Training digitale transformatie: datagedreven (samen)werken in de publieke sector

Voor professionals die willen leren werken met data om publieke doelstellingen te bereiken.

 • opleidingsvorm: training

 • domein: Publieke sector, Data en dienstverlening

 • duur: 5 dagdelen

Startdata en inschrijven

Voor wie

Deze training is bedoeld voor beleidsmedewerkers, informatiemanagers, team- en afdelingsmanagers, programmamanagers en projectleiders op HBO werk- en denkniveau of hoger. De training helpt je te werken met data om een publieke opgave te realiseren. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Doel

Nieuwe opgaven in de publieke sector vragen om effectieve samenwerking tussen disciplines en organisaties. Daarvoor is kennis nodig over het genereren van data-inzichten. Ook zijn vaardigheden nodig om deze inzichten te kunnen inzetten in interne en externe samenwerkingsverbanden. Alleen handig zijn met data is niet genoeg om doelen te behalen en maatschappelijke impact te bereiken. En alleen vaardigheden toepassen rond netwerksamenwerking biedt een te smalle basis voor gedragen en navolgbare besluiten. 

Deze opleiding biedt deelnemers handvatten om verbinding te maken tussen de mogelijkheden van data, de technologische middelen en de toepassing daarvan. Deelnemers leren die handvatten gebruiken binnen de eigen organisatie en bij ketenpartners.

De opleiding heeft vier subdoelen:

 • kennis opdoen over data: soorten analysetechnieken, vormen van algoritmes, gebruik van sensoren
 • kennis opdoen over kansen, over risico's en hoe deze te ondervangen zijn (voorbeelden van succesvolle toepassingen, beveiligingsrisico's, privacyrisico's, ethiek en oplossingen)
 • kennis en ervaring opdoen over het opstarten van een datapilot
 • netwerkvaardigheden ontwikkelen (draagvlak, weerstand, waarde creëren in netwerken, richting geven binnen netwerken).

Inhoud

Met deze training leer je de mogelijkheden van data inzetten in beleidsvraagstukken én ze vervolgens toe te passen in het bereiken van doelen van jouw organisatie, voor jouw cliënt.

Dag 1: 

 • Wat zijn de mogelijkheden van data en technologie inclusief toekomstperspectief?
 • Wat is ’data’: soorten analysetechnieken, vormen van algoritmes, gebruik van sensoren
 • Vaardigheden in ketensamenwerking
 • Kennis over de kansen en risico's en hoe deze kunnen worden ondervangen (voorbeelden van succesvolle toepassingen, beveiligingsrisico's, privacyrisico's, ethiek en oplossingen).

Dag 2: 

 • Methodisch denken en komen tot determinanten
 • Bespreking voorbeelden succesvolle datapilots, wat zijn succeselementen?
 • Informatiebeveiliging, gegevensbescherming en ethiek en het starten van pilots
 • Netwerkvaardigheden: draagvlak, weerstand, waarde creëren in netwerken, richting geven binnen netwerken.

Dag 3:

 • Praktijkoefening, al dan niet met een eigen casus
 • Gedurende het programma wordt gewerkt aan een praktijkcase, in het laatste dagdeel staat de eindbespreking ervan centraal.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding:

 • weet je onderscheid te maken tussen de technieken die er zijn voor het analyseren van data (business intelligence, AI, machine learning, deep learning) en hoe deze technieken kunnen bijdragen aan de ketensamenwerking en het verbeteren van de publieke dienstverlening
 • ben je in staat om afwegingen te herkennen en te maken over informatiebeveiliging, gegevensbescherming en ethiek 
 • weet je hoe je pilots kunt opstarten rond het gebruik van data, gericht op maatschappelijke waarde in de keten, weet je waar deze pilots aan moeten voldoen en hoe je ze moet inzetten voor het bereiken van doelen
 • ben je als opdrachtgever in staat om richting te geven aan het gebruik van data en technologie
 • heb je handvatten en vaardigheden om beter samen te werken en gegevensverzameling en gegevensanalyse effectief toe te passen in netwerken van organisaties.

Opzet

 • Duur training: 5 dagdelen, verspreid over 2,5 dag
 • Zelfstudie: inlezen en bekijken van video’s ter voorbereiding op de trainingsdag (circa 1,5 uur per trainingsdag)
 • Aantal deelnemers: 8 tot 15
 • locatie: Amersfoort

Vervolgtraject

N.v.t.

Certificaat en punten

Wanneer je de training afrondt, ontvang je een bewijs van deelname.

Trainers

Rob van ‘t Zand: 'Ik breng maatschappelijke vraagstukken én de mogelijkheden van digitalisering training digitale transformatie in de publieke sector portret Rob van 't zand
samen op organisatie- en medewerkersniveau. Dit doe ik door het ‘goede gesprek’ te faciliteren
tussen beleidsmedewerkers en data-specialisten. Hiermee laat ik organisaties ervaren hoe zij met behulp van data gezamenlijk tot nieuwe inzichten kunnen komen.’


Alex Commandeur: 'Voor mij is het belangrijk om te kijken naar het beoogde doel of resultaat om training digitale transformatie in de publieke sector portret Alex Commandeur
vandaar uit te zoeken naar een oplossing. Dat geeft ruimte voor het verkennen van andere mogelijkheden. Een beetje humor en   relativeringsvermogen helpen daarbij. Evenals mijn ervaring bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik kan mij daardoor makkelijk verplaatsen in de denkwijze van een toezichthouder.'

training digitale transformatie in de publieke sector portret jelmer schalk
Jelmer Schalk: 'Ik richt me op vraagstukken rondom bestuurlijke samenwerking, stakeholder management en governance in het publieke domein. En help bestuurders, beleidsmakers  en (IT-)professionals om hun institutionele en persoonlijke netwerken effectiever te managen. Ik geloof in de kracht van maatwerk en persoonlijke betrokkenheid, gevoed door systematische analyse en aansluiting bij de laatste bestuurskundige inzichten.’

Kosten

€ 2.700 excl. btw (inclusief studiemateriaal, locatie- en arrangementskosten).

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op het BMC Ontwikkelcentrum: 033 - 445 90 94, ontwikkelcentrum@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.