Basisklantonderzoek Schuldhulpverlening

Het Basisklantonderzoek Schuldhulpverlening gaat in op de beleving van uw klanten ten aanzien van de informatievoorziening, bereikbaarheid, bejegening door consulenten, aangeboden begeleiding, dienstverlening, verwachtingen en verantwoordelijkheden en ondersteuning tijdens het schuldhulpverleningstraject. De resultaten van uw gemeente worden vergeleken met die van andere deelnemende gemeenten. Uiteraard kunt u uw resultaten ook monitoren over meerdere jaren.

Resultaat

  • Inzicht in de prestaties en aandachts- en verbeterpunten;

  • Uw score op informatievoorziening (bijvoorbeeld op gemeentelijke schuldhulpverlening en het overzicht van de situatie);

  • Uw score op dienstverlening (bejegening, bereikbaarheid, service, betrouwbaarheid en vaardigheden);

  • Uw score op bereikbaarheid (fysiek en telefonisch).

Investering

De investering voor het Klantonderzoek Schuldhulpverlening bedraagt € 3.400,-. Ook hier zijn andere onderzoeksmethoden mogelijk, zoals telefonische interviews of rondetafelgesprekken.

Meer informatie

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee! Neem contact op met onze senior adviseurs:

Hinke Stallen (hinke.stallen@bmc.nl | 06 - 20 70 22 23) 

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement