Regionale samenwerking energie

BMC helpt overheden en publieke opdrachtgevers met het vormen van regionale samenwerkingen, regionale strategieën en aanpakken, en met het versterken van uitvoeringskracht door regionale samenwerking. Ook bij andere vraagstukken op het gebied van de energietransitie staan we voor u klaar.

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan snel verder, of neem meteen contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van regionale samenwerking energie
Aanpak van regionale samenwerking energie
Onze dienstverlening op regionale samenwerking energie
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs regionale samenwerking energie

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van regionale samenwerking energie

Veel van de vraagstukken in de energietransitie komen samen op regioniveau. Dit vraagt om regionale samenwerking tussen overheden en andere organisaties. Ook kan door regionale samenwerking de uitvoeringskracht vergroot worden.
 

Aanpak van regionale samenwerking energie

In de energietransitie werken we aan een nieuw energiesysteem met duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermie en met nieuwe elektriciteitsinfrastructuur, warmtenetten, waterstofverbindingen en opslag. Een nieuwe energiesysteem vraagt om ruimtelijke keuzes met afwegingen op meerdere schaalniveaus en met meerdere partijen. Deze ruimtelijke afwegingen kunnen niet los worden gezien van andere ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke afwegingen. Een goede samenwerking tussen verschillende bestuurslagen en organisaties is hiervoor essentieel. Veel van de energietransitie komt samen op regionaal niveau, zoals in:

 • Regionale Energie Strategieën;
 • Regiodeals;
 • Groeifonds Aanvragen;
 • Regionale Investeringsagenda’s;
 • Integraal programmeren van energie-infrastructuur;
 • De ontwikkeling van energiehubs;
 • Regionale energie-arbeidsmarktontwikkelingen;
 • Novex-perspectieven en -programma’s (aandachtsgebieden van de nationale omgevingsvisie en de ruimtelijke puzzel per provincie); 
 • Samenwerkingen tussen de academische wereld, de industrie, de overheid en het publiek (triple helix en quadruple helix).

De energietransitie vraagt van overheden en publieke organisaties veel nieuwe en grote inspanningen. Door slimme regionale samenwerking kan de uitvoeringskracht van overheden en publieke organisaties worden vergroot, zoals door:

 • het gezamenlijk organiseren van een regionale backoffice voor lokale energieloketten
 • het organiseren van een expertpool
 • een projectbureau voor ruimtelijke procedures voor energieprojecten;
 • en het gezamenlijk onderzoeken en uitwisselen van kennis op nieuwe vraagstukken. 
   

Onze dienstverlening op regionale samenwerking energie

Advies en onderzoek 

BMC is sparringpartner en adviseur van overheden en publieke opdrachtgevers. BMC helpt met het vormen van regionale samenwerkingen, regionale strategieën en aanpakken, en met het versterken van uitvoeringskracht door regionale samenwerking. We combineren hierbij onze kennis van energietransitie met onze expertise op:

We leveren onder andere advies en onderzoek op het gebied van een regionale energiestrategie, regionale samenwerking op energie en innovatie en de regionale energie-arbeidsmarkt

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

We leveren interim professionals voor regionale samenwerkingen op energie, zoals:

 • Programmamanagers en procesregisseurs voor regionale samenwerkingen bij regio’s

 • Strategische en bestuursadviseurs bij gemeenten en regio’s

 • Beleidsmedewerkers/adviseurs bij gemeenten en regio’s

 • Programma- en projectsecretarissen bij regio’s

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van regionale samenwerking energie? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs regionale samenwerking energie

Meer informatie over regionale samenwerking energie? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs.

Lenny Putmanportret lenny putman
managing consultant energietransitie
"Ik haal resultaten door een oplossingsgerichte aanpak. Ik werk vanuit de opgave door organisatiegrenzen en werkvelden heen en daag anderen daartoe uit. Ik werk aan gedragen resultaten in complexe krachtenvelden door samenwerking vanuit eigenaarschap.’’ 

Portret Charlotte Nauta

Charlotte Nauta
managing consultant
"Innovaties en nieuwe coalities maken het mogelijk."

 

Joris StokPortret Joris Stok
senior partner
"We staan aan het begin van grootschalige transities. BMC helpt u daarin rolvast acteren met focus op resultaat." 

 

Koos de GrootPortret Koos de Groot
managing consultant
"Alles is economie, maar economie is niet alles!" 

 

Peter Donders
managing consultant CMCPortret Peter Donders
"There is nothing permanent except change (Heraclitus)." 

Neem contact met ons op

Meer informatie over de energietransitie

Deze expertise valt onder de energietransitie. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement