagt keuzes voor hoe de wijk gaat veranderen, uitvoering van de verandering en aanpassing in de organisatie van energie in de wijk en van gedrag. Gemeenten hebben hierin een regierol. Ook bij andere vraagstukken op het gebied van de energietransitie staat BMC voor u klaar.

Benieuwd hoe we u kunnen helpen? Lees dan verder, of neem meteen contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van energieke wijken
De visie van BMC op energieke wijken
Onze dienstverlening op energieke wijken
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs energieke wijken

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van energieke wijken

In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen aardgasvrij zijn, en in 2050 zijn dat er 7 miljoen. Tegelijk neemt de vraag naar elektriciteit toe en wordt steeds meer stroom in de wijk opgewekt. Dit vraagt om aanpassingen aan woningen en andere gebouwen in de wijk, veranderingen in de organisatie van warmte en elektriciteit en aanpassingen in de onder- en bovengrondse infrastructuur.

Gemeenten hebben de regierol in deze transitie naar duurzame wijken. Zij moeten richting geven aan de verandering in de wijk en staan voor keuzes over hoe de wijk gaat veranderen, uitvoering van de verandering en aanpassing in organisatie van energie in de wijk en van gedrag. Op dit moment worden verschillende wetswijzigingen voorbereid, zodat gemeenten meer instrumenten krijgen voor deze transitie. Gemeenten stellen onder andere een verplichte warmtevisie (straks warmteprogramma) vast, stellen wijkuitvoeringsplannen op en borgen de keuzes in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie en omgevingsplan). Daarbij is de energietransitie een van de vele vraagstukken die in een wijk spelen en zijn er grote verschillen tussen wijken, zowel fysiek als sociaal-maatschappelijk.
 

De visie van BMC op energieke wijken

De energietransitie in de wijk is een complexe verandering: het is zowel een verandering in de gebouwen en de fysieke omgeving als een sociaal-maatschappelijke verandering. Hoewel duidelijk is dat de woningen en gebouwen van het aardgas af gaan, is de wijze waarop en het eindbeeld nog niet zeker. De gemeente heeft de regie, maar de transitie kent vele eigenaars en gebruikers: van wijkbewoners tot vastgoedeigenaren. Daarbij is toegang tot energie een basisbehoefte, waardoor de energietransitie ook gaat over maatschappelijke verhoudingen en verdelingsvraagstukken. Niet iedereen is uit zichzelf in staat om mee te kunnen doen.

Dit vraagt onder andere om:

  • de verandering in de ruimtelijke omgeving en technologie in samenhang zien met de sociaal-maatschappelijke verandering;
  • omgaan met onzekerheden, verschillende perspectieven, inzichten en belangen en met verschil in mogelijkheden van inwoners om mee te doen.

De energietransitie kan ook bijdragen aan versterking van de wijken, bijvoorbeeld door lokale werkgelegenheid, verbetering van de openbare ruimte en gezonde woningen, het vermindering van schulden en afname van energiearmoede.
 

Onze dienstverlening op energieke wijken

BMC geeft advies, doet onderzoek en levert interim professionals. We delen onze expertise op het gebied van duurzame wijken, inclusieve wijken en buurten, wijkaanpakken en duurzaam wonen. BMC werkt al jaren samen met gemeenten, inwoners en maatschappelijke partners, zoals scholen, woningcorporaties en welzijns- en zorginstellingen, om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Deze expertises zetten we, gecombineerd met onze expertise op de energietransitie, in voor energieke wijken.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs energieke wijken

Meer informatie over energieke wijken? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs:Portret Lenny Putman

Lenny Putman
managing consultant energietransitie
"Ik haal resultaten door een oplossingsgerichte aanpak. Ik werk vanuit de opgave door organisatiegrenzen en werkvelden heen en daag anderen daartoe uit. Ik werk aan gedragen resultaten in complexe krachtenvelden door samenwerking vanuit eigenaarschap." 

Joris SprangersPortret Joris Sprangers
senior adviseur duurzaam wonen

"Ik help organisaties hun visies en doelen te behalen door deze te vertalen naar wat dit concreet betekent voor de organisatie en/of vastgoed en hoe dit gerealiseerd kan worden. Ik werk vanuit verbinding; maar scherp op het doel en proces."

Charlotte NautaPortret Charlotte Nauta
managing consultant
"Innovaties en nieuwe coalities maken het mogelijk." 

Neem contact met ons op

 

Meer informatie over de energietransitie

Deze expertise hoort bij de energietransitie. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement