1 mrt 2021

De Omgevingswet als veranderopgave

De omgevingswet biedt ruimte

‘Uitnodigingsplanologie’, ‘Een vergunning terwijl u wacht’ en ‘Bestemmingplannen met verbrede reikwijdte’. Overheden werken volop aan innovatie in het fysieke domein. De invoering van de Omgevingswet is een kans om hierop door te zetten en zo ruimte te creëren voor bewoners, bedrijven en instellingen om met een grote mate van zelfstandigheid richting te geven aan de eigen leefomgeving.

Transitie en transformatie gaan hand in hand

De Omgevingswet is het antwoord op een veranderende maatschappij en een veranderende rol die de overheid daarin speelt. De verandering is op veel plaatsen al in gang gezet. Maar let wel: de impact hiervan is vergelijkbaar met die van de transformatie(s) in het sociaal domein. De opgave waar u voor staat gaat slechts voor 20% over techniek en inhoud, maar voor zeker 80% over cultuur, houding en gedrag.

Samen veranderen

Een verandering in de manier van werken is bepalend voor een succesvolle invoering. De inwoner, de bestuurder, de manager en de medewerker: door samen op te trekken wordt de invoering van de Omgevingswet een succes. BMC helpt u rolvast te acteren met focus op resultaat.

BMC biedt handvatten

De invoering van de Omgevingswet kan vergeleken worden met een duurloop. BMC ondersteunt u in het proces rond de invoering én biedt u praktische handvatten om aan de slag te gaan met zowel de transitie als de transformatie. 

  • Impactanalyse. De impactanalyse op basis van onze RolVastWijzer toont de veranderopgave tussen de rol die u nu vervult en de rol die u met de Omgevingswet zou wíllen vervullen.
  • E-learning. De e-learning geeft cursisten een volledig beeld van de werking van de wet en zet aan tot werken in de geest van de Omgevingswet.
  • Proces- en programmamanagement. Het ontzorgen van gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet én het werken in de geest van de Omgevingswet.

Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot de Omgevingswet kunt u contact opnemen met onze partner Joris Stok via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail joris.stok@bmc.nl of met onze senior adviseur Ingrid Kersten via telefoonnummer 06 - 21 29 66 98 of per e-mail ingrid.kersten@bmc.nl.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING OPLOSSING

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement