Regionale Energiestrategie (RES)

In de eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES) hebben de dertig energieregio’s in Nederland aangeven hoeveel duurzame elektriciteit zij in 2030 opwekken. Hierin is ook de impact op het elektriciteitsnet doorgerekend en is de basis gelegd voor een regionale structuur warmte. De regio’s staan nu voor verschillende uitdagingen, zoals het borgen van de opwek van duurzame elektriciteit in hun omgevingsbeleid. 

BMC adviseert de energieregio’s in Nederland hierbij. Ook bij andere vraagstukken binnen de energietransitie staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan snel verder, of neem meteen contact met ons op. 

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat is de Regionale Energiestrategie?  
Opgaven op het gebied van de Regionale Energiestrategie
Onze aanpak op het gebied van de Regionale Energiestrategie
Onze dienstverlening op de Regionale Energiestrategie
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs Regionale Energiestrategie

Actueel

Toon alles

Wat is de Regionale Energiestrategie?  

De Regionale Energiestrategie of de RES is een vorm van regionale samenwerking op het gebied van de energietransitie. In dertig RES-regio’s werken gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders aan regionale energiestrategieën. Dit doen zij binnen het nationaal programma RES, waaraan ook ministeries en de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen deelnemen. Zij werken samen aan de realisatie van duurzame elektriciteitsopwekking op land, duurzame bovenlokale warmtebronnen en de bijbehorende infrastructuur voor elektriciteit en warmte. 

De RES is hiermee een bijzondere samenwerking als één overheid, vanuit gelijkwaardigheid maar met verschillende rollen en bevoegdheden. Het is een meerjarig traject dat uit verschillende fases bestaat. Het Rijk en de regio’s willen de RES-samenwerking voortzetten. De RES-regio’s hebben eind 2022 zicht gekregen op structurele middelen vanuit het Rijk, waardoor zij nu een structurele organisatie en meerjarige agenda op kunnen zetten.
 

Opgaven op het gebied van de Regionale Energiestrategie

De regio’s en hun deelnemers staan voor verschillende opgaven:

 • Borging van de opwek voor duurzame elektriciteit in hun omgevingsbeleid, verder uitwerken van zoekgebieden naar projecten en tijdig leveren van vergunningen.
 • Borging dat duurzame elektriciteit wordt gerealiseerd en dat zonnepanelen op grote schaal op daken worden geplaatst.
 • Doorontwikkeling van de regionale warmtestrategie in goede samenhang met lokale warmte-aanpak, afspraken maken over de inzet van bovenlokale warmtebronnen, het definiëren van bovenlokale warmtekavels, en het organiseren en uitvoeren hiervan.
 • Monitoring en verantwoording van de voortgang in de RES.
 • Doorontwikkeling van de regionale energiestrategieën op zowel duurzame elektriciteit als duurzame warmte, in samenhang met ontwikkeling van infrastructuur voor duurzame energie.
 • Het vitaal houden, versterken en goed gericht houden van de regionale samenwerking ambtelijk, bestuurlijk en met de samenleving.

In 2022 zijn hier nog een aantal opgaven bij gekomen:

 • Een geactualiseerde RES is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet een vrijwillig programma. Een goede ruimtelijke afweging ten opzichte van andere ruimtelijke functies, zoals wonen, werken, mobiliteit en natuur, krijgt daarbij een groter belang. Adviseur Lenny Putman legt uit hoe de uitvoering van een plan-MER hieraan kan bijdragen. 
 • De ruimtelijke puzzel van provincies, ook wel het ruimtelijke arrangement waarin de energietransitie inclusief de RES moet zijn opgenomen.
 • De versnelling van de energietransitie ingezet door de Europese Unie en het Rijk. Dit betekent dat meer duurzame energie op land moet worden gerealiseerd en dat er nieuwe snellere procedures komen.
 • Knelpunten in het energienetwerk omdat de huidige energie-infrastructuur de ontwikkelingen niet bij kan houden (netcongestie). Hiervoor zijn nieuwe werkwijzen nodig moeten samenhangende keuzes gemaakt worden tussen energievragers en energielevering, op weg naar een nieuw energiesysteem.
 • Grote tekorten op de energie-arbeidsmarkt. Hierdoor komt de uitvoering bij alle partijen (zoals overheden, netbeheerders, ontwikkelaars en installateurs) in het geding. 
   

Onze aanpak op het gebied van de Regionale Energiestrategie

BMC ondersteunt overheden, regio’s en publieke organisaties bij de opgaven binnen de Regionale Energiestrategie. We geven advies en zijn sparringspartner op strategie. Ook ondersteunen we bij de ontwikkeling van samenwerkingskracht, bestuurskracht en uitvoeringskracht op alle genoemde RES- opgaven. We sluiten aan bij de vraag en komen op basis daarvan tot een advies of onderzoeksvoorstel. 
 

Onze dienstverlening op de Regionale Energiestrategie

Advies en onderzoek 

BMC helpt bij het vormen van samenwerkingen. Ook ondersteunen we bij het vormen van de governance en organisatie hiervan. We adviseren overheden met onze kennis van de energietransitie, waarbij we onze kennis van de energietransitie combineren met onze expertise op bestuur en samenwerking, organisatieontwikkeling, de regionale arbeidsmarkt, monitoring, netwerksamenwerking en het fysiek domein. Lees hieronder meer over hoe wij u adviseren. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

BMC levert de volgende interim professionals op de RES:

 • Programmamanagers, procesregisseurs en projectleiders bij regio’s en provincies

 • Strategische adviseurs en bestuursadviseurs bij provincies, gemeenten en regio’s

 • Beleidsmedewerkers en -adviseurs bij provincies, gemeenten en regio’s

 • Omgevingsmanagers

 • Programma- en projectsecretarissen bij regio’s

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van de energietransitie? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs Regionale Energiestrategie

Meer informatie over de Regionale Energiestrategie? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs: 

Lenny Putman
managing consultant
Portret Lenny Putman
"Ik ben blij dat ik al sinds de aanloop mee heb mogen werken aan de ontwikkeling van Regionale Energiestrategieën. Ik werk graag aan een gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende overheden, omdat we de energietransitie alleen samen waar kunnen maken. Ik werk met een lerende aanpak, omdat niemand de weg kent. En ben tegelijk sterk resultaatgericht." 

Charlotte NautaPortret Charlotte Nauta
managing consultant
"Innovaties en nieuwe coalities maken het mogelijk." 

Neem contact met ons op

Meer informatie over regionale samenwerking energie

Deze expertise valt onder regionale samenwerking energie binnen de energietransitie. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement