4 jun 2020

Ondersteuningsprogramma primair onderwijs

Door de coronacrisis hebben kinderen in het primair onderwijs lange tijd thuisonderwijs gehad. Hierdoor kunnen leer- en ontwikkelachterstanden zijn ontstaan. Het ministerie van OCW biedt nu de mogelijkheid om subsidie aan te vragen (vanaf 2 juni 2020) voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Het gaat hierbij om facultatief onderwijsaanbod, aansluitend op maar buiten het reguliere onderwijsprogramma. Het subsidiebedrag per leerling bedraagt € 900,00.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling

Ondersteuningsprogramma

Door de school geselecteerde leerlingen krijgen tijdens de vakanties gedurende twee of drie weken extra begeleiding door externe bevoegde leerkrachten en (ortho)pedagogen om achterstanden in te lopen. Na afloop wordt inzichtelijk gemaakt of de leerling de gestelde doelen heeft behaald voor de verschillende vakken of lesstof. Ons programma kan worden georganiseerd voor zelfstandige scholen en voor scholen onder hetzelfde bestuur of verschillende besturen. Wij richten ons op de begeleiding voor de gebieden taal (aanvankelijk en begrijpend) lezen en rekenen. De input van de eigen leerkracht is noodzakelijk voor een goed programma en om heldere doelen af te spreken. Afhankelijk van het aantal vakken krijgen leerlingen hele of halve dagen ondersteuning. Vanzelfsprekend hebben we oog voor de veiligheid en het welzijn van de leerlingen in de groep. Dit doen we onder meer door een vast dagritme, kringgesprekken en buiten spelen. De lessen worden verzorgd op een door u gewenste locatie/school. De groepsgrootte is 10 tot 12 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de samenstelling gemengd zijn. Voor ondersteuning van leerlingen uit andere groepen, kunnen we in overleg een programma op maat aanbieden.

De BMC-projectleider is spin in het web

Een projectleider van BMC (ortho)pedagoog/ bevoegde leerkracht) is altijd aanwezig tijdens de uitvoering van het ondersteuningsprogramma. Naast het begeleiden van de leerling, voor wat betreft planning en ontwikkeling, onderhoudt de projectleider de contacten met de school en de ouders over de vorderingen van de leerling. De eventuele afsluitende toets - voor het beoordelen of de leerling voldoende voortgang heeft geboekt - moet door de school worden aangeleverd. BMC ondersteunt de school bij de planning en evaluatie.

Didactische ondersteuning door Mr. Chadd

De kwaliteit van het ondersteuningsprogramma wordt verhoogd door de samenwerking met Mr. Chadd. De leerlingen kunnen lastige vraagstukken on demand bespreken met de didactische coaches van dit digitale leerplatform. Binnen 10 seconden krijgen zij contact met een expert en ontvangen een heldere uitleg in een live chat. De inhoud en kwaliteit van de gesprekken worden actief gemonitord door onderwijskundigen van Mr. Chadd en BMC.

Logo Mr chadd

 

 

 

Subsidieaanvraag vanaf 2 juni indienen

Het Ministerie van OCW stelt beperkt subsidie beschikbaar voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Scholen kunnen subsidie aanvragen in drie tijdvakken:
1. 2 t/m 21 juni 2020;
2. 18 augustus t/m 18 september 2020
3. 19 oktober t/m 1 november 2020, mits het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Het inhaal- en ondersteuningsprogramma, dat georganiseerd wordt met subsidie uit het eerste tijdvak, moet worden aangeboden in de periode van 1 juli t/m 31 december 2020. Het programma uit het tweede tijdvak moet aangeboden worden in de periode van 1 oktober 2020 t/m 30 augustus 2021. Indien het derde tijdvak wordt opengesteld, moet dat inhaal- en ondersteuningsprogramma worden aangeboden in de periode van 1 december 2020 t/m 31 augustus 2021.

Wij helpen u graag met het opstellen van de subsidieaanvraag.

Meer informatie?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak over ons ondersteuningsprogramma kunt u contact opnemen met Chantal Dekker of Fonny Docter via onderstaande contactgegevens.

PRIMAIR ONDERWIJS OPLOSSING

Chantal Dekker Beroepsonderwijs, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs senior accountmanager 06 - 11 39 86 60
Fonny Docter Primair Onderwijs adviseur primair onderwijs 06 - 20 94 20 89

Gerelateerde berichten