10 nov 2022

Haal meer uit uw zorgteam met de Competentiescan van BMC

Teamleden die problemen zelfstandig oplossen, inzicht in elkaars kwaliteiten en meer plezier in het werk. Manager zorg van verpleeghuis Huize Valckenbosch Mariken Timmermans is zeer enthousiast over wat de competentiescan van BMC voor haar team heeft opgeleverd. ‘Mijn teamleden weten nu dat ze een situatie zelf kunnen verbeteren.’

Toen ze aan haar managementfunctie begon, startte Timmermans ook direct met de opleiding Management in de Zorg aan de HAN University of Applied Sciences (HAN). ‘Nadat ik merkte dat ik behoefte had aan een sparringpartner voor teamanalyse, werd ik in contact gebracht met Lisa Kuiper van BMC. Zij had met collega’s een scan ontwikkeld, die mij inzicht kon geven in de competenties van mijn team. En mij kon ondersteunen bij het ontwikkelen van mijn medewerkers. Als beginnend leidinggevende was dat de tool waar ik op zat te wachten.’

Zorg van de toekomst

BMC ontwikkelde de competentiescan om zorginstellingen beter te laten functioneren in een wereld die snel verandert. Die veranderingen vragen niet alleen om andere vaardigheden, maar ook om een andere houding en gedrag van zorgmedewerkers. De digitale scan maakt de competenties die hierbij horen meetbaar en geeft van daaruit aanbevelingen voor de ontwikkeling van de medewerkers en de teams waarin zij werken.
Timmermans ging in april van dit jaar met haar team aan de slag met de games en de wetenschappelijk gevalideerde digitale vragenlijsten van de digitale scan. Acht weken later volgde de rapportage. Die gaf inzicht in de zes kerncompetenties van het team. Daarnaast kreeg elke individuele medewerker inzicht in zijn of haar eigen competentieprofiel. Een concreet advies voor de ontwikkeling van het team was ook onderdeel van het rapport.

Nieuwe inzichten

‘De competentie scan gaf enorm veel aanknopingspunten’, zegt Timmermans. ‘Zo kwam naar voren dat het team graag samenwerkt. Dat inzicht gebruiken we nu als we nieuwe taken moeten oppakken.’ Timmermans legt dankzij de competentiescan meer verantwoordelijkheden bij de teamleden. ‘De competentiescan heeft me gestimuleerd om vaker het probleemoplossend vermogen van mijn teamleden aan te boren. Een van de teamleden benoemt regelmatig zaken die haar dwars zitten. In plaats van die zelf op te pakken, nodig ik haar nu uit om te onderzoeken of en wat ze er zelf aan kan doen. Dat zorgt ook voor meer werkplezier: ze ervaren dat ze zelf de situatie kunnen verbeteren.’

Ontwikkelpotentie en veerkracht

Hoe gebruikt Timmermans de uitkomsten van de scan in haar dagelijkse aansturing? ‘Ik kijk vooral naar competenties en ontwikkelpotentieel, de samenstelling van mijn team en de cultuur van onze organisatie. Daarnaast kijk ik altijd naar de persoon die voor me zit en stel open vragen: wie ben je, wat wil je en waar ben je goed in?’

De competentiescan gaf Timmermans het inzicht om veerkracht een speerpunt te maken in de begeleiding van haar team. ‘Gezondheid en vitaliteit van medewerkers staan onder druk door werkdruk en chronisch personeelstekort. Zorgmedewerkers hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is hun kracht, maar ook een valkuil. Uit de scan bleek dat voor ons team goede zelfzorg een aandachtspunt is. Het bewaken van grenzen is sinds de scan belangrijker geworden. Ik begin een overleg nu ook vaak met vragen als: hoe zit je erbij? Wat heb je nodig? Medewerkers voelen zich daardoor gezien en ervaren steun.’ 

Elkaar beter begrijpen

Mariken Timmermans is enthousiast over de competentiescan. ‘De scan heeft meer bewustwording over de kwaliteiten en ontwikkelgebieden van mijn team opgeleverd. Daar stuur ik nu meer op. Bovendien hebben we nu een gezamenlijke ‘teamtaal’, een rode draad waarop we kunnen teruggrijpen: we begrijpen elkaar beter. Nu is het belangrijk om de draad vast te houden en de resultaten te borgen. De focus lag grotendeels op het team. Het vervolg is om nader te onderzoeken waar de individuele competenties van mensen zitten en hoe we die verder kunnen ontwikkelen.’

Meer weten over de competentiescan? Kijk dan hier.

Contact

Lisa Kuiper Bestuur & Organisatie adviseur 06 - 82 53 27 02
Caelly Kluver Bestuur & Organisatie adviseur 06 - 30 16 61 17
Anne Willemsen Bestuur & Organisatie adviseur 06 - 46 68 05 32
Simke van Oijen Bestuur en organisatie adviseur 06 - 82 49 52 22
OPLOSSING BESTUUR-EN-ORGANISATIE HRM BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING WONEN,-ZORG-EN-VEILIGHEID WONEN-EN-ZORG ZORG ORGANISATIEONTWIKKELING

Gerelateerde artikelen