20 feb 2020

Datagedreven organisatie? Volg de workshop BMC Datagame!

Op een tastbare manier het databewustzijn binnen uw organisatie verhogen? BMC heeft een 'serious game' ontwikkeld om bestuurders, managers en medewerkers op een interactieve wijze kennis te laten maken met de mogelijkheden die data bieden.

  • Doelgroep: bestuurders, managers en beleidsmedewerkers
  • Voorkennis: niet nodig
  • Duur: 4 uur
  • Locatie: in huis of digitaal
  • Groepsgrootte: min. 2, max. 5 groepen van 4 tot 5 personen  

Data onmisbaar in de gemeentelijke praktijk

De wereld van data en technologie is sterk in ontwikkeling. Waar beschikbare data bewust, veilig en efficiënt worden gebruikt, groeit het inzicht en kunnen ontwikkelingen steeds beter worden verklaard en voorspeld. Daardoor wordt het ook beter mogelijk om gericht te sturen op maatschappelijke impact. ‘Datagedreven werken’ is om die reden een belangrijke nieuwe opgave in het publieke domein. Datagedreven werken gaat daarbij niet alleen om de techniek, maar is een veranderopgave. Om deze verandering teweeg te brengen wordt focus gelegd op bewustwording en gedragsverandering.

Van spel naar realiteit

BMC biedt ondersteuning bij deze organisatieontwikkeling. Dat doen wij onder andere met inzet van de BMC Datagame. De workshop bestaat uit drie onderdelen: (1) de introductie, (2) het spelen van de interactieve datagame en tot slot (3) een gezamenlijke evaluatie. In de brede zin is de digitale datagame gericht op databewustwording, kennisoverdracht en inspiratie. Uit onze ervaring blijkt dat het interactieve aspect (de game) een positieve energie bij de deelnemers creëert. Deze positieve energie schept een open houding waardoor de deelnemers de opgedane kennis uit de eerder gegeven introductie ook echt opnemen en begrijpen. In het gesprek dat volgt evalueren de deelnemers de datagame door na te denken over hun eigen rol of hun eigen werk en het mogelijke gebruik van data hierin. In dit maatwerkgesprek kunt u de verbinding leggen met uw eigen organisatieopgaven die de omslag naar datagedreven werken meebrengt.

Geïnteresseerd? 

BMC komt graag met u in gesprek om de toepasbaarheid van de data game nader toe te lichten. Aansluitend op uw wensen kan BMC de data game aanbieden in een bordspel variant alsook digitaal. Wilt u inzicht bieden in de mogelijkheden van data vanuit een bepaalde invalshoek (bijvoorbeeld het Sociale Domein of de Omgevingswet)? In de opbouw van de digitale datagame is rekening gehouden met de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren om zo maatwerk te kunnen leveren.

Download de flyer

OPLOSSING DATA-EN-DIGITALISERING DATAGEDREVEN-BELEID DIGITALE-TRANSFORMATIE DATA-EN-DIENSTVERLENING

Gerelateerde artikelen