9 mei 2023

Optimaliseer uw projectteams met het capaciteitendashboard van BMC

Het capaciteitendashboard ondersteunt publieke organisaties bij het samenstellen en ontwikkelen van projectteams. Het geeft inzicht in het potentieel van medewerkers, zodat managers op de juiste punten het gesprek kunnen aangaan. Samen komen ze zo tot een optimale invulling van projectteams.

Publieke organisaties werken steeds vaker op projectmatige basis. Daardoor groeit het belang om voor elk project de meest geschikte mensen te vinden. Alle kwaliteiten en competenties die nodig zijn om het project tot een succesvol einde te brengen, moeten immers in het team aanwezig zijn. Maar het is ook wenselijk dat de projecten passen bij de ontwikkelpotentie van medewerkers, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in hun professionaliteit. Daarnaast moeten de personen die het project gaan uitvoeren, voldoende tijd beschikbaar zijn. Dat vergt zicht op de taken waarmee medewerkers zich bezighouden en hoe ze hun tijd over deze taken besteden.
Kortom, om een goed projectteam te kunnen samenstellen, én verder te ontwikkelen, is zicht nodig op verschillende factoren. Het capaciteitendashboard van BMC geeft u dit inzicht.

Dashboard geeft inzicht in personeelspotentieel

Het capaciteitendashboard brengt de talenten, competenties, interesses en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers in beeld. Daarnaast houdt het rekening met factoren als taakverdeling en hoe belangrijk een taak is. Tot slot integreert het dashboard eerdere initiatieven die de organisatie heeft genomen, bijvoorbeeld over werkgeluk, werkdruk en projectmatig werken. Daarmee zorgt het direct voor een betere borging hiervan binnen de organisatie. Het capaciteitendashboard biedt op basis van deze vele factoren inzicht in het personeelspotentieel. Managers kunnen zich hiermee optimaal voorbereiden op gesprekken die nodig zijn om effectieve projectteams te formeren, én om deze verder te ontwikkelen.

Wat levert het dashboard uw organisatie op?

Het capaciteitendashboard geeft uw organisatie inzicht in het potentieel en de tijdsbesteding van uw medewerkers. Het faciliteert een inhoudelijk en constructief gesprek tussen manager en medewerkers over waar zij hun tijd aan besteden, en of dit de gewenste situatie is. Omdat het belangrijk is dat zowel manager als medewerker de kans krijgen zich uit te spreken en zich gehoord te voelen, biedt BMC hierbij uitgebreide begeleiding. Daarnaast bieden de inzichten van het dashboard handelingsperspectief om zaken te veranderen, binnen het projectteam of binnen uw organisatie. Het dashboard is breed inzetbaar in alle domeinen waar regelmatig op projectbasis wordt gewerkt, van sociale vraagstukken tot hrm- en bedrijfsvoeringsprojecten.

Op maat gemaakt voor uw organisatie

BMC ontwerpt het capaciteitendashboard op maat voor uw organisatie. In overleg houden we daarbij rekening met lopende initiatieven binnen uw organisatie en eventueel aanvullende producten (zoals de competentiescan van BMC), die het dashboard nog effectiever maken. We ontzorgen u bij de implementatie van het dashboard in uw organisatie. We begeleiden managers en medewerkers, zodat ze op een constructieve manier de gesprekken kunnen aangaan. Op deze manier leiden we de implementatie in goede banen en garanderen we dat het nieuwe capaciteitendashboard in uw organisatie gaat leven.

Neem contact op voor meer informatie

Benieuwd of en hoe u de talenten en capaciteiten van uw projectteams beter kunt benutten? Of wilt u weten hoe het capaciteitendashboard de projectmogelijkheden voor uw organisatie kan vergroten? Als specialist op het gebied van HRM, organisatie-, ontwikkel- en capaciteitsmanagement denkt BMC graag met u mee. Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Gerben de Groot manager HRM 06 - 12 42 87 27
Luuk van de Ven adviseur 06 - 83 15 25 00
OPLOSSING BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING ORGANISATIEONTWIKKELING DATAGEDREVEN-WERKEN

Gerelateerde artikelen