28 sep 2020

E-learning: Omgevingswet voor gemeenten

Nu we op de drempel van de invoering van de Omgevingswet staan, zijn de voorbereidingen gericht op de invoeringsdatum van de wet. De werkelijke opgave om de invoering van de omgevingswet tot het beoogde succes te maken loopt langer door, namelijk tot 2030. Voor de inbedding van het stelsel binnen uw gemeente gaat het dan om het doorvoeren van de gewenste sturingsfilosofie, de rol en taakopvatting en het invulling geven aan "de geest van de wet". 

BMC werkt in de breedte aan de opgave van de Omgevingswet. Onze dienstverlening is ingericht vanuit het gedachtegoed dat door samen op te trekken - inwoners, bestuurders, managers en medewerkers - bestaande manieren van werken kunnen worden veranderd. Daarmee benutten we de maximale kansen van de Omgevingswet en sluiten we nog beter aan bij wat de maatschappij van ons vraagt.

Onze ervaring bij gemeenten, inhoudelijke kennis en expertise in training en coaching hebben we gebundeld in deze onlinecursus. De e-learning geeft cursisten een volledig beeld van de werking van de wet en zet aan tot werken in de geest van de Omgevingswet. Dit biedt concrete handvatten voor de invulling van de rol van de organisatie en de individuele rol.

Download brochure e-learning Omgevingswet

Meer weten

Neem contact op met onze partner Ingrid Kersten via telefoonnummer 06 - 31 29 66 98 of per e-mail ingrid.kersten@bmc.nl of onze medewerker commerciële binnendienst Jolanda Scheffer via telefoonnummer 06 - 10 03 95 02 op per e-mail cbd@bmc.nl.

OMGEVINGSWET OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING GEBIEDSONTWIKKELING OMGEVINGSWET