Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een methode waarmee u inzicht krijgt in wat mensen belangrijk vinden, waarom mensen iets vinden en waaraan ze behoefte hebben; het vertelt het zogeheten verhaal achter de cijfers. BMC heeft de beste ervaringen met het voeren van persoonlijke interviews, zowel telefonisch als via huisbezoeken. Ook zijn rondetafelgesprekken en observaties mogelijke vormen van kwalitatief onderzoek.

Huisbezoeken of persoonlijke interviews lenen zich goed voor het bevragen van respondenten bij wie meerdere problemen spelen. In zo’n interview is er voldoende tijd om de ervaringen van deze respondenten uitgebreid te bespreken. De interviews worden afgenomen door professionele onderzoekers met veel interviewervaring onder diverse vaak kwetsbare, doelgroepen. Huisbezoeken zorgen er daarnaast voor dat respondenten vaak opener zijn en meer op hun gemak. Bovendien geeft een huisbezoek de interviewer de kans om zich een beeld te vormen van de totaalsituatie van de respondent.

Bij deze onderzoeken bepaalt u samen met BMC de doelgroep(en), de onderwerpen voor de topiclijst en de werving. Download de flyer ‘Cliëntervaring in het sociaal domein’ voor meer informatie over persoonlijke interviews bij ouders en jongeren.

Download de flyer

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement