30 apr 2020

Duurzame vernieuwing en verbetering; van bestuurskamer tot klaslokaal

De veranderkracht van het onderwijs is tijdens de coronacrisis indrukwekkend gebleken. Toch is de noodzaak voor duurzame vernieuwing groter dan ooit. BMC ondersteunt onderwijsorganisaties om richting en uitvoering te geven aan de uiteenlopende vraagstukken.

Regionale samenwerking en veranderprocessen

Samenwerking binnen de regio wordt steeds belangrijker. Uit noodzaak of als wens om het aanbod te verbeteren. Wij ondersteunen het hele veranderproces of onderdelen ervan bij regionale samenwerking vanwege aangepaste grootte van partners (fusie, krimp) of gewijzigde opzet van onderwijsvoorzieningen (passend onderwijs, Integrale Kindcentra).

Versterken bestuurskracht en governance

Onderwijs en haar voorzieningen heeft maatschappelijk draagvlak nodig. Er wordt een groter beroep gedaan op maatschappelijke verantwoordelijkheden, transparantie en het afleggen van verantwoordelijkheid. BMC draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs door het versterken van de kwaliteit van bestuur, stroomlijnen van intern toezicht en medezeggenschap in termen van expertise, vaardigheden en effectief samenspel.

Onderwijs ontwerpen

Een haalbaar en betaalbaar onderwijs (her)ontwerp. Samen met het team ontwerpen vanuit noodzaak en/of ambitie, met als resultaat een flexibeler of breder onderwijsprogramma vanuit een effectieve organisatie.

Duurzame schoolontwikkeling

Het totale onderwijslandschap verandert en vraagt om didactisch sterke en innovatieve scholen, met een evenwichtig aanbod van onderwijs. Onze adviseurs helpen om de organisatie in staat te stellen een passend kwaliteitsbeleid en leiderschap te vinden, om impactvol te kunnen handelen op basis van professionele sturing.

Direct ondersteuning of meer informatie nodig?

Neem contact op met Tony van der Linden voor het maken van een vrijblijvende afspraak via 06 - 29 54 68 08 of tony.van.der.linden@bmc.nl.

OPLOSSING VOORTGEZET-ONDERWIJS DUURZAME-SCHOOLONTWIKKELING JEUGD-EN-ONDERWIJS

Tony van der Linden Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs partner Onderwijs 06 - 29 54 68 08 Bekijk profiel