10 jul 2023

BMC verheugd met toekenning 73 miljoen euro voor de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

Het kabinet stelt vanuit het Nationaal Groeifonds maar liefst 160 miljoen euro beschikbaar voor de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL). Van het geld kan in de komende vier jaar 73 miljoen euro worden geïnvesteerd; de rest van het bedrag is voorwaardelijk toegekend.

Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren

De NAPL is een tienjarig traject en heeft als doel de doorlopende professionalisering van leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te structureren en te stimuleren. De NAPL is een plan dat door het ministerie van OCW werd ingediend. BMC stelde het plan op in samenwerking met experts van universiteiten en hogescholen. Als penvoerder heeft BMC binnen drie maanden een plan weten te ontwikkelen dat wordt gedragen door vele partners: de Vereniging van Hogescholen, Universiteiten van Nederland, de PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, Aob, FvOv, Platform VVVO, BVMBO en het Lerarencollectief.  BMC speelde een essentiële rol in het formuleren van de probleemanalyse en de wetenschappelijke onderbouwing, het ontwerp van het plan en de procesbegeleiding bij het schrijven van de aanvraag waarin de perspectieven van de verschillende partijen zijn verwoord.

Aantrekkelijker beroep

De NAPL realiseert een samenhangend geheel van voorzieningen (infrastructuur) om de professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun gehele loopbaan continu te stimuleren. Het streven is dat binnen tien jaar minimaal 25% van de leraren in het po, vo en mbo deelneemt aan deze professionaliseringsactiviteiten.  De NAPL gaat ervan uit dat meer professionalisering leidt tot een aantrekkelijker beroepsperspectief voor leraren, verbetering van de kwaliteit van leraren en betere leeropbrengsten bij leerlingen. Uit onafhankelijk onderzoek, dat het Ministerie van OCW naar de aanpak heeft laten doen, blijkt dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van de toekomstige Nederlandse beroepsbevolking.

Meer informatie

Meer weten over het de NAPL of benieuwd wat BMC voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

NIEUWS JEUGD-EN-ONDERWIJS DUURZAME-SCHOOLONTWIKKELING ONDERWIJSKWALITEIT

Neem contact op

Jeanette Breekveldt managing consultant 06 - 52 47 41 84
contactperson Image
Peter Sleegers managing partner 06 - 51 69 88 86

Gerelateerde artikelen