18 feb 2019

Continu-onderzoek sociaal domein biedt actuele en relevante stuurinformatie

Continu-onderzoek van BMC helpt u op tijd een scherp beeld te krijgen van de ervaringen van inwoners met (onderdelen van) dienstverlening. Deze methode maakt duidelijk hoe de ervaring van cliënten met de dienstverlening zich ontwikkelt en geeft die ervaring en de diversiteit daarin goed weer.

Wat is continu-onderzoek?

Vlak na belangrijke gebeurtenissen (events) vragen wij de inwoner naar zijn/haar ervaringen met deze gebeurtenis (event-triggered onderzoek).

Belangrijke ‘events’ voor een eerste meetmoment (T1) zijn:

  • het contact over een eerste hulpvraag

  • een keukentafel-/adviesgesprek

  • het opstellen van ‘Eén plan’

  • overdracht naar niet-vrij toegankelijke hulp  

  • een workshop

  • een groepsintake.

Het tweede meetmoment (T2) vindt meestal enkele maanden na het contact plaats om ervaringen met en de effecten van de ondersteuning te onderzoeken. Het kan bijvoorbeeld zes maanden na een adviesgesprek of na het toekennen van (specialistische) ondersteuning plaatsvinden. Uiteraard is dit uit te breiden met meer meetmomenten (T3 als nazorg)

Cyclus voor continu-onderzoek sociaal domein

Gemeenten bepalen zelf wanneer en hoe vaak klanten bevraagd worden, met welke frequentie en welke vragen gesteld worden. BMC adviseert de beste methode van onderzoek, passend bij uw vraag en de gekozen doelgroep. Dat kan kwantitatief via vragenlijsten (digitaal, papier, telefonisch) of kwalitatief via interviews of huisbezoeken.

Man leest informatie op tabletReal time inzicht in uw dienstverlening

Het bevragen van inwoners loopt continu door. De resultaten van de enquête zijn op elk gewenst moment via het online- dashboard te raadplegen. Hiermee monitort u zelf de kwaliteit en effecten van uw dienstverlening en ingezet beleid.

Interesse?

Wilt u de mogelijkheden bespreken of een offerte aanvragen? We denken graag met u mee! Neem contact op met onze senior adviseurs:

Hinke Stallen (hinke.stallen@bmc.nl | 06 - 20 70 22 23)

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement