29 sep 2020

Analysemodel Gesepareerd Ouderschap in stroomversnelling

Floor van Essen werkte voor BMC een analysemodel en methodiek uit over Gesepareerd Ouderschap bij complexe scheidingen. Nico Smeets was als maatschappelijk werker een van de medewerkers van het eerste uur en nauw betrokken bij het onderwerp. Als beleidsmedewerker bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp is hij nog steeds actief ambassadeur van gesepareerd ouderschap en prijst Floor voor haar inspanningen om het systeem te verfijnen, het analysemodel te ontwikkelen en een samenhangende aanpak te realiseren.

Nico vertelt over zijn ervaringen en kijkt terug op het proces: “Het duurde lang om bottom-up de problematiek zichtbaar te maken. Het is als met een ijsberg: er steekt maar een klein puntje boven het water uit. Gedurende 25 tot 30 jaar werd dit onderwerp door besturen niet opgepakt, maar steeds doorgeschoven in de keten. Uiteindelijk zou Hugo de Jonge – destijds wethouder in Rotterdam – voor drie jaar een budget beschikbaar stellen. Dit betekende de ommekeer voor de ontwikkeling van ‘Gesepareerd Ouderschap’, met name doordat symposia georganiseerd konden worden, waarmee landelijk aandacht voor de problematiek werd getrokken. Prof. Corine de Ruiter – gerenommeerd wetenschapper in het werkveld - was en is een grote inspiratiebron voor het analysemodel."

Het begon als een klein initiatief en is uitgegroeid tot een totale aanpak en effectief instrument, wat de besluitvorming aanzienlijk versnelt.

"Een van de eerste initiatieven op het gebied van vechtscheidingen kwam vanuit Justitie: 'bemiddeling ter zitting'. Binnen Veilig Thuis Rotterdam werden de ervaringen en verbeteringen gedeeld en verder uitgewerkt. De winstpunten zijn duidelijk: er kan inmiddels veel sneller en beter worden ingegrepen in lastige situaties. We merken dat natuurlijk bij echtscheidingsspreekuren, maar ook breder, zoals bij het gezamenlijk onderzoek. Nu wordt de aanpak ervaren als ‘succesvol’ en ‘zinvolle aanvulling’. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het serieus in opleidingstrajecten wordt behandeld.

Nico benadrukt hoe hij dagelijks gebruik maakt van het analysemodel. Zijn kernvraag in het interventietraject is nog steeds: “Wat heb je nodig?”. Tijdens de coronabeperkingen kwamen persoonlijke gesprekken met betrokken ouders en kinderen te vervallen en werden vervangen door videobellen, email en WhatsApp. De twee laatste methoden deden weliswaar een groter beroep op schriftelijke vaardigheden, maar bleken ook een – onverwachte – aanvulling op de gangbare wijze van communiceren. Betrokkenen konden zich op die wijze even onttrekken aan de dynamiek met overige aanwezigen in het huis, maar ook konden zij hun mening zorgvuldig(er) formuleren en vastleggen.

Nico besluit: "Ik kijk terug op een waardevolle samenwerking met Floor van Essen. Het begon als een klein initiatief en is uitgegroeid tot een totale aanpak en effectief instrument, wat de besluitvorming aanzienlijk versnelt. Ik span me dan ook in om het onderwerp op zoveel mogelijk plaatsen uit te rollen. Tenslotte, de term 'Gesepareerd Ouderschap' is ooit door mij bedacht. Ik zie het als eerbetoon aan alle voorgangers en opvolgers dat de term 'Gesepareerd Ouderschap' is overgenomen door BMC."

Neem voor meer informatie over het werken met het GO-model, de instrumenten en/of trainingen contact op met Floor.van.essen@bmc.nl of bel haar op 06-38014579.

PRAKTIJKCASE SOCIAAL-DOMEIN JEUGDHULP ZORG SOCIAAL-DOMEIN VEILIG-THUIS

Gerelateerd artikel

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement