3 aug 2018

RolVastWijzer voor de Omgevingswet

Omgevingswet = nieuwe decentralisatie

Na ruim 100 jaar komt de Nederlandse Ruimtelijke Ordening weer thuis. Vrij geruisloos kondigt de Omgevingswet zich aan. Maar let wel: dit is de grootste herziening van wet- en regelgeving ooit. De impact is vergelijkbaar met die van de transformatie in het sociaal domein. Uw veranderopgave gaat slechts voor 20% over techniek, maar voor zeker 80% over cultuur. Een enorme uitdaging op het gebied van participatie en ruimtelijke innovatie in uw stad én in uw regio.

Houding en handelen zijn bepalend voor succesvolle implementatie

De Omgevingswet creëert ruimte voor bewoners, bedrijven en bezoekers om met een grote mate van zelfstandigheid richting te geven aan hun eigen leefomgeving. Dit heeft effect op de inhoud en vorm van uw ruimtelijke instrumentarium. Maar meer nog heeft het impact op de houding en het handelen van uw organisatie. Een verandering in uw manier van samenwerken zal bepalend zijn voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Relevante vragen daarbij zijn:

 • Hoeveel vrijheid bent u bereid te geven aan initiatiefnemers?

 • Welke zekerheden wilt u vasthouden?

 • Hoe werken college van B en W en raad samen in het herziene stelsel?

 • Hoe kan de ambtelijke organisatie tijdig inspelen op de veranderingen?

 • Hoe werkt u met uw regio aan de toekomstige opgaven?

RolVastWijzer geeft inzicht in de veranderopgave

De BMC RolVastWijzer helpt organisaties om de kansen van de Omgevingswet maximaal te benutten. De RolVastWijzer geeft inzicht in de traditionele rollen die u kunt vervullen in de verschillende fasen van een ruimtelijke ontwikkeling én toont de veranderopgave tussen de rol die u nu vervult en de rol die u met de Omgevingswet zou wíllen vervullen. Relevante vragen per rol zijn:

 • De ontwikkelaar: in welke mate maakt uw gemeente nog ruimtelijke plannen en neemt u verantwoordelijkheid voor de uitvoering of toetsing van de plannen?

 • De opdrachtgever: in welke mate maakt uw gemeente nog ruimtelijke plannen en besteedt u de uitvoering daarvan uit aan partners en bewaakt u de resultaten?

 • De regisseur: in welke mate wilt u partijen uitnodigen om ruimtelijke plannen te maken binnen publieke kaders en wilt u een bijdrage leveren aan de (gezamenlijke) uitvoering van de plannen?

 • De participant: in welke mate nemen uw partners zelfstandig het initiatief voor ruimtelijke plannen en levert u daaraan nog een bijdrage?

Situationele benadering

De ene rol is niet beter dan de andere. Het gaat om een situationele benadering. Maatwerk is de kern! Per situatie zal een passende rol gekozen moeten worden. Dit vereist van u een keuze ten aanzien van uw rol en ambities. Met de Omgevingswet geldt dit meer dan ooit. Op basis van uw ambitieniveau brengt BMC in beeld hoe u deze rollen kunt doorontwikkelen om op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet. Om zo de kansen te benutten die de wet biedt voor participatie en ruimtelijke innovatie in stad en regio.

Meer informatie

Neem contact op met een van onze senior adviseurs voor meer informatie over de RolVastWijzer.

drs.ing. Joris Stok via jorisstok@bmc.nl

drs.ing. Ingrid Kersten via ingridkersten@bmc.nl

drs. Charlotte Nauta via charlottenauta@bmc.nl

drs. Marco Kerstens via marcokerstens@bmc.nl

U kunt ook bellen naar telefoonnummer (033) 496 52 00.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING OPLOSSING

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

  Gerelateerde artikelen