1 okt 2021

Weet u hoe uw onderwijsinstelling er financieel voorstaat?

Een goed inzicht in de eigen financiële status is voor elke onderwijsinstelling belangrijk. Toch blijkt dit in de praktijk nog best ingewikkeld. Om schoolbesturen en -directeuren te helpen hier meer grip op te krijgen, heeft BMC twee modellen ontwikkeld. In dit artikel vertellen we u hier meer over.

De kengetallen in de continuïteitsparagraaf geven u als schoolbestuur inzicht in hoe uw onderwijsinstelling er financieel voorstaat. Aan het verloop van deze cijfers kunt u aflezen of het met de financiën de goede kant op gaat. Nadeel is dat deze cijfers vooral voor de geoefende lezer zijn bedoeld, waardoor niet iedere schooldirecteur of -bestuurder er goed mee uit de voeten kan. En dat is niet zo raar: de financiën van schoolbesturen zijn ook ingewikkeld.

Sturen op basis van inzicht

Schoolbesturen krijgen op verschillende manieren geld binnen. Te denken valt aan lumpsum, geld voor passend onderwijs, subsidies en projectgelden. Daarnaast zijn er inkomende geldstromen via de vrijwillige ouderbijdrage, crowdfunding en sponsoring. Sommige potjes zijn alleen voor specifieke bestedingen bedoeld, terwijl andere gelden juist breed inzetbaar zijn. De inkomsten en de uitgaven moeten uiteraard in evenwicht zijn, waarbij het zaak is dat u als schoolbestuur actief stuurt op het gewenst evenwicht, ook met het oog op de toekomst. Inzicht in hoe het financieel zit en wat de stand van zaken is, is dan ook van groot belang. Zo kunt u de keuzes voor de toekomst namelijk goed onderbouwen en de risico’s zo veel mogelijk beperken. Om schoolbesturen dit inzicht te bieden, heeft BMC twee modellen onwikkeld: ‘FEBO VO’ (Financiën en Bedrijfsvoering in één Oogopslag voor het VO) en ‘HUBO Check’ (Haalbaar, Uitvoerbaar, Betaalbaar en Organiseerbaar).

Onderwijs, financiën én bedrijfsvoering

Het mooie van FEBO VO is dat we met dit model verder kijken dan de cijfers van de continuïteitsparagraaf. We bekijken namelijk niet alleen de exploitatie en de vermogenspositie van uw organisatie, maar gaan ook in op de onderliggende ‘cost drivers’: wat zijn de belangrijkste veroorzakers van de kengetallen, inkomsten en/of kosten? Dát zijn de elementen die u als schoolbestuur kunt beïnvloeden, bijvoorbeeld door het maken van keuzes op het gebied van het onderwijs, de organisatie daarvan en de bedrijfsvoering. Met FEBO VO leggen we dan ook de link tussen het onderwijskundige deel van uw werk, de financiën en de bedrijfsvoering. 

Inzicht in uw financiële positie en financieel handelen

Met FEBO VO bieden we u inzicht in uw financiële positie én uw financieel handelen. Dit zorgt voor:

  • Een overkoepelend beeld van uw financiën: hoe staat uw organisatie ervoor en waar loopt u een risico?
  • Mogelijkheden om het onderwijs doelmatiger te organiseren: kwalitatief onderwijs organiseren tegen lagere kosten, inclusief inzicht in duurzame investeringe. Bijvoorbeeld hoe u u de impulsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs het beste kunt inzetten.
  • Bevordering van de interne dialoog binnen het schoolbestuur (gesprek tussen ‘onderwijs’ en ‘financiën’).
  • Een betere link tussen onderwijskunde en bedrijfsvoering (een zakelijke blik).

Wilt u meer weten over de werking van FEBO VO, lees dan hier verder.

Diepere analyse en scenario’s

Heeft u eenmaal een beter inzicht in uw financiële positie en financieel handelen, dan kunt u aan de slag met het ‘hoe’ van de toekomst. Welke keuzes kunt u bijvoorbeeld maken in de opzet en organisatie van het onderwijs (op instellingsniveau), zodat dit past binnen de financiële middelen die beschikbaar zijn? Belangrijk is wel dat u voor ogen houdt dat een plan voor een nieuw onderwijsconcept mooi is, maar dat een toets op wat het concept precies inhoudt (qua personele inzet, onderwijstijd en onderwijsaanbod) – inclusief check of het past binnen de financiële mogelijkheden – nóg mooier is. Alleen zo weet u of uw plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn. Hiervoor heeft BMC het model HUBO Check ontwikkeld.

Toets op haalbaarheid en uitvoerbaarheid

Met HUBO Check helpen wij u bij het verkrijgen van diverse onderwijsinhoudelijke inzichten. Zoals het gewenste onderwijsaanbod, de manier waarop u uw personeel inzet, de samenstelling van het scholenpalet, de hoeveelheid onderwijstijd en de groeperingsvormen. Daarnaast duiken we met HUBO Check in de bedrijfsmatige gezondheid van uw schoolbestuur op basis van het uitgewerkte onderwijsconcept. Zo bieden we u integraal inzicht in de gerealiseerde efficiëntie, de effectiviteit van de personele inzet, de kostenstructuur en de financiële aandachtspunten. Uiteraard leggen we hierbij continu de relatie met het gerealiseerde onderwijs.

Meer weten?

Wilt u weten hoe uw onderwijsinstelling er financieel voor staat? Bent u benieuwd naar onze modellen FEBO VO en HUBO Check? Neem voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak over FEBO VO contact op met Herman Uffen of Tamar Kinkel. Wilt u meer weten over HUBO Check? Neem dan contact op met Ben Kuiper.

Contact

Herman Uffen senior adviseur 06 - 12 84 77 59
Tamar Kinkel senior adviseur 06 - 12 32 52 40
BLOG FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING

Gerelateerde artikelen