9 nov 2021

De Omgevingswet als vliegwiel voor uw veranderopgave

De Omgevingswet zorgt voor een volledig andere sturing op de fysieke leefomgeving en heeft daarmee een grote impact op bestuur, organisatie en samenleving. BMC helpt graag om uw organisatie voor te bereiden op de totale opgave met bijzondere aandacht voor de impact op uw organisatie, op individueel en op teamniveau.

Samen veranderen: Transitie en transformatie gaan hand in hand

Een verandering in de manier van werken is bepalend voor een succesvolle invoering. De inwoner, de bestuurder, de manager en de medewerker: door samen op te trekken wordt de invoering van de Omgevingswet een succes. De transformatie (houding en gedrag) naar deze moderne overheid gaat gelijk op met de transitie (instrumenten en digitalisering) en vraagt om voortdurende reflectie van bestuur en organisatie: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

BMC biedt handvatten

Welke keuzes u ook maakt, de Omgevingswet heeft een grote impact op uw bestuur en uw organisatie. De invoering van de Omgevingswet is bovendien te vergelijken met een duurloop, het is een grote opgave die voorlopig nog niet is afgerond. BMC ondersteunt u in het proces voor en na de invoering én biedt u praktische handvatten om aan de slag te gaan met zowel de transitie als de transformatie.

Overzicht voor implementatie omgevingswet

 • Impactanalyse: Is uw organisatie klaar voor de Omgevingswet? Wat die impact is, is sterk afhankelijk van de mate waarin u ruimte wilt bieden voor initiatieven uit de samenleving en de manier waarop u uw eigen rol invult; uw sturingsfilosofie. De impactanalyse op basis van onze RolVastWijzer toont de veranderopgave tussen de rol die u nu vervult en de rol die u met de Omgevingswet zou wíllen vervullen.
 • Stappenplan - werken om de geest van de Omgevingswet: U kunt nu al starten om met elkaar te leren wat voor uw organisatie wel of niet werkt en in hoeverre het past in uw gemeente.In het stappenplan staan keuzes centraal. Keuzes aan de hand van de vraag hoe u wilt handelen in de geest van de Omgevingswet en wat dit betekent voor uw organisatie.
 • Programma leren en ontwikkelen op inhoud en gedrag: BMC is in staat om de beoogde verandering op inhoud en organisatie samen te brengen in een ontwikkeltraject op maat. Bij het inrichten van het maatwerkprogramma zet BMC specifiek ontwikkelde instrumenten in.  Bijvoorbeeld de competentiescan, e-learning Omgevingswet en de datagame.
 • Competentiescan en analyse: is uw team Omgevingswetproof? De competentiescan brengt voor u in beeld op welke manier u uw medewerkers kunt ontwikkelen.
 • E-learning Omgevingswet: de e-learning geeft cursisten een volledig beeld van de werking van de wet en zet aan tot werken in de geest van de Omgevingswet. 
 • Datagame:  Wilt u databewustzijn creëren bij uw teams in het kader van de Omgevingswet? Dit kan via onze digitale en interactieve datagame.
 • Datagedreven werken en digitalisering: Naast onze inhoudelijke kennis op vele beleidsterreinen als het fysiek domein, beschikt BMC over experts op het gebied van verandermanagement, informatievoorziening, data-analyse, informatieveiligheid en privacy. De opgave digitale transformatie is een kernexpertise binnen de adviespraktijk van BMC en begeleidt overheden bij de ontwikkeling van een waardegedreven organisatie met behulp van data.
 • Projectondersteuning & programmamanagement: BMC helpt u bij het vormgeven van de diverse beleidsinstrumenten die onder de Omgevingswet vallen, zoals omgevingsplannen, -visies en -programma’s. Wij bieden programmamanagers en projectondersteuners voor de invoering van de Omgevingswet als geheel en projectleiders voor omgevingsplannen, omgevingsvisies en omgevingsprogramma’s. Ook werken bij ons adviseurs die zich bezighouden met specifieke thema’s, zoals gezondheid, financieel, organisatieontwikkeling, HRM en juridisch.

Meer informatie

Meer informatie met betrekking tot de Omgevingswet en onze dienstverlening is te lezen in de brochure. U kunt ook contact opnemen met Casper Hopman via onderstaande gegevens.

Download de informatiebrochure

contactperson Image
Casper Hopman Ruimtelijke Ontwikkeling senior commercieel manager 06 - 53 62 68 41 Bekijk profiel

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

  Gerelateerde artikelen

  OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING OMGEVINGSWET DIGITALE-TRANSFORMATIE FYSIEK-DOMEIN