17 nov 2023

Hans du Prie benoemd tot bestuurder van Jeugdhulp Friesland

Op 25 oktober is Hans du Prie, strategisch adviseur bij BMC, benoemd tot bestuurder van Jeugdhulp Friesland. Een van zijn taken is het leiden van een veranderproces in de organisatie. ‘Ik wil de professionals die hier werken weer vertrouwen geven in een goede verhouding met elkaar en met gemeenten en partners. Dat hoop ik mét de medewerkers te doen. Ik leid deze optocht, maar loop niet alleen.’

Vijf weken geleden startte Du Prie bij Jeugdhulp Friesland. Dat begon als inhoudelijke opdracht, vertelt hij. ‘De organisatie is in verandering, ik was aangetrokken om de toenmalige bestuurder te ondersteunen bij de inhoudelijke uitdagingen. Toen de bestuurder opstapte, ben ik gevraagd om als bestuurder voor de organisatie te gaan staan. Een uitdaging waar ik niet lang over na hoefde te denken. Het was al snel een volmondig “ja”.’

De verandering waarvoor de organisatie gesteld staat, is drieledig, aldus Du Prie: financieel, inhoud en organisatie. ‘Ik zie het als mijn opdracht om een goede balans te creëren tussen aandacht voor het operationele deel en de overhead. Dat is soms een worsteling, zeker als het om implementatie gaat. Je ziet vaak dat overhead groeit. In mijn ervaring dragen wetten en beleid weinig bij aan organisatieverandering en -verbetering. Daarom wil ik beginnen daar waar het werk gebeurt.’

Meer dan jeugdzorg plus

Bij een grote organisatie als Jeugdhulp Friesland gebeurt het werk op verschillende afdelingen. ‘Bij de afdeling Ouders en het jonge kind ondersteunen we ouders met kinderen van 0 tot 7 jaar. In de afdeling Pleegzorg ondersteunen we 750 pleeggezinnen. Daarnaast runnen we 14 gezinshuizen en bieden we op de afdeling Ambulant alle verschillende vormen van hulpverlening. Verder is er een crisisafdeling, een residentiële afdeling en zijn er kleinschalige voorzieningen. En natuurlijk jeugdzorg plus; “gesloten jeugdzorg” in de volksmond.’

De verbinding zoeken

‘Vraagstukken rond complexe problematiek, in jeugdzorg plus, maar ook ambulant, kun je als organisatie niet alleen oplossen’, aldus Du Prie. ‘We moeten juist de verbinding zoeken. De relaties met externen, denk aan instellingen voor LVG, GGZ, Jeugdbescherming en gemeenten, staan soms onder druk. Mijn streven is om met die partners samen te werken aan het terugdringen van het aantal residentiële jongeren en het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Daarvoor kan ik ook een beroep doen op multifunctionele expertises bij BMC, zodat we echt met een integrale blik kunnen kijken.’

Financiële uitdagingen

Er spelen ook grote financiële uitdagingen. Overigens niet alleen bij Jeugdhulp Friesland, benadrukt Du Prie. ‘De uitgaven en inkomsten adequaat bij elkaar brengen is een forse opgave. Om de kosten en baten in lijn te brengen en de inhoud nog beter te faciliteren, is een forse herinrichting van de organisatie mogelijk niet uit te sluiten. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om financiën niet los te zien van de inhoud, maar juist in samenhang met de zorg die we leveren. Alleen maar drukken op de financiën werkt namelijk averechts. Ik ben ervan overtuigd dat je moet veranderen vanuit de inhoud, met cliënten en professionals. Begin daar waar het werk gebeurt en kijk dan hoe je vanuit je vakmanschap vorm en inhoud kunt geven aan het werk.’

Vertrouwen vergroten

‘Jeugdzorg plus beslaat zo’n 5% van alle activiteiten’, gaat Du Prie verder. ‘Maar de ontwikkelingen daar, denk aan incidenten en bijbehorende media-aandacht, hebben invloed op alle medewerkers.’ Dat is ook een van de uitdagingen waarvoor Du Prie aan de lat staat: het vertrouwen van het personeel in de organisatie en zichzelf vergroten. ‘In de relatief korte periode dat ik voor Jeugdhulp Friesland werk, heb ik al zo veel bevlogen vakmensen ontmoet. Die professionals steunen bij het uitvoeren van hun werk, zie ik als belangrijke taak.’ 

Alternatieve vormen van zorg

Een van de grote uitdagingen waar Jeugdhulp Friesland voor staat is de transformatie van jeugdzorg plus, en komen tot alternatieven voor deze vorm van hulp. ‘Hoewel het maar een klein deel van ons werk is, is er natuurlijk veel aandacht voor deze vorm’, beaamt Du Prie. ‘Dat is logisch, dit is een zware, complexe doelgroep en hier zijn ook zeker dingen misgegaan. Het is een ingewikkelde zoektocht naar verandering en verbetering. Wat ik heb geleerd is dat je de problemen niet voor je uit kan schuiven, maar juist naar je toe moet trekken. Wees transparant en camoufleer uitdagingen niet.’

In gesprek met cliënten en medewerkers

Deze houding draagt Du Prie ook uit als bestuurder. ‘We hebben bijvoorbeeld te maken met teleurgestelde, boze ex-cliënten. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Ik wil met hen bekijken wat er in het verleden gebeurd is en nagaan hoe we hen kunnen helpen om te helen. Tegelijkertijd hoop ik dat een aantal ook wil helpen in onze zoektocht naar alternatieve vormen van jeugdzorg. Zodat we samen tot nieuwe vormen van zorg komen.’ Du Prie gaat daarom zelf in gesprek met oud-cliënten én medewerkers, zodat problemen herkend én erkend worden.

De organisatie reactiveren

Du Prie is nu bestuurlijk eindverantwoordelijk, maar hij ziet zichzelf vooral als veranderaar. ‘Ik geef leiding aan het veranderproces en hoop dat samen met medewerkers te doen. Voor mij ligt er een taak om de organisatie te reactiveren. Om weer perspectief te bieden en vertrouwen te schenken: het kan wél met elkaar.’ Die verandering moet niet aan Du Prie als persoon opgehangen worden, benadrukt hij. ‘Het is niet de bedoeling dat ik hier jarenlang blijf zitten. Er werken hier al heel goede mensen. Ik wil ze weer vertrouwen geven in een goede verhouding met elkaar en met gemeenten en partners. Ik leid deze optocht, maar loop niet alleen. Uiteindelijk wil ik de boel weer op orde brengen, zodat mensen met een nieuw te vormen bestuur vol vertrouwen verder kunnen.’

Meer informatie

Hans du Prie werkt sinds maart 2022 als partner Jeugd en Onderwijs bij BMC. Hij zet zijn kennis en ervaring met name in om met collega’s oplossingen te zoeken voor uitdagingen in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van iHUB, een organisatie die jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz geïntegreerd onder één dak aanbiedt.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, of wat BMC voor u kan betekenen op het gebied van jeugdzorg? Neem dan gerust contact op met Hans voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Hans du Prie strategisch adviseur
NIEUWS JEUGD-EN-ONDERWIJS SPECIALISTISCHE-JEUGDHULP TOEGANG-JEUGDHULP JEUGDBESCHERMING-EN-VEILIG-THUIS OPTIMALE-ONTWIKKELKANSEN-KINDEREN

Gerelateerde artikelen