26 jun 2020

Samen werken aan een nieuwe balans in de (jeugd)hulp

Een moment van bezinning met oog voor de toekomst

Er is de afgelopen tijd veel gevraagd van uw medewerkers. Ze waren niet in staat om hun werk op dezelfde manier als voorheen vorm te geven en konden niet altijd achter de voordeur komen. Hierdoor was het lastig om een juiste veiligheidsinschatting te maken en zicht te hebben op wat zich bij de gezinnen daadwerkelijk afspeelt. En dit juist in een periode, waarin gezinnen noodgedwongen meer tijd met elkaar door moesten brengen en (kwetsbare) kinderen minder in de beeld waren bij maatschappelijke organisaties als scholen, sportclubs en/of hulpverlening.

En hoe gaat het met u?

Hoe doorstaat u de coronacrisis? Kunt u onder de omstandigheden uw team goed aansturen en ondersteunen? Of heeft u het gevoel dat u minder grip op de situatie heeft dan u zou willen? Ervaart u wellicht de noodzaak om de organisatie te veranderen en zo beter te kunnen meebewegen met het beroep dat op u en de organisatie wordt gedaan, nu en in de toekomst?

Weer in balans

De (jeugd)hulp richt zich op haar wijze van hulpverlening. Hoe gaat u de komende tijd en in de toekomst de hulpverlening vormgeven? Daarnaast is het zaak om de professionals en teams weer in balans te brengen met zichzelf en met elkaar, terug te kijken op de afgelopen periode, daarvan te leren en toekomstbestendig te worden. Zodat u en en uw medewerkers kunnen blijven inspelen op wat er van u allen gevraagd wordt.

Klik om de afbeelding om de brochure Samen werken aan een nieuwe balans in de (jeugd)hulp te downloadenProfessionele, externe ondersteuning

Veranderprocessen waar de medewerkers, managers en directie zelf onderdeel van zijn (geweest), kunnen goed door een externe adviseur of coach begeleid worden. De medewerker, manager en directie moeten immers zelf ook weer in balans komen. BMC voegt waarde toe door vanuit expertise het gesprek binnen uw organisatie te voeren. We leveren maatwerk, aansluitend bij uw behoefte. Onze werkvormen zijn gericht op het individu, op het team en op de complete organisatie. Bekijk de brochure met welke werkwijzen wij u hierbij kunnen helpen.

Download de brochure

Informatie & contact

Wilt u weten hoe wij uw organisatie kunnen bijstaan in de stap naar een gezonde toekomst voor al uw medewerkers? Neem voor meer informatie contact op met:

Vera van den Anker HRM senior adviseur 06 - 10 72 17 60
Eelke Brouwer Jeugdhulp senior accountmanager 06 - 22 09 75 82 Bekijk profiel
OPLOSSING SPECIALISTISCHE-JEUGDHULP