11 feb 2022

Digitale transformatie bij gemeenten: hoe nu verder?

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven. De toenemende digitalisering kan gemeenten helpen hier meer grip op te krijgen. Maar aan de slag gaan met ‘de digitale transformatie’ is nog niet zo heel gemakkelijk. Want waar begin je eigenlijk bij zo’n veelomvattend thema? Wat gemeenten hiervoor in elk geval nodig hebben, zijn lef, koers en weten wat de eerste stap is. BMC ondersteunt gemeenten hierbij.

Om te bepalen hoever gemeenten zijn met de digitale transformatie deed BMC een onderzoek onder vijftig gemeenten. We keken daarbij naar de omstandigheden waarin digitale transformatie tot stand komt. Uit onze rondgang kwam naar voren dat onderwerpen als datagedreven werken en de slimme stad nog steeds vooral worden geassocieerd met IT en bedrijfsvoering, en dat bedrijfsvoering vaak als kostenpost wordt benaderd. Tegelijkertijd staat de uitvoeringskracht van gemeenten onder druk. Dit leidt vaak tot een beheersmatige reflex, terwijl voor veel maatschappelijke opgaven juist ontwikkeling en innovatie nodig is.

Geen optimaal klimaat voor digitale transformatie

Voor een thema als digitale transformatie is dit geen optimaal klimaat. Bij ontwikkeling en innovatie is het rendement in het behalen van publieke waarde namelijk niet op voorhand een gegeven. Innoveren betekent immers naast ontdekking ook mislukking. Van gemeenten vraagt dit dan ook een open houding ten aanzien van nieuwe mogelijkheden. Geen ongebreideld technologie-optimisme, maar ook geen vernauwd rendementsdenken. 

Voor ontwikkeling en innovatie is lef nodig

Beginnen met de digitale transformatie vraagt kortom om lef, koers en weten wat de eerste stap is. Hiervoor zijn inspiratie en bewustwording van de veranderkundige processen, expertise én vaardigheden nodig. BMC kan gemeenten hierbij helpen. Afhankelijk van wat uw organisatie nodig heeft, kunt u denken aan:

  • Inspiratiesessie digitale transformatie: een interactieve sessie voor directie en management over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de slimme stad, de inzet van digitale technologie en datagedreven werken in uw domein. Met landelijke voorbeelden van de publieke waarde die hiermee wordt bereikt en aan welke zaken u moet werken om dit te bereiken.
  • Met de datagame datagedreven werken helpen we u met het creëren van bewustzijn voor de waarde van datagedreven werken. Ook gaan we in op de aandachtspunten die hierbij van belang zijn.
  • De plaatsbepaling digitale volwassenheid zetten we in voor het opstellen van een inhoudelijke werkagenda, zodat u stappen kunt zetten met datagedreven werken en de digitale transformatie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het onderzoek van BMC naar de digitale transformatie bij gemeenten? Lees dan het artikel ‘Digitale transformatie nog te weinig op de agenda van raden en colleges’ op onze website. Heeft u vragen, wilt u meer weten over onze dienstverlening of over wat wij concreet voor uw gemeente kunnen betekenen op het gebied van de digitale transformatie? Neem voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak contact op met Martijn van Engelen of Rob van ‘t Zand via onderstaande contactgegevens.

Contact

Rob van 't Zand Bestuur & Organisatie, Informatie & Gegevensmanagement partner data en digitalisering 06 - 10 58 84 23 Bekijk profiel
Martijn van Engelen partner Digitale Transformatie 06 - 10 58 00 34 Bekijk profiel
OPLOSSING DATA-EN-DIGITALISERING INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT DATAGEDREVEN-WERKEN PRIVACY DIGITALE-TRANSFORMATIE SLIMME-SAMENLEVING

Gerelateerde artikelen