27 sep 2018

De Omgevingswet als veranderopgave

Transformatie in het fysieke domein

‘Uitnodigingsplanologie’, ‘Een vergunning terwijl u wacht’ en ‘Bestemmingplannen met verbrede reikwijdte’. Overheden werken volop aan innovatie in het fysieke domein. De invoering van de Omgevingswet is een kans om hierop door te zetten en zo ruimte te creëren voor bewoners, bedrijven en instellingen om met een grote mate van zelfstandigheid richting te geven aan de eigen leefomgeving.

Omgevingswet = nieuwe decentralisatie

De Omgevingswet is het antwoord op een veranderende maatschappij en een veranderende rol die de overheid daarin speelt. De verandering is op veel plaatsen al in gang gezet. Maar let wel: de impact hiervan is vergelijkbaar met die van de transformatie(s) in het sociaal domein. De opgave waar u voor staat gaat slechts voor 20% over techniek en inhoud, maar voor zeker 80% over cultuur, houding en gedrag.

Samen veranderen

Een verandering in de manier van werken is bepalend voor een succesvolle invoering. De inwoner, de bestuurder, de manager en de medewerker: door samen op te trekken wordt de invoering van de Omgevingswet een succes. BMC helpt u rolvast te acteren met focus op resultaat.

Meer informatie

Klik hier voor extra toelichting over de RolVastWijzer of BMC's kijk op de Omgevingswet.

Voor meer informatie met betrekking tot de Omgevingswet kunt u contact opnemen met onze partner Joris Stok via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per email joris.stok@bmc.nl of met onze adviseurs Ingrid Kersten via telefoonnummer 06 - 31 29 66 98 of per email ingrid.kersten@bmc.nl of met Charlotte Nauta via telefoonnummer 06 - 10 89 81 16 of per email charlotte.nauta@bmc.nl of met Marco Kerstens via telefoonnummer 06 - 55 38 54 43 of per email marco.kerstens@bmc.nl.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING OPLOSSING

Gerelateerde artikelen

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?