Mystery Guest onderzoek dienstverlening

In toenemende mate zetten wij mystery guest onderzoek in om de klantbeleving te beoordelen. Via mystery guest onderzoek beoordelen wij de dienstverlening van uw organisatie of afdeling op een aantal vooraf en in samenspraak met u, vastgestelde criteria.

Onze ervaren mystery guests kruipen vervolgens in de huid van de ‘klant’ en mailen, bezoeken of bellen de gemeente, uiteraard zonder vooraankondiging. Hoeveel hondenbelasting moet ik voor twee honden betalen? Kan ik mijn grofvuil op afspraak laten ophalen? Heb ik voor een dakkapel een bouwvergunning nodig? De antwoorden worden genoteerd, beoordeeld en aan u teruggekoppeld middels een overzichtelijke rapportage.

Het grote voordeel van de mystery guest methode is dat de kwaliteitsoordelen van mystery guests erg goed onderling vergelijkbaar zijn. Een klant die niet krijgt waar hij of zij om gevraagd heeft, zal eerder vanuit zijn of haar perceptie redeneren. Een (ervaren) mystery guest heeft dit ‘probleem’ niet, omdat hem of haar gevraagd wordt uitspraken te doen op basis van vooraf vastgestelde (meetbare) indicatoren.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Benno Wiendels.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement