Bestuur en bedrijfsvoering

BMC draagt bij aan de ontwikkeling van het Nederland van morgen. Binnen het domein Bestuur & Bedrijfsvoering richten we ons op de sturing, de samenwerking, financiering en bemensing van de publieke sector. Onze adviseurs hebben stuk voor stuk ruime, relevante ervaring in de sector. Zij bieden inhoudelijke expertise en ondersteuning bij de ontwikkelopgaven van klanten. Deze ondersteuning leveren ze in de vorm van advies, procesbegeleiding, ontwikkelprogramma's en interim oplossingen.

Vanuit onze expertises helpen we een breed scala aan klanten. Zo werken we onder meer voor de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Omgevingsdiensten, Zorg- en Welzijnsinstellingen, Culturele Instellingen en het Onderwijs. Hierbij werken we domeinoverstijgend samen met collega’s uit andere expertisegebieden. Zo bieden we integrale oplossingen voor de meest complexe vraagstukken binnen de publieke sector.

Neem contact met ons op

BMC draagt bij aan het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. Met raad en daad: advies dat anticipeert op nieuwe ontwikkelingen én praktische implementatie. Hierbij staat het maatschappelijk resultaat voor de inwoner, de leerling en de cliënt centraal.

Op deze pagina:
Wat speelt er rond het thema bestuur en bedrijfsvoering?
De visie van BMC op bestuur en bedrijfsvoering
Onze expertises op het gebied van bestuur en bedrijfsvoering
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen het domein bestuur en bedrijfsvoering
Adviseurs bestuur en bedrijfsvoering

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Wat speelt er binnen bestuur en bedrijfsvoering?

Er zijn een aantal belangrijke thema’s binnen de publieke sector: de kwaliteit van de lokale democratie, uitvoeringskracht (mensen, middelen, organiseren) en de digitale transformatie. De veranderingen die op gemeenten en overheden af komen worden steeds groter en complexer. Ook volgen ze elkaar in steeds sneller tempo op. Dit vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Ook moet de bestuurlijke basis goed op orde zijn. Zo kunnen de primaire taken voor inwoners en ondernemers effectief efficiënt uitgevoerd worden.
 

De visie van BMC op bestuur en bedrijfsvoering

Onze samenleving is constant in ontwikkeling. Hierin speelt de publieke sector een bijzondere rol. Overheidsorganisaties staan voor het algemeen belang en geven daar samen met vele betrokkenen vorm aan. Hierbij zijn politieke richting, samenwerking en organisatie nodig. Om dit te realiseren, is samenspel cruciaal. Samenspel tussen politiek, bestuur en organisatie. Tussen netwerkpartners (publiek en privaat), tussen  verschillende overheidslagen en tussen overheid en inwoners. 

BMC staat voor denken en doen. We gaan voor duurzaam resultaat, het toevoegen van waarde en het maken van impact waar opdrachtgevers mee verder kunnen. We bekijken een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en bieden advies, procesbegeleiding en implementatie. Per context kijken we samen met onze opdrachtgevers naar wat er nodig is. Soms is dat een grondige analyse, soms verander- en interimmanagement, soms een combinatie daarvan. 

We werken met een negental adviesgroepen op actuele thema's:

Bestuur en bedrijfsvoering model

Onze expertises

Bestuur en samenwerking

De samenleving ontwikkelt continu. Binnen maatschappelijke thema’s, zoals wonen, klimaatverandering en de ontwikkeling van de bestuurscultuur, worden vraagstukken steeds complexer. De publieke sector speelt een belangrijke rol als verbinder. Samenspel tussen verschillende betrokkenen is namelijk cruciaal voor een goede aanpak van deze opgaven. Wij kennen de politiek en bestuurlijke dynamiek. Wij weten de juiste partijen aan elkaar te verbinden en helpen om interne en externe samenwerking te verbeteren.

Alles over bestuur en samenwerking

HR en organisatieontwikkeling

Onze maatschappij verandert in snel tempo. We hebben te maken met verschillende belangrijke transities, onder meer op het gebied van energie, klimaat, zorg en de arbeidsmarkt. Dit brengt majeure maatschappelijke opgaven voor gemeenten met zich mee. En dat in een tijd waarin we zien dat gedeelde waarden en ons maatschappelijk
fundament minder solide is dan we dachten. 

Deze externe en interne uitdagingen hebben gevolgen voor zowel strategie, structuur als systemen van de gemeentelijke organisatie van de toekomst. Mede daarom is er een organisatie nodig die wendbaar, taakgericht en efficiënt is. Een organisatie waarin de mens centraal staat en niet de procedure. Gemeenten hebben behoefte aan een vitale organisatie, maar ook aan ‘fitheid’ in de zin van ‘passende’ en toekomstbestendige keuzes.

Lees meer over HR en organisatieontwikkeling

Financiën en bedrijfsvoering

De rijksfinanciën staan onder druk. Dat heeft financiële gevolgen voor overheden, onderwijs- en zorginstellingen. Een gezonde bedrijfsvoering is essentieel om hier goed op te kunnen reageren. BMC levert onderzoek, advies en professionals met relevante ervaring om de bedrijfsvoering van overheden een extra impuls te geven. Denk hierbij aan hoofden financiën, concerncontrollers, business controllers, financieel strategen, regievoerders voor de planning- en controlcyclus, VIC-ers en medewerkers voor de financiële administratie. 

Lees meer over financiën en bedrijfsvoering

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van bestuur en bedrijfsvoering

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur op het gebied van bestuur en bedrijfsvoering maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs bestuur en bedrijfsvoering

Marjolein Verhallen
Portret van managing partner bestuur en bedrijfsvoering Marjolein Verhallenmanaging partner Bestuur en bedrijfsvoering

"Complexe opgaven in het publieke domein vragen om samenwerking, verbinding en effectief organiseren. Het is mijn passie om samenwerkingsverbanden en organisaties effectiever te maken en het beoogde maatschappelijke effect te laten realiseren."

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement