27 sep 2018

Invoering Omgevingswet

Transformatie in het fysieke domein

‘Uitnodigingsplanologie’, ‘Een vergunning terwijl u wacht’ en ‘Bestemmingplannen met verbrede reikwijdte’. Overheden werken volop aan innovatie in het fysieke domein. De invoering van de Omgevingswet is een kans om hierop door te zetten en zo ruimte te creëren voor bewoners, bedrijven en instellingen om met een grote mate van zelfstandigheid richting te geven aan de eigen leefomgeving.

Omgevingswet = nieuwe decentralisatie

De Omgevingswet is het antwoord op een veranderende maatschappij en een veranderende rol die de overheid daarin speelt. De verandering is op veel plaatsen al in gang gezet. Maar let wel: de impact hiervan is vergelijkbaar met die van de transformatie(s) in het sociaal domein. De opgave waar u voor staat gaat slechts voor 20% over techniek en inhoud, maar voor zeker 80% over cultuur, houding en gedrag.

Samen veranderen

Een verandering in de manier van werken is bepalend voor een succesvolle invoering. De inwoner, de bestuurder, de manager en de medewerker: door samen op te trekken wordt de invoering van de Omgevingswet een succes. BMC helpt u rolvast te acteren met focus op resultaat.

BMC biedt . . .

BMC biedt oplossingen voor de invoering van de Omgevingswet. Van strategisch advies tot praktische ondersteuning. Hieronder een schets van onze oplossingen.

Oplossing                                                                              Resultaat

RolVastWijzer                                                                         Uw rol & ambitie bepaald

Raadsessies                                                                           Een betrokken raad

BMC Impactanalyse                                                              Inzicht in de gevolgen voor uw organisatie

Coaching & training                                                               Medewerkers

Programmamanagement en -ondersteuning                        Toevoegen capaciteit & expertise

Meer informatie

Klik hier voor extra toelichting over de RolVastWijzer of BMC's kijk op de Omgevingswet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze senior adviseurs.

drs.ing. Joris Stok via joris.stok@bmc.nl

drs.ing. Ingrid Kersten via ingrid.kersten@bmc.nl

drs. Charlotte Nauta via charlotte.nauta@bmc.nl

drs. Marco Kerstens via marco.kerstens@bmc.nl

U kunt ook bellen naar telefoonnummer (033) 496 52 00.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING OPLOSSING

Gerelateerde artikelen

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?