15 mrt 2022

Begeleiding bij aankoop woningen

Het overnemen van woningen van een collega woningcorporatie: veel corporaties hebben er mee te maken. Hoe ga je als aankopende corporatie om met deze vraag? Welke kansen liggen er en welke risico’s zijn er? BMC Wonen en Woningcorporaties helpt u met krijgen van overzicht over alle voor- en nadelen, zodat u in staat bent om de beslissing voor u te nemen.

Corporaties houden zich op gezette tijden bezig met de vraag of hun (woning)portfolio nog in overeenstemming is met hun strategie. Dat leidt met regelmaat tot het aankopen of afstoten van woningen. Als woningen niet meer passen bij de strategische koers, dan kan verkoop van die woningen een aantrekkelijke optie zijn. Uit collegialiteit zijn veel corporaties bereid om “ja” te zeggen als ze dan woningen krijgen aangeboden. Niet altijd houden ze echter rekening met alle consequenties van een overname. Bij een dergelijke verkoopdeal komen veel zaken bij elkaar. Aan de voorkant, als het gaat om de beslissing tot aankoop, maar ook aan de achterkant: goede begeleiding van huurders, administratieve overdracht en toekomstig onderhoud of verduurzaming van de betreffende woningen. BMC Wonen en Woningcorporaties adviseert, ondersteunt en biedt de helpende hand in dit proces en kan u als corporatie daarbij volledig ontzorgen. 

Aankoop is niet alleen een strategische of financiële afweging

Bij een aankoop van woningen heeft de aankopende corporatie die voorkant meestal goed in beeld. Dan gaat het om strategische en financiële afwegingen: passen de woningen in het portfolio? Wat is de staat van de aangeboden woningen? En welke prijs is dan billijk? De achterkant speelt vaak een minder grote rol en wordt soms over het hoofd gezien. Het is niet genoeg om naar de aankoop kijken door uitsluitend een vastgoed of juridische bril.  Bij het ondertekenen van een aankoopdeal houdt het namelijk niet op. Het toevoegen van woningen meer dan een naakte vastgoedtransactie. 

Maar ook een zaak van uitvoering

Er komen allerlei uitvoeringskwesties kijken bij een overname, zowel voor wat betreft de woningen als de huurders. Die kwesties zouden ook een rol moeten spelen bij de beslissing om al dan niet tot aankoop over te gaan. Denk aan het invoeren en aansluiten van woningen op de administratieve systemen van de nieuwe corporatie, huurprijzen, contactgegevens, klachtenpocedures, onderhoud van de woningen etc. En natuurlijk de rol en positie van huurders van deze woningen. Feitelijk alle zaken waar corporaties zich op dagelijkse basis mee bezighouden. Aankoop is geen momentopname. Bezit betekent verantwoordelijkheid voor de aangekochte woningen en voor de bewoners van die woningen. Reden te meer om een zorgvuldige, integrale afweging te maken over de aankoop van woningen. 

Wat kan BMC betekenen

BMC Wonen en Woningcorporaties is de partij die u bij uitstek bij het maken van die integrale afweging kan helpen. We begeleiden u in het hele besluitvormings- en adviesproces; van A tot Z. We voeren een onderzoek uit naar de technische staat van de woningen, geven inzicht in hoe de woningen scoren qua energieprestatie, huurprijs, doelgroepen en hoe ze in te passen zijn in uw portefeuillestrategie en we helpen u om de woningen goed aan te laten sluiten bij de (vastgoed)processen van uw corporatie. Maar daar houdt het niet op. Denk aan het maken van een beslisdocument voor interne besluitvorming. En we ondersteunen in het gesprek met de huurdersorganisaties, die informatie- en soms adviesrecht hebben bij de aankoop van woningen. Is de aankoop groter en heeft die ook organisatorische consequenties?  Dan kan is het van belang dat de OR betrokken is. 

Tot slot faciliteren we het proces van implementatie, dat doen we vanuit het perspectief van de huurder en dat van de corporatiemedewerker. We zorgen dat de huurders tijdig en structureel worden geïnformeerd dat ze een nieuwe verhuurder krijgen en welke gevolgen dat heeft voor de dienstverlening; eventuele organisatorische consequenties maken we inzichtelijk en we begeleiden het proces van overdracht van dossiers en aanpassing van de primaire systemen.

Over BMC Wonen en Woningcorporaties

Waarom BMC Wonen en Woningcorporaties? Wij zijn geworteld in de corporatiesector, in alle rollen die je daar tegenkomt. Daardoor weten we van binnenuit hoe een woningcorporatie werkt, overzien we het hele plaatje en kunnen we praktijkgericht aansluiten bij uw behoefte. U heeft één vast aanspreekpunt. Op de achtergrond leveren we steeds de kennis (vastgoed, governance en compliance, bewonerscommunicatie) die vereist is in elke fase van het proces. Waar heeft uw organisatie behoefte aan? 

Contact

Peter Winterman Woningcorporaties Managing consultant 06 - 51 24 41 94
Erik Timmer Woningcorporaties senior adviseur 06 - 82 74 17 23
OPLOSSING WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES PORTEFEUILLESTRATEGIE

Gerelateerde artikelen