9 apr 2021

Ondersteuningsprogramma primair onderwijs

Door de coronacrisis hebben kinderen in het primair onderwijs lang thuisonderwijs gehad. Hierdoor zijn mogelijk leer- en ontwikkelachterstanden ontstaan. Het ministerie van OCW bood PO-scholen in 2020 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Daarbij gaat het om facultatief onderwijsaanbod, aansluitend op maar buiten het reguliere onderwijsprogramma. De activiteitenperiode is verlengd van 31 december 2020 naar augustus 2021. Het subsidiebedrag per leerling bedraagt € 900.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling

Sinds 2013 verzorgt BMC intensieve bijscholing in het VO met als doel zittenblijven te voorkomen. In het verlengde hiervan verzorgen we sinds 2020 ondersteuningsprogramma’s voor het PO. Doel is ontstane achterstanden tijdens de coronaperiode zo veel mogelijk weg te werken. Ons aanbod valt binnen het beschikbare subsidiebedrag.

Waaruit bestaat ons ondersteuningsprogramma PO?

In het ondersteuningsprogramma PO van BMC krijgen door de school geselecteerde leerlingen uit de groepen drie tot en met acht na schooltijd of tijdens de vakanties extra begeleiding door externe bevoegde leerkrachten en (ortho)pedagogen. Doel is het inlopen van achterstanden, ook op sociaal-emotioneel vlak. Na afloop maken we inzichtelijk of de leerling de opgelopen achterstand heeft weggewerkt en of er voldoende vorderingen zijn behaald ten opzichte van de gestelde doelen.

BMC organiseert de ondersteuning voor zelfstandige scholen en in regionale samenwerkingen. Wij richten ons op de begeleiding van het inhalen van ontstane achterstanden op de gebieden taal, lezen (aanvankelijk en begrijpend) en rekenen, waarbij input van de eigen leerkracht noodzakelijk is om een goed programma op te stellen en heldere doelen af te spreken.

Onze inzet is altijd in overleg met de school. Hierdoor zijn we in staat een passend aanbod te verzorgen. Tijdens vakantieperiodes werken we bijvoorbeeld in shifts van twee dagdelen, waarbij leerlingen hele of halve dagen ondersteuning krijgen gerelateerd aan de vakken waarop het ondersteuningsprogramma zich richt. Een andere optie is dat we elke week op vaste momenten na schooltijd gedurende reguliere schoolweken ondersteuning bieden. Vanzelfsprekend hebben we oog voor de veiligheid en het sociale welbevinden van de leerlingen. Dit doen we onder andere door een vast dagritme aan te houden met bijvoorbeeld kringgesprekken en buiten spelen.

De lessen worden verzorgd op een door u gewenste locatie/school. De groepsgrootte is tien tot twaalf leerlingen per adviseur. We kunnen natuurlijk ook meerdere adviseurs inzetten, zodat zo veel mogelijk leerlingen mee kunnen doen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de samenstelling van de groepen gemengd zijn. Dit bepalen we samen met de school.

De kwaliteit van het ondersteuningsprogramma wordt verhoogd door de samenwerking met Mr. Chadd. De leerlingen kunnen lastige vraagstukken on demand bespreken met de didactische coaches van dit digitale leerplatform. Binnen tien seconden krijgen zij contact met een expert en ontvangen een heldere uitleg in een live chat. De inhoud en kwaliteit van de gesprekken worden actief gemonitord door onderwijskundigen van Mr. Chadd en BMC.

Logo Mr chadd

 

 

 

Hoe ziet onze begeleiding eruit? 

De adviseur van BMC, een (ortho)pedagoog/bevoegde leerkracht, begeleidt de leerlingen tijdens de uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Ook onderhoudt de begeleider contact met de school over de vorderingen van de leerlingen.

Meer informatie?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak over ons ondersteuningsprogramma kunt u contact opnemen met Chantal Dekker of Fonny Docter via onderstaande contactgegevens.

OPLOSSING PRIMAIR-ONDERWIJS SAMENWERKING-IN-HET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS DUURZAME-SCHOOLONTWIKKELING ONDERWIJSKWALITEIT

Chantal Dekker Beroepsonderwijs, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs senior accountmanager 06 - 11 39 86 60
Fonny Docter managing consultant 06 - 20 94 20 89

Gerelateerde berichten