Cliëntervaringsonderzoeken

Wat is het effect van de inspanningen van uw gemeente voor inwoners met een hulpvraag? Hoe krijgt u een goed inzicht in deze (cliënt)ervaringen? En hoe kunt u die ervaringen gebruiken om beleid en uitvoering te verbeteren?

In de Wmo en Jeugdwet is het verplicht om bewoners met een hulpvraag te vragen naar hun ervaringen. Het ministerie van VWS heeft aangekondigd dat er veranderingen aankomen met betrekking tot deze verplichte onderzoeken. Het onderzoek kan hiermee zowel qua vorm als inhoud beter aansluiten op uw specifieke informatiebehoefte. Wij denken graag mee over een onderzoeksmethode die het beste aansluit bij uw vraag!

BMC biedt verschillende onderzoeksmethoden, zoals continu-onderzoekkwalitatief onderzoekklantreizenmaatschappelijk rendement in beeldpersona’s en integraal 3D- onderzoek. Samen met u kijken we welke aanpak het best bij uw organisatie past. Lees er meer over in de brochure 'Wilt u meer leren over uw inwoners? Meer inzicht met cliëntervaringsonderzoeken."

Download informatiebrochure

 

Continu-onderzoek

Continu-onderzoek van BMC helpt u op tijd een scherp beeld te krijgen van de ervaringen van inwoners met (onderdelen van) de dienstverlening. Deze methode bevraagt inwoners kort op een recente ervaring en maakt duidelijk hoe de ervaring van cliënten met de dienstverlening zich ontwikkelt door de tijd heen.

Meer informatie

 

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een methode waarmee u inzicht krijgt in wat mensen belangrijk vinden, waarom mensen iets vinden en waaraan ze behoefte hebben; het vertelt het zogeheten verhaal achter de cijfers. BMC heeft de beste ervaringen met het voeren van persoonlijke interviews, zowel telefonisch, via beeld-bellen als via huisbezoeken. Ook zijn rondetafelgesprekken en observaties mogelijke vormen van kwalitatief onderzoek. 

Meer informatie

 

Klantreizen

Ervaar via een klantreis met de inwoner zijn of haar zoektocht naar een antwoord op een (hulp)vraag! Een klantreis (of ‘customer journey’) is de reis langs organisaties en diensten die een inwoner aflegt nadat hij/zij een (levens)gebeurtenis meemaakt en/of een (hulp)vraag heeft. Klantreizen zijn in te zetten voor uiteenlopende doelgroepen, zoals inwoners met (complexe) ondersteuningsvragen.

Meer informatie

 

Maatschappelijk rendement in beeld

Het is een uitdaging om goed in beeld te brengen wat de maatschappelijke opbrengst is van een project of maatschappelijk initiatief is. Deze uitdaging kennen organisaties in het sociaal domein maar al te goed. Ondertussen zien we toenemende aandacht voor contracteren en sturen op het resultaat. Aanbieders wordt gevraagd: Wat levert een project nu daadwerkelijk op? Is het ook mogelijk om dat te vertalen naar het rendement in euro’s? En hoe verhoudt zich dat tot de opbrengsten in kwalitatieve zin: de impact op het welzijn van deelnemers aan een project? BMC helpt u het maatschappelijk rendement in beeld te brengen.

Meer informatie

 

Persona’s

De leefwereld van de inwoner zelf centraal stellen in plaats van regels en protocollen? Dat kan door het werken met persona’s! Een persona is een fictief persoon, die net als echte mensen veranderingen doormaakt. Persona’s helpen bij het inzichtelijk maken van mogelijke gevolgen van beleid, tonen de hiaten en knelpunten in bijvoorbeeld uw toegang en bieden handvatten voor het oplossen hiervan.

Meer informatie

 

Integrale (3D) cliëntervaring

Gemeenten richten hun dienstverlening op het sociaal domein steeds meer integraal in. Zij hebben behoefte aan inzicht in de cliëntervaringen voor het gehele sociaal domein. Praktijkervaring van BMC leert dat focus op de toegang de beste context is voor een integraal (3D) onderzoek. Het onderzoek kan een kwantitatieve of kwalitatieve opzet hebben. Een kwantitatieve opzet betreft vragen over de toegang die worden toegevoegd aan de Wmo-, Jeugd- en P-wet- onderzoeken. Een kwalitatief onderzoek richt zich op interviews met klanten die recent bij de gemeente zijn geweest en die ondersteuning vanuit twee of drie wetten van het sociaal domein ontvangen.

Meer informatie

 

Wilt u meer weten?

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee! Neem contact op met onze senior adviseurs:

Remco Nieuwenhuis senior adviseur 06 - 23 88 84 35
Wouter Witteveen senior onderzoeker/adviseur 06 - 20 08 59 88