30 jun 2020

Je doet het pas als je het geleerd hebt

We produceren met elkaar enorm veel data. En daarin zit informatie die kan helpen bij het beantwoorden van maatschappelijke vragen. Maar hoe zorg je dat data waarde toevoegen?

In iedere stad en in ieder dorp worden grote hoeveelheden data geproduceerd. Zowel door de gemeente zelf als door haar vele partners, bijvoorbeeld in de zorg, in de openbare ruimte of in de veiligheidsketen. Gemeenten kunnen deze data gebruiken bij het uitvoeren van hun maatschappelijke taken. Op alle beleidsterreinen, zowel om zicht te krijgen op hoe het ervoor staat als bij het maken van keuzes in een specifiek dossier.

Waar veel gemeenten mee worstelen is hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze op een veilige en verantwoorde manier datagedreven gaan werken. Waarbij niet de data maar de waarde die deze toevoegen centraal staat. BMC ondersteunt hierbij. De aanpak die BMC met succes heeft toegepast bij een aantal gemeenten is gestoeld op drie pijlers: leren, doen en organiseren.  

Leren

Om waardegedreven te kunnen werken moet je de basisvaardigheden daarvan onder de knie hebben. Niet iedereen hoeft een data-whizzkid te worden. Zeker niet. Maar een moderne ambtenaar beschikt wel over vaardigheden om te onderkennen hoe data meerwaarde kunnen leveren bij het beantwoorden van maatschappelijke vragen. BMC heeft opleidingen verzorgd waarin we bespreken waarom informatiegedreven werken belangrijk is en hoe je dat realiseert en waarin we praktische tips geven om hiermee aan de slag te gaan. Hierna hebben de deelnemers een stevige basis. Volgens het train-the-trainerprincipe verspreidt deze kennis zich vervolgens als een olievlek over de hele organisatie.

Doen

Het geleerde gaan we in de praktijk toepassen. Dit doen we in een aantal kleinschalige projecten, pilots of experimenten. Het liefst in verschillende domeinen binnen de organisatie.

De gemeente en BMC selecteren samen een aantal actuele thema’s die spelen. Voor deze thema’s wordt systematisch afgepeld wat de maatschappelijke vraag is en hoe data kunnen ondersteunen bij het beantwoorden van deze vraag. Vervolgens zoeken we samen of en hoe we deze data op een veilige en verantwoorde manier ter beschikking kunnen krijgen en worden deze visueel aantrekkelijk gepresenteerd. Gerealiseerde voorbeelden van thema’s waarop data waarde hebben toegevoegd zijn (onderdelen van) dienstverlening, leefbaarheid in wijken en de energietransitie. Deze zichtbare resultaten wil je borgen en laten groeien.  

Organiseren

Waardegedreven werken met data gaat niet vanzelf en is ook geen eenmalig project. Om hier voor de hele gemeente stappen in te zetten is coördinatie nodig. BMC heeft gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van een roadmap voor werken met data. Het doel van deze roadmap was dat dit passend bij de aard van die gemeente wordt geborgd en op een hoger plan getild. Denk hierbij aan zachte elementen zoals inspireren, opleiden van medewerkers en uitdragen van voorbeelden en aan harde zaken zoals inbedden in de P&C-cyclus, benoemen van taken en verantwoordelijkheden en organiseren van (technische) randvoorwaarden. Bijzondere aandacht daarbij verdienen gegevensmanagement en veilig en verantwoord werken als cruciale onderdelen.

Door deze aanpak van BMC zijn enkele middelgrote gemeenten waardegedreven gaan werken bij het beantwoorden van maatschappelijke vragen. We helpen graag!

Meer informatie

Wilt u weten hoe uw organisatie waarde kan toevoegen met data? Neem dan contact op met senior adviseur Rob van 't Zand via telefoonnummer 06 - 10 58 84 23 of per e-mail naar rob.van.t.zand@bmc.nl. U kunt ook gebruikmaken van onderstaand contactformulier.

Startpagina Data en dienstverlening >

DIGITALISERING OPLOSSING DATA-EN-DIGITALISERING INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT DATAGEDREVEN-BELEID DATAGEDREVEN-WERKEN DIGITALE-TRANSFORMATIE DATA-EN-DIENSTVERLENING INFORMATIEBEVEILIGING BEWUSTWORDING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement