2 jun 2023

Thesis geeft inkijk in rol van bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers

Hoe ziet de rol eruit van bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers bij meerscholenbesturen in het primair onderwijs? BMC-adviseur Onderwijs Martine Grummer zocht antwoord op deze vraag en schreef er haar masterthesis over met de titel: ‘In dialoog over sturing op onderwijskwaliteit’. Het thesisonderzoek is gratis te downloaden op deze pagina.

Download het thesisonderzoek 

Als afgestudeerd orthopedagoog werkte Grummer onder andere als intern begeleider, behandelcoördinator en orthopedagoog op verschillende scholen in het primair regulier en speciaal onderwijs. Toch ging haar hart sneller kloppen toen zij voor het eerst als bovenschools adviseur Onderwijs en Kwaliteit aan de slag ging. ‘Het overstijgend bezig zijn ter ondersteuning van het primaire proces trok mij enorm.’ Op zoek naar verdieping op het gebied van missie, strategie, leiderschap en innovatie in het onderwijs was het starten met de Executive Master of Management in Education (MME) aan de TIAS School for Business and Society voor Grummer een logisch gevolg.

Weinig bekend over rol

Naast haar werk voor BMC als (interim-)adviseur bij schoolbesturen, gemeenten en samenwerkingsverbanden werkte Grummer de afgelopen anderhalf jaar hard aan het behalen van haar executive master. Dat haar thesisonderzoek over de rol van bovenschoolse kwaliteitsmedewerkers bij meerscholenbesturen zou gaan, speelde al vanaf de start door haar hoofd. Grummer: ‘Ik zag in de praktijk dat deze mensen soms weinig houvast hebben. Er wordt steeds meer verwacht van schoolbesturen op het gebied van onderwijskwaliteit, maar er is weinig bekend over de manier waarop zij hierop kunnen sturen. Laat staan dat er iets bekend is over de rol van stafmedewerkers bij meerscholenbesturen. Wat doen zij nou eigenlijk? In de wetenschappelijke literatuur was daar nog erg weinig over bekend.’

‘Bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers bewegen zich tussen het operationele en strategische vlak: ze hebben geen hiërarchische relatie met scholen, maar adviseren en ondersteunen zowel de schoolleiders als de bestuurders’, vertelt Grummer. ‘Daarbij wil het bestuur soms het een, maar de schoolleiding iets anders. In Nederland hebben schoolleiders een grote mate van autonomie, maar is het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hoe houd je dan vanuit het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit en behoud je tegelijkertijd je ondersteuningsrelatie met de scholen? Het is een ingewikkelde rol, maar ook een heel leuke’, weet Grummer. 

Kwaliteitszorgmedewerkers houden zich namelijk ook bezig met het versterken van de verbinding binnen de scholengroep door scholen met uiteenlopende expertises aan elkaar te verbinden en gezamenlijk werk te stimuleren.

Gesprekken leveren meteen op

Om te onderzoeken hoe de relatief nieuwe rol van bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers bij meerscholenbesturen bijdraagt aan sturing op onderwijskwaliteit in het primair onderwijs, sprak Grummer met in totaal zestien kwaliteitszorgmedewerkers. Het mooiste van deze gesprekken, was volgens Grummer dat het vaak meteen al iets opleverde. Namelijk dat haar gesprekspartner inzicht kreeg in zijn of haar rol, daarop reflecteerde en ook weer sterker verder kon. In Grummers thesis zijn delen van de gesprekken terug te vinden. ‘De kwaliteitszorgmedewerkers die ik sprak ervoeren het gesprek dat we voerden vaak als heel waardevol. Deze collega’s waren daarbij zo open en reflectief op hun eigen rol, ik moest in mijn thesis echt met pijn in mijn hart schrappen in de grote hoeveelheid interessante verhalen.’ 

Opstellen van conceptueel kader 

Ter voorbereiding op de gesprekken stelde Grummer een conceptueel kader op, mede op basis van een Amerikaans model. Uit het onderzoek blijkt dat dit conceptueel model inderdaad kan worden toegepast op de rol van de bovenschools kwaliteitszorgmedewerkers in Nederland.‘Mijn eerste aanbeveling in de thesis is: gebruik dit model om de dialoog te voeren  met het bestuur,de schoolleiders en andere stafmedewerkers, de zogenoemde bestuurlijke gemeenschap. En nee, dit model is niet het antwoord op alle vragen: er bestaat namelijk niet zoiets als één ideaalmodel van sturing op onderwijskwaliteit en de rol van kwaliteitszorgmedewerkers daarin.’ 

Benieuwd naar de analyses, conclusies en aanbevelingen voor de kwaliteitszorgmedewerker, bestuurder, wetenschap en wetgever? Download hier de thesis van Grummer. ‘Hopelijk biedt dit verdere inzichten en informatie over de interessante rol van bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers’, zegt Grummer. ‘Als je vragen hebt of graag verder in gesprek wilt gaan over het onderzoek: ik vind het altijd leuk om te sparren over de resultaten en de implicaties voor de praktijk!’

Download de thesis
 

ONDERZOEK JEUGD-EN-ONDERWIJS DUURZAME-SCHOOLONTWIKKELING SAMENWERKING-IN-HET-ONDERWIJS ONDERWIJSKWALITEIT

Neem contact op

Martine Grummer senior adviseur onderwijs 06 - 20 23 09 50

Gerelateerde artikelen