19 sep 2018

Basisonderzoek Klanten Jeugdhulp

De ervaringen van jongeren zijn vaak doorslaggevend voor goede ondersteuning. Zicht op de tevredenheid van de klanten is dus van groot belang voor effectieve jeugdzorg. De Monitor Toegang en kwaliteit jeugdhulp richt zich op de ervaringen van jongeren voor, tijdens en na een type behandeling. Afhankelijk van uw wensen kunnen we inzoomen op de ervaringen van één of meer van de acht typen jeugdhulp (zoals beschreven in het informatie- protocol CBS) óf bijvoorbeeld op één of meer specifieke instellingen.

Bij dit onderzoek hanteren we een combinatie van (telefonische) interviews en online vragenlijsten. Op deze manier brengen we voor u de mogelijkheden voor het optimaliseren van het aanbod in beeld. Door de meting vaker uit te voeren kunt u de ervaringen van de klanten met uw aanbod monitoren.

De online vragenlijst is gebaseerd op de vragen van het onderzoek naar de toegang en de kwaliteit van jeugdhulp van de Kinderombudsman bij 60 gemeenten. De resultaten kunnen dus naast die van andere gemeenten gelegd worden.

Resultaat

  • Zicht op de verwachtingen voor en de ervaringen tijdens en na ondersteuning;

  • Inzage in de tevredenheid van klanten ten aanzien van het aanbod;

  • Bij jaarlijkse metingen: monitoren van klantervaringen en daarmee van uw aanbod.

Investering

De kosten voor dit onderzoek bedragen € 3.750,- voor een online vragenlijst.*

Er is ook een onderzoek naar de ervaringen en beoordeling van ouders en jongeren met betrekking tot (maatwerk)ondersteuning vanuit de Jeugdwet.

* Dit is exclusief de kosten voor het versturen van brieven om de jongeren en hun ouders uit te nodigen om mee te doen aan het onderzoek. Indien de gemeente een papieren vragenlijst wil uitzetten, werken we met een vaste drukkerij en scanpartner. De kosten hiervan zijn out-of-pocket.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier.

OPLOSSING JEUGDHULP TOEGANG-JEUGDHULP

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement