11 jun 2020

Extra capaciteit bij afhandeling van bezwaarschriften huurverhoging

Het is een onzekere tijd, waarin veel mensen inkomensverlies lijden en problemen hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. U begrijpt dan ook dat de aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging voor een aantal van uw huurders niet ideaal is. De verwachting is dat er veel bezwaarschriften worden ingediend. Heeft u onvoldoende capaciteit om deze allemaal op korte termijn af te wikkelen? BMC biedt projectondersteuning voor de behandeling van bezwaren tegen de jaarlijkse huurverhoging.

Kort tijdsbestek, intensief traject

Huurders die door coronamaatregelen problemen hebben met het betalen van de huur, kunnen contact opnemen met hun corporatie voor het treffen van een maatwerkoplossing. Ook kan een groter deel van de huurders ervoor kiezen om juist nu bezwaar te maken tegen de huurverhoging. De bezwaarschriften moeten binnen een kort tijdsbestek afgewikkeld worden. Dit intensieve traject kan u als woningcorporatie voor problemen stellen. 

Inzet van projectteam 

Een oplossing is de inzet van een projectteam met ervaren, bekwame adviseurs voor ondersteuning bij het behandelen van de bezwaarschriften. Een projectteam van BMC bestaat uit een ervaren projectcoördinator en een team van adviseurs die op flexibele basis kunnen worden ingezet gedurende de periode van bezwaar maken. 

BMC: veel kennis en ervaring

Een toename van huurbezwaren en complexiteit (passend toewijzen) is ook bij uw corporatie niet uitgesloten. Daarom hebben wij een ‘stevig’ projectteam samengesteld. Onze adviseurs hebben de juiste opleiding, actuele kennis van wet- en regelgeving, ervaring met (ver)huuradministratie en inkomenstoetsing en kennis van de processen en de systemen bij verschillende woningcorporaties. Ze zijn bovendien ervaren in goede communicatie met huurders. Onze projectcoördinator heeft ervaring als manager Wonen en is bekwaam in projectmatig werken, het aansturen van een team en is goed op de hoogte van wet- en regelgeving.

Goed voorbereid

BMC verzorgt bovendien vooraf voor de betrokken adviseurs een workshop Huurverhoging en bezwaren 2020. We informeren en instrueren het projectteam over de laatste ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving en maken ze wegwijs in de processen en de werkwijze die specifiek bij uw corporatie worden gehanteerd. 

Voordelen inzet projectteam

Het voordeel van het inzetten van een projectteam is dat uw medewerkers zich kunnen blijven focussen op hun kerntaken. Zij worden niet opgezadeld met plotselinge extra werkzaamheden die zeer intensief voor enkele maanden moeten worden uitgevoerd. Integendeel, zij worden ondersteund door een professioneel team dat vakinhoudelijk op de hoogte is, de wet- en regelgeving kent en flexibel inzetbaar is om pieken op te vangen. 

Resultaat voor uw corporatie

De adviseurs van BMC zorgen ervoor dat alle bezwaarschriften zijn afgewikkeld voordat de Huurcommissie ingeschakeld moet worden. We ondersteunen bij het hele traject van ontvangst, afwijzing, toekenning, nader onderzoek bij de Belastingdienst tot een overeenkomst met de huurder over de huurverhoging via een intrekking dan wel het doorsturen naar de Huurcommissie. Ook bieden wij ondersteuning aan uw medewerkers van het KCC bij vragen over de huurverhoging. En wij zorgen ervoor dat vragen over overlastzaken, onderhoud en  servicekosten bij de juiste medewerkers binnen de organisatie terecht komen en worden afgehandeld. 

Meer informatie

Heeft uw corporatie in korte tijd extra capaciteit nodig? Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Anne-Catrien Metz of Marco Janssen via onderstaande contactgegevens.

OPLOSSING WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Marco Janssen Woningcorporaties senior adviseur 06 - 30 93 53 10

Gerelateerde artikelen