Kennis van uw doelgroep met behulp van persona’s

Iedere beleidsmaker baseert zich op de eigen kennis van de doelgroep. Of dénkt zich daarop te baseren!

Pas als de beleidsmaker kennis heeft van de unieke mensen voor wie de gemeente zich inspant, kunnen voldoende effecten op individueel niveau worden gerealiseerd. Pas dan kun je echt iets betekenen voor de inwoner met een naam, een uiterlijk, een geschiedenis, een omgeving. Pas dan kan de gemeente betekenisvol beleid voeren.

Het individu: dat is iets anders dan ‘de doelgroep’

Een persona (het woord is afgeleid van de Latijnse toneelkunst) is een fictieve persoon, die net als echte mensen veranderingen doormaakt. Die veranderingen komen voort uit bijvoorbeeld de achteruitgang van de eigen gezondheid of die van dierbaren, de woonsituatie of financiële positie, het beroep dat mensen op hem/haar doen, maar ook uit beleidsveranderingen. Een persona heeft dus niet slechts kenmerken die te maken hebben met één beleidsaspect, maar heeft daarnaast nog allerlei andere kenmerken, die het effect van uw beleid ook op andere aspecten zichtbaar maken.

BMC ondersteunt u bij het ontwikkelen van voor u relevante persona’s, samen met de doelgroep zelf en/of de professionals die met de doelgroep werken.

Download de leaflet Persona’s 

Meer informatie

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee! Neem contact op met onze senior adviseur:

Hinke Stallen (hinke.stallen@bmc.nl | 06 - 20 70 22 23) 

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement